Broj 1


Metalurgija 42 (1) 1 – 76 (2003)

Izvorni znanstveni radovi
E. Dudrová, M. Kabátová, R. Bidulský – Mikrostruktura, mehanička svojstva i greške na sinterovanom čeliku Fe-3Mn-0.7C (str.3-8) PDF 64 KB
V. V. Bukhanovsky, I. Mamuzić, V. A. Borisenko – Utjecaj toplinske obradbe na mehanička svojstva niskolegiranih slitina molibdena u širokom temperaturnom području (str.9-14) PDF 327 KB
F. Kovac, M. Dzubinsky – Izračunavanje otpora deformacije nisko ugljičnih čelika tijekom toplog valjanja (str.15-20) PDF 425 KB
J. Tušek – Premoštenje zazora pri zavarivanju s višežičanom elektrodom (str.21-25) PDF 347 KB
Prethodna priopćenja
A. Radziszewska – Elementi managementa okoline u jednom integriranom sustavu upravljanja (str.27-31) PDF 209 KB
S. Borkowski – Smanjivanje temperature obrađivanog lijevanog željeza ubrizgavanjem (str.33-36) PDF 257 KB
A. Mockovčiaková, B. Pandula – Proučavanje odnosa između statičnog i dinamičnog modula stijena (str.37-39) PDF 233 KB
R. Budzik – Titan u procesu talenja sirovog željeza s povećanom količinom silicija (str.41-45) PDF 253 KB
Pregledni rad
N. Devčić, I. Mamuzić – 50 godina proizvodnje bešavnih cijevi u Hrvatskoj – Željezari Sisak (str.47-55) PDF 301 KB
Strukovni radovi
K. Siekański, S. Borkowski – Analiza ljevačkih grešaka i preventivne aktivnosti za poboljšanje kvalitete odljevaka (str.57-59) PDF 216 KB
R. Ulewicz – Sustav kontrole kvalitete u proizvodnji ljeva od sferoidnog lijevanog željeza (str.61-63) PDF 205 KB
J. Selejdak – Čimbenici koji utječu na kvalitetu šavnih cijevi (str.65-67) PDF 210 KB
Prikaz
M. Malina – Tranzicija u Željezari Sisak (str.69-73) PDF 91 KB