Poslanje

Poslanje našeg Društva je okupljanje i organiziranje knjižničara Varaždinske županije u svrhu razvoja  svijesti o važnosti i vrijednosti knjižničarske struke, promicanju struke i djelatnosti u javnosti, kao i stalnog stručnog usavršavanja i obrazovanja knjižničara s ciljem omogućavanja slobodnog pristupa informacija za sve.