Broj 4


Metalurgija 44 (4) 241 – 320 (2005)

Izvorni znanstveni radovi
A. Ševčík – Niskougljični čelici u lijevanom stanju i analiza čvrstoće na visokim temperaturama (str.243-248) PDF 789 KB
J. Slota, E. Spišák – Usporedba oblikovno – graničnog dijagrama (FLD) modela izvlačenja čeličnih limova (str.249-253) PDF 385 KB
M. Besterci, O. Velgosová, F. Lofaj, L. Kováč – Superplastična deformacija Al-Al4C3 kompozita (str.255-260) PDF 434 KB
I. Peruš, G. Kugler, M. Terčelj, P. Fajfar – Predmnijevanje napona naprezanja kod vrućeg sabijanja čelika s CAE NN i hiperboličnom – sinusoidnom jednadžbom (str.261-268) PDF 657 KB
Prethodna priopćenja
B. Piekarski – Svojstva stabiliziranog Ni-Cr čeličnog lijeva izloženog utjecaju atmosfere za naugljičavanje i toplinskom zamoru (str.269-274) PDF 409 KB
A. W. Bydałek, W. Maziarz, K. Najman – Prijenos mase na međufaze troske – tekući metali (str.275-279) PDF 299 KB
J. Terpák, L’. Dorčák, I. Koštial, L. Pivka – Kontrola točke staljivanja na aglomeracijskoj traci (str.281-284) PDF 120 KB
I. Budić, D. Novoselović – Utjecaj tehnoloških parametra na pojavu zaostalih naprezanja u željeznim odljevcima (str.285-289) PDF 354 KB
M. Hagarová – Studija korozivnih svojstava zaštitnih TiN-prevlaka u sulfatnoj sredini (str.291-294) PDF 454 KB
D. Ćurčija, Ilija Mamuzić – Optimiziranje sloja maziva na poprečnu hrapavost trake (str.295-300) PDF 665 KB
Ilija Mamuzić – Mehanička svojstva pjeskarenog čeličnog lima (str.301-304) PDF 283 KB
Strukovni radovi
B. Arh, F. Tehovnik, H. Ploštajner – Utjecaj elektromagnetskog miješanja na makro i mikrostrukturu kontinuirano lijevanih gredica (str.305-310) PDF 401 KB
W. Waszkielewicz, A. Jończyk, D. Polak, A. Górniak – Analiza materijala i protoka informacija u logističkom sustavu neke odabrane čeličane (str.311-314) PDF 75 KB
W. Waszkielewicz, E. Staniewska, C. Kolmasiak – Oblici upravljanja snabdijevanja robom u metalurškim poduzećima (str.315-320) PDF 111 KB