Broj 3


Metalurgija 47 (3) 145 – 284 (2008) 

Izvorni znanstveni radovi
F. Vodopivec, B. Arzenšek, J. Vojvodič Tuma, R. Celin – Proces Charpy prijeloma u duktilnom području (str.173-179) PDF 2 MB
S. Dobatkin, J. Zrnik, Ilija Mamuzić – Ultrafino zrnati niskougljični čelici dobiveni intenzivnom plastičnom deformacijom (str.181-186) PDF 1 MB
T. Kvačkaj, M. Molnárová, I. Mamuzić, J. Bacsó, R. Mišičko, M. Fujda, P. Škodronová, T. Kuskulič, I. Pokorný – Utjecaj uvjeta zagrijavanja i hlađenja na strukturu i mehanička svojstva C-Mn-Si čelika (str.187-190) PDF 1 MB
Prethodna priopćenja
F. Chowaniec – Poboljšanje kakvoće kontinuirano lijevanih okruglica (str.191-193) PDF 951 KB
R. Kawalla, M. Oswald, C. Schmidt, M. Ullmann, H.-P. Vogt, N. D. Cuong – Nova tehnologija proizvodnje magnezijevih traka i limova (str.195-198) PDF 1 MB
K. Gawdziñska, J. Grabian, W. Przetakiewicz – Rabljenje radiografije X-zrakama u pronalaženju grešaka lijevanih kompozita metalne matrice (str.199-201) PDF 924 KB
M. Mihalikova, Š. Gazdag – Primjena video-extezometrije za usporedbe plastične deforamcije zavarenih traka (str.203-205) PDF 774 KB
E. Tillová, M. Panušková – Učinak postupka topline obrade na morfologiju intermetalne faze ljevačke legure AlSi9Cu3 (str.207-210) PDF 1000 KB
Pregledni radovi
Ilija Mamuzić – Pedesetpeta obljetnica utemeljenja Hrvatskog metalurškog društva (HMD) 1952. – 2007. (str.147-171) PDF 620 KB
J. Zrnik, S. V. Dobatkin, I. Mamuzić – Obrada metala intenzivnom plastičnom deformacijom (IPD) – odgovarajuća struktura i mehanička svojstva (str.211-216) PDF 989 KB
J. Raab, J. Mannheim – Položaj i razvitak svjetske čelične industrije (str.217-221) PDF 506 KB