Matična djelatnost

Matična djelatnost za narodne i školske knjižnice

Gradska knjižnica i čitaonica ‘Metel Ožegović’ obavlja matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice u Varaždinskoj županiji, sukladno važećim propisima – Zakonu o knjižnicama (Narodne novine br. 105/1997, 8/1998, 104/2000) i Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 43/ 2001).

Voditeljica matične službe: Andreja Toljan
tel.: 042/212 767
e-mail: andreja-4@net.hr

Matična djelatnost za visokoškolske i specijalne knjižnice

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu matična je knjižnica za sveučilišne, visokoškole i specijalne knjižnice u Republici Hrvatskoj.
Voditeljica matične službe: Dr. sc. Aleksandra Pikić, knjžničarska savjetnica
tel.: ++385 1 616 4358
e-mail: apikic@nsk.hr

Matična djelatnost za baštinske zbirke/knjižnice

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu matična je knjižnica za baštinske zbirke/knjižnice u Republici Hrvatskoj.
Voditeljica matične službe: Dr. sc. Tinka Katić, knjžničarska savjetnica
tel.: 01/ 616 4130
e-mail: tkatic@nsk.hr