Upute autorima


Autori su dužni svoje rukopise koje šalju na razmatranje za objavu u časopis Metalurgiju uskladiti sa smjernicama i uputama danim u sljedećim dokumentima:

Rukopisi se dostavljaju časopisu na jedan od sljedećih načina:

Dvije ispisane verzije rukopisa pripremeljnog u skladu s gore navedenim Uputama, kao i jedan primjerak digitalne verzije snimljene na CD-ROM-u se šalju na adresu: Urednički odbor časopisa Metalurgija, Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Croatia. Rukopisi moraju sadržavati pune oblike imena sviju autora, adresu njihove ustanove te adrese e-pošte.

ILI

digitalnu verziju rukopisa pripremljenu u skladu s gore navedenim uputama poslati putem e-pošte Glavnom i odgovornom uredniku na e-adresu: Ilija.Mamuzic[et]public.carnet.hr

Troškovi objavljivanja radova u časopisu Metalurgija

Hrvatsko metalurško društvo naplaćuje troškove objave u časopisu Metalurgija u iznosu od 650,00 EUR (+5% PDV ako je potrebno). Ti troškovi uključuju troškove objave rada u časopisu Metalurgija, njegovog izlaganja na Međunarodnom simpoziju Hrvatskog metalurškog društva (SHMD) (vidi više), tiskanja sažetka u “Zborniku sažetaka”, popusta do 30% na troškove hotela te dostavu tiskanog primjerka časopisa. Ako rad neće biti prezentiran na konferenciji, autori se o mogućnostima objavljivanja rada u časopisu dogovaraju s glavnim urednikom časopisa.