Povijest

Povijest Knjižničarskog društva Varaždinske županije

Svjetsko udruženje knjižničara IFLA (International Federation of Librarian Association) osnovano je 1934., Hrvatsko knjižničarsko društvo (danas HKD, a onda HBD)osnovano je 1940. godine, a prvi pisani dokumenti o djelovanju knjižničarskih djelatnika ovog područja na razini stručne udruge sežu unatrag do 1949. godine. Naime, tada se u Varaždinu, kao većem knjižničarskom središtu, osnovalo Povjereništvo koje je održavalo intenzivne kontakte sa središnjicom u Zagrebu. Aktivnosti su se provodile prema mogućnostima dotičući sva stručna pitanja. Prva povjerenica, izabrana 1949. godine, bila je Vanda Milčetić, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice “Sloboda” Varaždin. (Kada je 1968. godine Hrvatsko bibliotekarsko društvo po prvi puta dodjeljivalo “Kukuljevićevu povelju”  za osobite zasluge svojim članovima, među njima je bila i Vanda Milčetić.)

Godine 1958. Varaždinsko je Povjereništvo sudjelovalo u organizaciji 9. redovne skupštine Društva bibliotekara Hrvatske, u okviru proslave 120. obljetnice Ilirske čitaonice u Varaždinu.

Konačno, 1977. godine stekli su se uvjeti za transformaciju varaždinskog Povjereništva u Društvo bibliotekara Zajednice općina Varaždin. Društvo je djelovalo na području općina Čakovec, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin i okupljalo je dvadesetak članova. Za predsjednicu je bila izabrana Božica Kudumija. Na 21. redovnoj skupštini Hrvatskoga bibliotekarskog društva, održanoj u Splitu u lipnju 1977. godine, Društvo bibliotekara Zajednice općina Varaždin primljeno je u Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Godine 1981. Društvo bibliotekara Zajednice općina Varaždin uspješno je organiziralo 23. skupštinu Hrvatskoga bibliotekarskog društva s temom “Bibliotečni informacijski centri društveno političke zajednice”. Broj članova je bio oko 30.

Tijekom godina mijenjao se broj članova (polako raste), nekoliko se puta mijenjalo ime samoga Društva (Društvo bibliotekara regije Varaždin, 1990-1994.; Društvo bibliotekara Varaždinske i Međimurske županije 1994-1998.)

Nakon što je 1998. godine osnovano zasebno Knjižničarsko društvo Međimurske županije, Društvo koje otada okuplja knjižničarske djelatnike samo s područja varaždinske županije, nanovo se registrira pod službenim nazivom Knjižničarsko društvo Varaždinske županije, a na Osnivačkoj skupštini održanoj 12.01.1998. donesen je i novi statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 70/97). Za predsjednika Društva izabran je Željan Čeč.

Od 1997. godine pregled svih knjižnica na području varaždinske županije dostupan je, u tiskanom obliku, u Vodiču koji je izdala Gradska knjižnica i čitaonica “Metel Ožegović” Varaždin. Od 2007. slične informacije su dostupne i u elektronskom obliku (vidi Matična djelatnost na stranicama Gradske knjižnice i čitaonice “Metel Ožegović” Varaždin (voditelj Andreja Toljan), na adresi www.knjiznica-vz.hr).

Društvo sudjeluje i u organizaciji raznih stručnih okupljanja. Jedno od važnijih svakako je Međunarodno savjetovanje “Knjižnice europskih gradova u 21-om stoljeću” održano u Varaždinu 1998. godine.
Danas Društvo ima 47 članova, a okuplja knjižničare iz narodnih, školskih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica s područja županije.