Hrvatsko metalurško društvo


Hrvatsko metalurško društvo (HMD) je nevladina i neprofitna udruga.

Adresa:
Berislavićeva 6
10000 Zagreb
Hrvatska
tel.: +385 1 619 86 89

Ciljevi HMD-a su promicanje stručne i znanstvene djelatnosti u metalurškoj struci, razvijanje metalurgije, organiziranje društvene djelatnosti radi širenja metalurškog znanja, popularizacije metalurgije, te stručno i znanstveno usavršavanje članova Društva i ostvarivanje njihovih zajedničkih interesa.
U ostvarivanju ciljeva zbog kojih je osnovano, Društvo među ostalim obavlja ove aktivnosti:

 • okuplja i organizira diplomirane inženjere i tehničare metalurške struke i drugi stručni kadar i znanstvenike koji se teoretski i praktično bave problemima metalurgije;
 • sudjeluje u stvaranju javnog znanstvenog i stručnog mišljenja i stavova o svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim problemima metalurgije;
 • neprekidno brine o stručnom usavršavanju svojih članova, potičući i podržavajući inicijative članova u proizvodnom i znanstvenoistraživačkom radu u području metalurgije;
 • organizira i održava suradnju sa svim organizacijama i asocijacijama koje se bave pitanjima od interesa za metalurgiju i imaju zajednički interese i ciljeve s djelatnošću Društva;
 • surađuje s odgovarajućim međunarodnim organizacijama inženjera i tehničara izvan Republike Hrvatske;
 • organizira stručna predavanja, seminare, savjetovanja, kongrese, simpozije, okrugle stolove i ostale stručne i znanstvene skupove;
 • potiče izdavanje i izdaje znanstveno-stručne publikacije;
 • njeguje i razvija etiku inženjersko-tehničkog poziva u skladu sa specifičnom prirodom posla.

Trenutne glavne aktivnosti HMD-a su:

 • tiskanje časopisa Metalurgija
 • organizacija međunarodnog simpozija iz područja materijala i metalurgije
 • suradnja u inozemstvu i tuzemstvu.

Postignuća Hrvatskog metalurškog društva (HMD) 1952. – 2017. godine

O povijesti Hrvatskog metalurškog društva i njegovim aktivnostima pročitajte u poglavlju monografije Metalurgija, uvijek prosperitet za čovječanstvo dr. sc. Ilije Mamuzića – Šezdeseta obljetnica utemeljenja Hrvatskog metalurškog društva (HMD) 1952. – 2012.