Tijela društva

Tijela upravljanja Društva su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Skupština je je najviše tijelo Društva. Skupštinu čine svi članovi Društva. Ona utvrđuje osnove rada ( donosi Statut Društva, bira predsjednika, zastupnike za Glavnu skupštinu HKD-a, razmatra izviješća i prijedloge…) .

Predsjednik organizira i rukovodi poslovanjem Društva, usmjerava djelatnost i zastupa interese Društva. Član je Glavnog odbora HKD-a. Predsjednik Društva ima svog zamjenika – potpredsjednika Društva.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. Ono ostvaruje zaključke Skupštine, organizira i upravlja radom Društva, predlaže Program rada, financijski plan, priprema nacrt Statuta i drugih akata, te druge poslove određene Statutom KDV.

Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Društva.

 

Članovi Upravnog odbora Društva u mandatnom razdoblju 2022.-2024. godine su:

 • Tina Bakšaj Hunjadi, predsjednica Društva
 • Zrinka Lončar, potpredsjednica Društva
 • Josip Rihtarić, član
 • Barbara Dukarić, član
 • Irena Žunec, blagajnica

Članovi Nadzornog odbora Društva u mandatnom razdoblju 2022.-2024. godine su:

 • Martina Mesek, član
 • Bernarda Kos, član
 • Stjepan Stjepić, član