Broj 4


Metalurgija 46 (4) 225 – 304 (2007)

Izvorni znanstveni radovi
M. Warzecha, J. Jowsa, T. Merder – Mješanje i kemijska homogenizacija taline čelika u 100-tonskom livnom loncu (str.227-232) PDF 2 MB
V. V. Buchanovsky, I. Mamuzić, E. P. Polishuk – Učinak toplinske obradbe na mehanička svojstva i karakter loma traka molibdenskih legura (str.233-236) PDF 523 KB
T. Vuherer, A. Godina, Z. Burzić, V. Gliha – Nastanak zamorne pukotine iz mikrostrukturno malih vickersovih otisaka (str.237-243) PDF 1 MB
T. Merder, A. Bogusławski, M. Warzecha – Modeliranje ponašanja tijeka taline u razdjelnom loncu šest-žilnog konti-lijeva (str.245-249) PDF 931 KB
G. Stepanov, I. Mamuzić, A. Babutsky – Povećanje otpornosti na udar nisko-ugljičnog čelika uzrokovan obradom pulsnom strujom (str.251-253) PDF 284 KB
Z. Wencel, R. Budzik, R. Križanić, C. Kolmasiak – Sinergija površinskog sloja alatnog čelika poslije naugljičenja kao pokazatelj uporabne kakvoće (str.255-260) PDF 2 MB
Prethodno priopćenje
Z. Pędzich, K. Gawdzińska, E. Pamuła – Opis nedostataka u odljevcima ojačanim kompozitnim vlaknima na bazi legure AlSi11 (str.261-265) PDF 783 KB
I. Mamuzić, F. Trebuňa, M. Buršák, J. Tomčík – Istraživanje razloga i mogućnosti eliminacije parametara koji utječu na pucanje lisnatih opruga na stroju za kontinuirano lijevanje (str.267-271) PDF 881 KB
V. Jovišević, M. Soković, B. Kosec – Uvođenje tehnologije eksplozijskog platiranja u postupku izrade hidrauličkih cilindara (str.273-276) PDF 646 KB
M. Buršák, I. Mamuzić – Svojstva zamora materijala galvaniziranih ojačanih čeličnih traka (str.277-280) PDF 357 KB
A. M. Gałkin, A. Rząsowska-Przala, A. Górniak – Nova metoda proizvodnje šipki malog promjera i cijevi od teško oblikovljivog čelika kod kosog valjanja (str.281-284) PDF 448 KB
Pregledni rad
M. Holtzer, J. Dańko, R. Dańko – Mogućnost formiranja deoksina i furana u metalurškim procesima kao i metode njihova smanjivanja (str.285-290) PDF 515 KB
Strukovni radovi
J. Črnko, P. Jelić, L. Lazić, M. Kundak – Pokazatelji rada kružne peći u restriktivnim uvjetima proizvodnje (str.291-293) PDF 327 KB
J. Holisz-Burzyńska, E. Staniewska, R. Budzik – Fizički tijek materijala i pridruženi troškovi u procesu proizvodnje u valjaonici (str.295-299) PDF 401 KB
R. Budzik, A. Pirikow – Sinteriranje mješavina rude koje sadrže koncentrate željeza s niskom koncentracijom SiO2 ispod 1,0 % (str.301-303) PDF 370 KB