Upravni odbor

 • DUŠICA VUJAKLIJA, predsjednica
 • KSENIJA ZAHRADKA, dopredsjednica
 • IVANA IVANČIĆ BAĆE, tajnica
 • ANAMARIJA ŠTAFA, rizničarka i predstavnica u EEMGS-u
 • ĐURĐICA UGARKOVIĆ
 • HRVOJE ŠARČEVIĆ
 • JASNA FRANEKIĆ
 • IVICA RUBELJ
 • ANDREJA AMBRIOVIĆ-RISTOV
 • DAMIR ĐERMIĆ
 • IVAN KREŠIMIR SVETEC