Broj 2


Metalurgija 51 (2) 144 – 288 (2012)

Izvorni znanstveni radovi
R. Pyszko, M. Příhoda, P. Fojtík, M. Kováč – Određivanje raspodjele toplinskog toka u kristalizatoru za kontinuirano lijevanje čelika (str.149-152) PDF
T. Pepelnjak, V. Magoč, B. Barišić – Analiza smičnih naprezanja kod shear-hat ispitne metode u digitalnom okruženju (str.153-156) PDF
D. Česnik, V Bratuš, B. Kosec, M. Bizjak – Distorzija dijelova prstena tijekom preciznog utiskivanja (str.157-160) PDF
W. Fracz, F. Stachowicz – Određivanje dijagrama granične deformacije elektrogalvansko pocinčanih čeličnih limova (str.161-165) PDF
T. Bončina, B. Markoli, F. Zupanič – Utjecaj brizne hlađenja na mikrostrukturu legure Al94Mn2Be2Cu2 (str.167-170) PDF
D. Jevremovic, T. Puskar, B. Kosec, Đ. Vukelic, I. Budak, S. Aleksandrovic, D. Egbeer, R. Williams – Analiza mehaničkih svojstava F75 Co-Cr legure za primjenu kod selektivnog laserskog topljenja (SLT) izrade djelomičnih zubnih proteza (str.171-174) PDF
J. Tušek, A. Lešnjak, M. Pleterski, D. Klobčar – Utjecaj parametara zavarivanja na skrućivanje zavara kod feritnog nehrđajućeg čelika (str.175-178) PDF
T. Karkoszka, M. Soković – Integrirana procjena MIG (Metal inertni plin) i MAG (Metal aktivni plin) procesa zavarivanja (str.179-182) PDF
T. Węgrzyn, R. Wieszała – Glavni legirajući elementi obloženih elektroda u odnosu sadržaja kisika u depozitu zavara (str.183-186) PDF
Prethodna priopćenja
D. Burchart-Korol, J. Korol, P. Francik – Primjena nove smjese i tehnologije granulacije sirovine za proces sinterovanje željezne rude (str.187-190) PDF
J. Kijac, R. Sladíková, B. Buľko, T. Borovský – Reguliranje sadržaja dušika pri proizvodnji čelika u kisikovim konvertorima (str.191-194) PDF
J. Chen, H. F. Sun, W. M. Lin, Y. L. Shi, G. L. Yi – Gravitacijska segregacija tekuće troske u velikom loncu (str.195-198) PDF
A. A. Minea – Eksperimentalna i numerička simulacija analize prijenosa topline u zatvorenom prostoru (str.199-202) PDF
M. Kršulja, Z. Car, H. Radelja – Ponašanje materijala X5CrNiMo 17-12-2 tijekom procesa dubokog vučenja (str.203-206) PDF
I. Stanković, M. Perinić, Z. Jurković, V. Mandić, S. Maričić – Primjena neuronske mreže kod procjene površinske hrapavosti nakon završne obrade valjanjem (str.207-210) PDF
J. Brezinová, A. Guzanová – Mogućnosti rabljenja visoko brzinskih kisikovih (VBK) prevlaka u uvjetima toplinskog cikličkog opterećenja (str.211-215) PDF
S. Kores, M. Vončina, B. Kosec, J. Medved – Obrazovanje faze AlFeSi u slitini AlSi12 s dodatkom cera (str.216-220) PDF
S. Vesković, J. Tepić, M. Ivić, G. Stojić, S. Milinković – Model za predikciju broja prsnuća tračnica (str.221-224) PDF
R. Lenort, R. Klepek, A. Samolejová – Heuristički algoritam za planiranje i terminiranje toplinske obrade otkivaka (str.225-228) PDF
B. Mateša, I. Samardžić, M. Dunđer – Utjecaj toplinske obradbe na pretvorbu delta-ferita u zavarima austenitnih nerđajućih čelika (str.229-232) PDF
M. Jovanović, L. Kosec, B. Zorc – Ispitivanje grešaka zavara kompjutorskom tomografijom (str.233-236) PDF
W. Walke, J. Przondziono – Komparativno istraživanje korozije žice korištene pri urološkoj obradi uz sterilizaciju (str.237-240) PDF
J. Tepić, V. Todić, I. Tanackov, D. Lukić, G. Stojić, S. Sremac – Dizajn modularnog sutava plastičnih euro paleta (str.241-244) PDF
F. Greškovič, J. Varga, Ľ. Dulebová – Uporaba gama zračenja u ispitivanju mehaničkih svojstava polimernih materijala (str.245-248) PDF
B. Pandula, J. Kondela, K. Pachocka – Zakon prigušivanja seizmičkih valova u tehnici seizmologije (str.249-252) PDF
R. Talar, A. Stoić – Završna obrada zakaljenih zupčanika pomoću kubično borovih nitridnih (KBN) oštrica (str.253-256) PDF
Pregledni radovi
T. Lis, K. Nowacki – Opcije rabljenja čeličanske prašine u nemetalurškoj industriji (str.257-260) PDF
R. Rudolf, M. Anžel, E. Marković, M. Čolić, D. Stamenković – Zlato u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (str.261-264) PDF
B. Gajdzik, W. Sroka – Analitički studij kapitalnog restrukturiranja procesa metalurških tvrtki u svijetu i Poljskoj (str.265-268) PDF
V. Todić, J. Tepić, M. Kostelac, D. Lukić, M. Milošević – Dizajn i ekonomska opravdanost primjene grupnih pripremaka (str.269-272) PDF
Strukovni radovi
M. Martinez-Hernandez, A. Juarez-Hernandez, M. Ayala Vera, J. Ayala-Cazares, M. Hernandez-Rodriguez – Optimiranje postupka kalupljenja u ljevačkom procesu (str.273-276) PDF
K. Janovská, Š. Vilamová, P. Besta, A. Samolejová, E. Švecová, I. Vozňáková – Analiza energetskih zahtjeva u metalurškoj proizvodnji (str.277-279) PDF
J. Szymszal, B. Gajdzik, J. Piątkowski, J. Kliś – Optimatizacija upravljanja zalihama u ljevaonicama u pogledu ekonomičnog naručivanja količina (str.281-284) PDF
J. Svetlík, P. Demeč – Matematičko modeliranje strojne obrade pomoću raščlanjivanja na module (str.285-288) PDF