Upravni odbor

 • ŠARČEVIĆ HRVOJE – predsjednik
 • VUJAKLIJA DUŠICA – dopredsjednica
 • SVETEC IVAN-KREŠIMIR – tajnik
 • ŠTAFA ANAMARIJA – rizničar
 • BAČUN-DRUŽINA VIŠNJA
 • FRANEKIĆ JASNA
 • GARAJ-VRHOVAC VERICA
 • PIGAC JASENKA
 • RUBELJ IVICA
 • UGARKOVIĆ ĐURĐICA
 • ZAHRADKA KSENIJA – predstavnica u EEMGS