Broj 2


Metalurgija 43 (2) 069-140 (2004)

Izvorni znanstveni radovi
D. Živković, D. Manasijević, Ž. Živković, Lj. Balanović – Kalorimetrijsko ispitivanje tekućih Ga-Me (Sn, Zn) legura Oelsenovom metodom (str.71-75) PDF 189 KB
U. Rotnik, M. Marolt, G. Manojlović, L. Vehovar, S. Božić – Utjecaj vodika u krutoj otopini čelika za opruge (str.77-82) PDF 144 KB
B. Kosec, L. Kosec, G. Čevnik, P. Fajfar, M. Gojić, I. Anžel –
Analiza međupovršine eksplozijski zavarenih ploča iz niskougljičnog čelika i titana (str.83-86)
PDF 123 KB
V. V. Chygyryns’kyy, I. Mamuzić, G. V. Bergeman – Analiziranje naprezanja i deformacije medija u uvjetima nehomogenog plastičnog toka (str.87-91) PDF 93 KB
Prethodna priopćenja
G. Sučik, T. Kuffa, D. Hršak – Uporaba dijatomejske zemlje u pripravi SiAlON praha (str.93-95) PDF 138 KB
M. Kupková, M. Kupka – Teoretske granice električne provodljivosti sinterovanih materijala i njihov odnos prema Youngovom modulu (str.97-100) PDF 106 KB
M. Buršák, I. Mamuzić, M. Mihalikova – Utjecaj pjeskarenja na mehanička svojstva čeličnog lima (str.101-105) PDF 164 KB
A. Mockovčiaková, B. Pandula, B. M. Labaš, F. Krepelka – Fraktalna geometrija i primjena impulsne dinamičke metode u procjenjivanju poremećaja u stijenama (str.107-109) PDF 97 KB
P. Rybár, H. Hamrák, M. Rybárová – Primjena visoko-temperaturnog i visoko-tlačnog reaktora (drugi dio) (str.111-114) PDF 314 KB
J. Ďurove, M. Maras, P. Vavrek, J. Daňko – Izračun stabilnosti podzemnih komora nastalih ispiranjem soli (str.115-117) PDF 94 KB
I. Lesso, J. Futo, J. Krepelka, B. Pandula, A. Mockovčiaková – Kontrola akustičnom metodom raspadanja stijena pri rotacionom bušenju (str.119-121) PDF 253 KB
M. Kundak, J. Črnko, L. Lazić, M. Dazgić – Mogućnosti uspješnog poslovanja Valjaonice čeličnih cijevi u tržišnim uvjetima (str.123-128) PDF 271 KB
Strukovni radovi
A. Eksi, M. K. Kulekci – Ponašanja tvrdoće i povećanja gustoće prahova bakra i bronce kompaktiranih procesima hladnog prešanja u matrici smjerom jedne osi (str.129-134) PDF 246 KB
M. Oruč, H. Babahmetović, D. Pihura – Otpornost na atmosfersku koroziju niskougljičnog čelika WT St 37-2 (str.135-139) PDF 241 KB