O časopisu


Internet izdanje:ISSN 1334-2576

CD izdanje: ISSN 1334-2584

Tiskano izdanje:ISSN 0543-5846

Tel./Fax:+ 385 1 619 86 89 (servis)

Mobitel: + 385 98 317 173

 

Časopis Metalurgija primarni je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja u metalurgiji te iz graničnih područja u svezi s metalurgijom (fizika, kemija, strojarstvo). To su radovi iz procesne crne i obojene metalurgije, prerade te ispitivanja i kontrole sirovina, poluproizvoda i proizvoda, a posebice i razvoju i uporabi novih materijala. Časopis je jedini nacionalni časopis ove vrste u Republici Hrvatskoj i pokriva znanstveno polje metalurgije i to:

 • fizička metalurgija i materijali;
 • procesna metalurgija (crne i obojene)
 • mehanička metalurgija (prerada, energetika…)
 • srodna (dodirna) polja: strojarstvo, kemija, fizika…

U časopisu se objavljuju sljedeće vrste radova:

 • izvorni znanstveni rad, u kojem se iznose rezultati istraživanja na takav način da ih se može ponoviti, posebice podvrgnuti jednoznačnoj provjeri,
 • prethodno priopćenje, u kojem se iznose dotad neobjavljeni izvorni rezultati još nedovršenih istraživanja ili najavljuje neka nova znanstvena spoznaja koja zahtijeva brzo objavljivanje,
 • pregledni rad, u kojem se iznosi originalan, kritički i sažet prikaz nekog područja ili njegovog dijela u kojem autor i sam djeluje tako da je vidljiv njegov izvorni doprinos
 • strukovni rad, u kojem se daje koristan prilog iz određene struke na osnovu vlastitog iskustva i primjene već poznatih rezultata istraživanja,
 • prikaz, u kojem se daje opis nekog znanstvenog ili stručnog događaja (održanog skupa, predstavljene knjige i sl.).

Časopis Metalurgija provodi slijepi recenzijski postupak (2-3 znanstvene recenzije + 1-2 metrološke). Radovi objavljeni u časopisu Metalurgija su objavljeni pod Creative Commons Attribution 4.0 licencom te autori zadržavaju sva autorska prava nad svojim radom te je cjelokupni sadržaj časopisa dostupan u otvorenom pristupu.

Popis baza podataka koje indeksiraju časopis Metalurgija

Za časopis Metalurgija se izračunavaju sljedeći bibliometrijski pokazatelji o časopisima:

 • Scimago Journal Rank indicator (SJR): 0,444 (2016.)
  • Engineering: Mechanics of Materials – Q2 (2016.)
  • Materials Science: Materials Chemistry – Q2 (2016.)
  • Materials Science: Metals and Alloys – Q2 (2016.)
  • Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics – Q3 (2016.)
 • Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1,248 (2016.)
 • CiteScore: 1,01 (2016.)

Časopis Metalurgija je potpuno ili djelomično (selektivno) indeksiran u sljedećim bazama podataka:

 • Scopus
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – part of Web of Science Core Collection
 • Academic Search Complete
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Ei Compendex
 • Materials Research Database
 • METADEX
 • Technology Research Database
 • Chemical Abstracts
 • Cabell’s Directories of publishing opportunities in mathematic and sciences
 • Referativny Zhurnal
 • Chemical Engineering and biotechnology abstracts
 • Weldasearch
 • Advanced Technologies Database with Aerospace
 • Aerospace Database
 • Aluminium Industry Abstracts
 • ANTE: Abstracts in New Technology & Engineering
 • Ceramic Abstracts
 • Civil Engineering Abstracts
 • Computer and Information Systems Abstracts (Module)
 • Copper Technical Reference Library
 • Corrosion Abstracts
 • Earthquake Engineering Abstracts
 • Electronics & Communications Abstracts
 • Engineered Materials
 • Engineering Research Database
 • Materials Business File
 • Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
 • Solid State and Superconductivity Abstracts

Časopis Metalurgija je od 1995. do 2015. godine bio indeksiran u Thomson Reutersovom citatnom indeksu Science Citation Index Expanded (SCI-Exp) koji je sastavni dio Web of Science Core Collectiona te se za njega izračunavao faktor odjeka časopisa (eng. Journal Impact Factor, IF) koji za 2014. godinu iznosio 0,959 te spadao u drugi kvartil (Q2) prema visini svojeg faktora odjeka u odnosu na ostale časopise iz područja Metallurgy & metallurgical engineering.

Na upit glavnog i odgovornog urednika časopisa Metalurgija upućen 18. ožujka 2016. Thomson Reutersu vezano uz kašnjenje s indeksiranjem objavljenih brojeva Metalurgije 1 do 3 (2016) u citatnom indeksu Science Citation Index Expanded (SCI-EXP) dobiven je 5. travnja 2016. odgovor da od broja 1 (2016) časopis Metalurgija više više neće biti indeksirana u SCI-EXP, već je prebačena u novi citatni indeks Web of Science Core Collectiona (WoSCC) – Emerging Sources Citation Index (ESCI) uz sljedeće obrazloženje:

When reevaluating the journal Metalurgija, the Editorial Team has taken the decision to drop from SCI-EXP, and include it in ESCI, due to the following factors:

 • high journal self citations
 • high author self citations
 • large increase in article count with repeated authors in the same issue

lt will be eligible for re-evaluation for all Thomson Reuters products in three years. lt takes several years to stop the effects of self-citing.

Glavni i odgovorni urednik časopisa je naknadno razmijenio nekoliko dopisa s Thomson Reutersom koje donosimo u cjelosti:

DOPIS 1 – dopis glavnog i odgovornog uredniča Metalurgije Thomson Reutersu – 6. travnja 2016.:

TO:

THOMSON REUTERS
WEB of SCIENCE REGIONAL- EUROPE – EDITOR
Att. Dr. MILA CAHUE

Predmet : ZAMOLBA ZA RAZUMIJEVANJE I POMOĆ

Časopis Metalurgija je od početka izlaženja 1962. godine, ( od 1996. u SCIE ), do danas prerastao u jedan od ključnih časopisa iz područja Metalurgije za zemlje srednje Europe, a posebice Češku, Poljsku, Slovačku i ostale susjedne zemlje. Iako je metalurška industrija u Hrvatskoj ( bila 3000 000 t /god i 20 000 zaposlenika ) u proteklih dvadeset godina u potpunosti uništena, Metalurgija kao znanstveni časopis iz područja metalurgije ne samo da je opstao, već je poprimio i veću važnost za spomenute države srednje Europe koje unatoč snažnoj metalurškoj industriji nemaju tako kvalitetan časopis kao što je Metalurgija. Zbog toga časopis Metalurgija ima posljednjih godina osobito velik priljev rukopisa iz cijelog svijeta, ali također i velik postotak odbijenih rukopisa zbog nedostatne kvalitete ili promašenosti područja koja su u rukopisima obrađuju.

Dana 5. travnja 2016. godine smo dobili obavijest da je časopis Metalurgija privremeno izbačen iz Vašeg citatnog indeksa Science Citation Indeks – Expanded ( SCI – EXP ) i prebačen u Emerning Sources Citation Indeks ( ESCI ) uz obrazloženje o prevelikoj samocitiranosti časopisa kao i povećanom broju objavljivanja radova istih autora unutar istog sveščića. Svjesni smo spomenutih izazova , no smatramo da to nije razlog za isključivanje Metalurgije iz SCI – EXP , osobito stoga što već godinama poduzimamo aktivne mjere kako bismo smanjili postotak samocitata časopisa. Kao prilog tome pogledajte upute autorima ” New additional important information to authors ” koje su već godinama dostupne na našim mrežnim stranicama i koje kroz naš urednički rad strogo kontrolirama, a u kojima stoji :

„Out of the total number of references, a maximum of 20% of authors’ self-citation is allowed. The maximum allowed percentage of Journal Metalurgija citations is 20 % of the total number of references.”

S obzirom da vrlo ažurno obavljamo urednički posao, časopis Metalurgija je proteklih nekoliko godina čak i izlazila prije službenog datuma izlaska broja pa je tako za 2016. Godinu već sada objavljen broj 3 koji je bio u planu za srpanj 2016.

Zadnji indeksirani broj je bio Metalurgija 54 ( 2015 ) 4, koji je poslan čak početkom svibnja 2015.

