Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, odnosno kojima raspolaže ili ih nadzire Specijalna olimpijada Hrvatske, u svojstvu tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Specijalnoj olimpijadi Hrvatske.
Pismeni zahtjev podnosi se putem priloženog web obrasca na e-mail adresu: franjo.soh@gmail.com
Usmeni zahtjev zaprima nacionalni direktor Franjo Horvat na broj mobitela 091 5588 520.
Za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji mjerodavan je službenik za informiranje Sandi Keser.

ZAHTJEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJAMA

 

Visina naknade
Korisniku kome je omogučen pristup informaciji naplaćuje se naknada sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
NN-12_2014

NN-15_2014

Godisnje_izvjesce2020