Broj 4


Metalurgija 40 (4) 185 – 248 (2001)

Izvorni znanstveni radovi
E. Dudrová, M. Kabátová, L’. Parilák – Mikrostruktura sinterovanih čelika Fe-3Mn-Cx (str.187-194)
L. Vehovar, A. Vehovar, M. Tandler – Otpornost na koroziju austenitnog nehrđajućeg čelika legiranog dušikom (str.195-200)
Prethodna priopćenja
J. Črnko, M. Kundak, M. Gojić, Ž. Acs – Struktura i sastav ogorine na zagrijanim čeličnim blumovima u potisnoj peći (str.201-205)
J. Grum, S. Božič, M. Zupančić – Utjecaj parametara procesa kaljenja na zaostala naprezanja u čelicima (str.207-212)
L. Fröhlich, V. Mikloš – Ispiranje As, Sb i Hg iz koncentrata u mediju Na2S pri povišenoj temperaturi (str.213-218)
E. Stroffek, I. Lesso – Akustička metoda mjerenja Youngovog modula čeličnog užeta (str.219-221)
Pregledni rad
V. Vítek – Studija o mogućim rješenjima za sliku strujanja na modelu zonalne peći (str.223-228)
Strukovni radovi
I. Lesso – Sustav nadzora tunelske peći (str.229-231)
J. Kizek, Z. Zsigraiová – Sagorijevanje plinskih goriva s visokim sadržajem inertnih sastojaka (str.233-236)
J. Kijac, M. Pivovarči – Doprinos studiji o asimilativnosti praha za lijevanje (str.237-240)
Ostalo
I. Mamuzić – Studenti Metalurškog fakulteta zagrebačkog sveučilišta na 5-toj tehnologijadi (str.241-243)