Odluku o isključivanju iz citatnog indeksa SCI – EXP dobili tek 5. travnja 2016., znači poslije 11 mjeseci, a u trenutku kada su već bila objavljena 3 broja iz 2016. godine, autori koji su objavili radove u časopisu Metalurgija ( a i cijelo uredništvo časopisa ) su bili uvjereni da je časopis indeksiran u SCI – EXP. No, zbog nedostatka komunikacije, niti ikakvog upozorenja da namjeravate časopis Metalurgiju izbaciti iz SCI – EXP , karijere tih autora su sada ugrožene jer im se objavljeni radovi u Metalurgiji u 2016. godini neće računati prilikom napredovanja u njihovoj znanstvenoj karijeri, a ugled Hrvatskog metalurškog društva narušen jer će autori pomisliti da smo ih namjerno obmanuli i da nismo htjeli informirati da časopis u 2016. godini neće biti indeksiran u SCI – EXP.

Stoga Vas molimo da nam izađete u susret te indeksirate 2016. Godište časopisa Metalurgija u citatnom indeksu SCI – EXP kako naši autori ne bi ispaštali zbog nedostatka komunikacije između Thomas Reutersa i Hrvatskog metalurškog društva.

Budući od primanja, te svih postupaka i priprema za objavljivanje članka za tisak prođe i do 1 godina, za sve časopise, neovisno o kojoj BAZI za indeksiranje je riječ, promijene statusa časopisa na koju nisu uredništava profesionalno upozoreni predstavlja izuzetnu poteškoću, a posebice na štetu autoru.

IZNOVICE ZAMOLBA, osobno Editoru Dr. MILA CAHUE, dati časopisu Metalurgia još samo jednu godinu života.

U Zagrebu, 2016 – 04 – 06

President of CMS
Editor-in-Chief of Metalurgija
Acad. Ilija Mamuzić, Prof.h.c., Dr.h.c., Dr.Sci

ODGOVOR Thomson Reutersa – 11. travnja 2016.:

Dear Editorial Team of Metalurgija,

The Editorial Team at Thomson Reuters takes objective decisions based on criteria rigorously observed for inclusion and permanence in Web of Science. Journals included in any of the editions of Web of Science are continuously being monitored in order to keep up with those criteria, without necessarily having to inform those who are excluded from any of its collections.

The Journal Metalurgija still remains in Web of Science but in a different collection, ESCI, therefore both journal and authors can still be searched and cited.

Thomson Reuters is an independent observer of the publishers’ activity and therefore not involved in matters related directly to this latter one.

The Editorial Team shall be glad to reevaluate the journal Metalurgija in three years, which is the average period for all journals in this case to confirm that changes are steady and consolidated.

We appreciate your interest in being indexed in Web of Science.

Dr. Mila Cahue
Web of Science Regional -Europe- Editor
(IP&Science)

DOPIS 2 – dopis glavnog i odgovornog uredniča Metalurgije Thomson Reutersu – 12. travnja 2016.:

TO:

THOMSON REUTERS

Att. Dr. Mila Cahue
Dear Madam,

We have been advised of your rejection of our Request for understanding and help of 06.04.2016. Just as students are not there for the sake of professors, so are magazines not published for the sake of databases, but the ones as well as the others may abuse their relationships, if they want to.

Your critique of excessive authors’ self-quotes, and of the Editorial Board publishing more articles by the same authors in the Metalurgija magazine (SCI-EXP indexed since 1995), are justified, and we are aware of this. The problem is that we were not advised of your decision to move our magazine to another group (not even after we sent you query/letter in May 2015) until 11 months after the last indexed issue No. 4 appeared. Already then, two years into the monitoring, you knew what your decision was, so how hard was it for you to advise us? In the meantime, our Editorial Board has received multiple contributions, and their authors are now severely disadvantaged. Had they known about the new indexation of the magazine, they would perhaps not have sent their contributions to us, but would choose another magazine. What are we to do now, what answer can we give them? Retroactive implementation of even a law before a court of justice can easily be reversed, but not your decision.

In this respect I would like to put forth another request (that will, I assume, be rejected just like the first one): Already after a second year of monitoring of a magazine resulting in a negative find, please advise its Editorial Board that it is their last year of indexation, and you will see changes occur. To you it is painless, to all the participants on all levels of cooperation it is transparent and only fair.

Zagreb, 12.04.2016

Respectfully,

President of CMS
Editor-in-Chief
Acad. llija Mamuzić

Više o povijesti časopisa možete pročitati u tekstu objavljenom povodom 50. godišnjice tiskanja, kao i u prilogu objavljenom povodom 30. godišnjice rada dr. sc. Ilije Mamuzića kao glavnog i odgovornog urednika časopisa Metalurgija.

Časopis Metalurgija ima svoj Pravilnik.

Izdavanje časopisa Metalurgija je potpomognuto financijskom potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske