Časopis Metalurgija


Internet izdanje:ISSN 1334-2576

CD izdanje: ISSN 1334-2584

Tiskano izdanje:ISSN 0543-5846

Tel./Fax:+ 385 1 619 86 89 (servis)

Mobitel: + 385 98 317 173

 

Časopis Metalurgija primarni je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja u metalurgiji te iz graničnih područja u svezi s metalurgijom (fizika, kemija, strojarstvo). To su radovi iz procesne crne i obojene metalurgije, prerade te ispitivanja i kontrole sirovina, poluproizvoda i proizvoda, a posebice i razvoju i uporabi novih materijala. Časopis je jedini nacionalni časopis ove vrste u Republici Hrvatskoj i pokriva znanstveno polje metalurgije i to:

 • fizička metalurgija i materijali;
 • procesna metalurgija (crne i obojene)
 • mehanička metalurgija (prerada, energetika…)
 • srodna (dodirna) polja: strojarstvo, kemija, fizika…

U časopisu se objavljuju sljedeće vrste radova:

 • izvorni znanstveni rad, u kojem se iznose rezultati istraživanja na takav način da ih se može ponoviti, posebice podvrgnuti jednoznačnoj provjeri,
 • prethodno priopćenje, u kojem se iznose dotad neobjavljeni izvorni rezultati još nedovršenih istraživanja ili najavljuje neka nova znanstvena spoznaja koja zahtijeva brzo objavljivanje,
 • pregledni rad, u kojem se iznosi originalan, kritički i sažet prikaz nekog područja ili njegovog dijela u kojem autor i sam djeluje tako da je vidljiv njegov izvorni doprinos
 • strukovni rad, u kojem se daje koristan prilog iz određene struke na osnovu vlastitog iskustva i primjene već poznatih rezultata istraživanja,
 • prikaz, u kojem se daje opis nekog znanstvenog ili stručnog događaja (održanog skupa, predstavljene knjige i sl.).

Časopis Metalurgija provodi slijepi recenzijski postupak (2-3 znanstvene recenzije + 1-2 metrološke). Radovi objavljeni u časopisu Metalurgija su objavljeni pod Creative Commons Attribution 4.0 licencom što znači da autori zadržavaju sva autorska prava nad svojim radom te je cjelokupni sadržaj časopisa dostupan u otvorenom pristupu.

Popis baza podataka koje indeksiraju časopis Metalurgija

Za časopis Metalurgija se izračunavaju sljedeći bibliometrijski pokazatelji o časopisima:

 • Scimago Journal Rank indicator (SJR): 0,250 (2022.)
  • Engineering: Mechanics of Materials – Q3 (2022.)
  • Materials Science: Materials Chemistry – Q3 (2022.)
  • Materials Science: Metals and Alloys – Q3 (2022.)
  • Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics – Q3 (2022.)
 • Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0,908 (2021.)
 • CiteScore: 1,4 (2021.)

Časopis Metalurgija je potpuno ili djelomično (selektivno) indeksiran u sljedećim bazama podataka:

 • Scopus
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – part of Web of Science Core Collection
 • Academic Search Complete
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Ei Compendex
 • Materials Research Database
 • METADEX
 • Technology Research Database
 • Chemical Abstracts
 • Cabell’s Directories of publishing opportunities in mathematic and sciences
 • Referativny Zhurnal
 • Chemical Engineering and biotechnology abstracts
 • Weldasearch
 • Advanced Technologies Database with Aerospace
 • Aerospace Database
 • Aluminium Industry Abstracts
 • ANTE: Abstracts in New Technology & Engineering
 • Ceramic Abstracts
 • Civil Engineering Abstracts
 • Computer and Information Systems Abstracts (Module)
 • Copper Technical Reference Library
 • Corrosion Abstracts
 • Earthquake Engineering Abstracts
 • Electronics & Communications Abstracts
 • Engineered Materials
 • Engineering Research Database
 • Materials Business File
 • Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
 • Solid State and Superconductivity Abstracts

Više o povijesti časopisa možete pročitati u tekstu objavljenom povodom 50. godišnjice tiskanja, kao i u prilogu objavljenom povodom 30. godišnjice rada dr. sc. Ilije Mamuzića kao glavnog i odgovornog urednika časopisa Metalurgija.

Časopis Metalurgija ima svoj Pravilnik.

Izdavanje časopisa Metalurgija je potpomognuto financijskom potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske