Broj 2


Metalurgija 48 (2) 69 – 140 (2009) 

Izvorni znanstveni radovi
J. Michalik, C. Kolmasiak – Fizikalno modeliranje naprezanja tijekom kontinuiranog lijevanja čelika St3S (str.71-74) PDF 902 KB
G. Siwiec, J. Willner – Mehanizam dezoksidacije tekućeg bakra propuhivanjem argonom (str.75-77) PDF 480 KB
D. Kozak, I. Samardžić, P. Konjatić – Izračun i procjena parametara mehanike loma CCT uzoraka načinjenih od čelika X 5 CrNi 18 10 (str.79-82) PDF 787 KB
T. Frączek, M. Olejnik, A. Tokarz – Procjena učinka nitriranja plazmom titanovih legura za primjenu u medicini (str.83-86) PDF 1 MB
B. Oleksiak – Mogućnost uklanjanja olova iz industrijske Cu-Pb-Fe legure injektiranjem argonom (str.87-90) PDF 536 KB
Prethodna priopćenja
W. Derda, K. Mierzwa – Toplinska obradba elektropećne prašine niskotlačnom plinskom fazom (str.91-94) PDF 505 KB
Teresa Lis – Modificiranje kisikovih i sulfidnih uključaka u čeliku obradbom kalcijem (str.95-98) PDF 874 KB
V. Stoyka, F. Kovac, B. Julius – Proučavanje sekundarne rekristalizacije u čeliku s orijentiranim zrnima pri dinamičkim uvjetima toplinske obradbe (str.99-102) PDF 1 MB
L. Gusel, R. Rudolf, B. Kosec – Analiza polja brzine deformacije hladno deformiranog materijala rabljenjem vizioplastične metode (str.103-107) PDF 733 KB
U. Esme, A. Kokangul, M. Bayramoglu, N. Geren – Matematičko modeliranje u svrhu predviđanja i optimiranja zavarivačke kupke kod TIG zavarivanja (str.109-112) PDF 477 KB
K. Nowacki – Mogućnost određivanja veličine zrna u čeliku rabljenjem ultrazvučnih valova (str.113-115) PDF 496 KB
A. Sagbas, F. Kahraman, U. Esme – Primjena metode odzivnih površina i neuronskih mreža za modeliranje i procjenu otpornosti na abrazijsko trošenje Poly oxy metilena (str.117-120) PDF 656 KB
M. Górska, L. Szecówka, R. Budzik – Utjecaj promjena temperature plinova izgaranja tijekom strujanja oko horizontalnog cilindra na lokalni Nusseltov broj (str.121-124) PDF 915 KB
Pregledni radovi
Z. Skuza, C. Kolmasiak, R. Prusak – Mogućnost uporabe metalurške troske u uvjetima ekonomije Poljske (str.125-128) PDF 465 KB
T. Sasvári, J. Durove, B. Pandula – Očevid krutosti tla s gledišta podzemnog otplinjavanja uglja (str.129-132) PDF 144 KB
A. Fornalczyk, M. Saternus – Izdvajanje metala iz grupe platina iz korištenih automobilskih katalitičkih convertera (str.133-136) PDF 197 KB
B. Gajdzik – Uvođenje potpunog proizvodnog održavanja u industriju čelika (str.137-140) PDF 463 KB