Broj 1


Metalurgija 40 (1) 1 – 64 (2001)

Izvorni znanstveni radovi
A. M. Dolzhanskiy, V. M. Druyan, M. Golja – Istraživanja tehnološkog maziva u procesu izvlačenja žice (str.5-11)
G. Rosenberg – Granica zamora materijala i male pukotine u zare-zanim mjernim uzorcima (str.13-18)
Prethodna priopćenja
M. Godec, M. Jenko – Ispitivanja teksture električnih čelika (str.19-22)
A. Jaklič, T. Kolenko, B. Glogovac – Simulacija zagrijavanja gredica u koračnoj peći (str.23-27)
B. Kosec, F. Kosel, L. Kosec, M. Bizjak – Makroskopsko modeliranje dvofaznih metalnih materijala podvrgnutih plastičnoj deformaciji (str.29-32)
G. Cukor, M. Jurković – Prilog stohastičkom modeliranju plastične obradbe (str.33-36)
I. Budić, Z. Bonačić-Mandinić – Utjecaj površinske obrade (čišćenja) na debljinu stijenke i zaostala naprezanja odljevaka (str.37-40)
A. Drotlew, M. Garbiak – Povezanost sastava ljevačkoga pijeska i veličine karbidnih čestica u bijelom ljevanom željezu (str.41-45)
Pregledni rad
J. Kubicki, B. Piekarski – Metode poboljšanja otpora karburizaciji lijevanih čelika otpornih prema puzavosti (str.47-50)
Strukovni radovi
P. Rybar, K. Kyselova, M. Cehlar, M. Zacharov, F. Sekula – Promjene svojstava pretaljenog biotitino-kvarcitnog gnajsa lokaliteta Branisko, Slovačka (str.51-55)
 M. Mazankova – Toplinska ravnoteža i temperaturno polje sistema: odljevak – kalup – okolina (str.57-60)
Ostalo
I. Mamuzić – Četvrti međunarodni simpozij Hrvatskog metalurškog društva, “Materijali i metalurgija” (str.61-63)