Djelatnost

Članak 8.
Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve su:
1. Promicanje kvalitetnih knjižničnih i informacijskih službi za društvo i pojedince
2. Zastupanje i promicanje interesa djelatnika s knjižničarskim zvanjima,
3. Praćenje zakonskih propisa o knjižničnim i informacijskim službama i pružanje stručne pomoći u izradi zakona, propisa i normi,
4. Poticanje suradnje među knjižnicama i knjižničnim i informacijskim službama,
5. Suradnja s udrugama i ustanovama iz srodnih djelatnosti i službi,
6. Sudjelovanje u organiziranju stalnog stručnog usavršavanja i u izradi programa tog usavršavanja,
7. Podupiranje UNESCO-vog manifesta za narodne i Manifesta za školske knjižnice,
8. Koordinacija i povezivanje rada svojih članova i svih pojedinih knjižnica na području djelovanja, kako bi se zajedničkim djelovanjem i istupanjem unaprijedila knjižničarska struka i knjižnična djelatnost,
9. Poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika i dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima,
10. Izdavanje stručnih časopisa i drugih stručnih publikacija o knjizi, knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti,
11. Sudjelovanje u kreiranju i provedbi politike na području knjižničarstva.

Iz Statuta KDV