Broj 4


Metalurgija 41 (4) 269 – 336 (2002)

Izvorni znanstveni radovi
E. Čižmárová, J. Micheľ, I. Mamuzić, M. Buršák – Utjecaj brzine naprezanja na svojstva mikrolegiranog čelika S-MC gradacije (str.285-290) PDF 452 KB
J. Ševčíková, J. Kocich – Doprinos istraživanju korozivnih svojstava slitine Ni-Ti s pamćenjem oblika (str.291-294) PDF 274 KB
J. Tušek – Navarivanje pod prahom s višežičanom elektrodom (str.295-300) PDF 363 KB
M. Kundak, J. Črnko, Đ. Nikolić – Profil potisne peći i potrošnja goriva (str.301-304) PDF 308 KB
Prethodna priopćenja
D. Krumes, I. Vitez, Z. Kolumbić – Utjecaj boridnih faza na duktilnost materijala (str.305-308) PDF 230 KB
M. Kupková, S. Strobl, M. Kupka, H. Danninger, E. Dudrová – Ispitivanja statičke kompresije i rezonantne vibracije celularnih materijala dobivenih gravitacijskim sinterovanjem šupljih brončanih kugli (str.309-312) PDF 244 KB
L. Lazić, P. Jelić, S. Pavlenić – Optimizacija vremena zamjene vatrostalne obloge na segmentnim pećima (str.313-316) PDF 296 KB
V. Baričak – Tok fluida u kliznim ležajevima – uzročnik samouzbudnuh vibracija (str.317-321) PDF 305 KB
Pregledni rad
A. Miškufová, T. Kuffa – Problemi i perspektive u pripremi vatrostalnog materijala CaO (str.323-326) PDF 118 KB
Strukovni rad
B. Grizelj, I. M. Kenter, M. Math – Utjecaj materijala i geometrije radnog komada kod savijanja laserom (str.327-331) PDF 229 KB
Prikaz
D. Bauman – Dvadesetšest godina tradicije “scanning” elektronske mikroskopije u Željezari Sisak (str.333-335) PDF 164 KB
Ostalo
J. Črnko – Časopis Metalurgija – ocrtana stvarnost metalurške struke u prošlosti i danas u Republici Hrvatskoj (str.271-277) PDF 71 KB