Počasni i umirovljeni članovi

POČASNI ČLANOVI DRUŠTVA

 • Brdar Branko
 • Delić Vladimir
 • Franekić Jasna
 • Gračan Joso
 • Jelaska Sibila
 • Kozumplik Vinko
 • Petrović Danilo
 • Radman Miroslav
 • Rudan Pavao
 • Salaj-Šmic Erika
 • Valinger Radovan

ČLANOVI U MIROVINI

 • Balarin Livio
 • Beer Zlata
 • Borzan Želimir
 • Ferle-Vidović Ana
 • Herak Miroslav
 • Hrust Vladimir
 • Jurić Ivan
 • Kaštelan Andrija
 • Letinić Damir
 • Martinčić Julije
 • Mikulec Krešimir
 • Miljković Ivo
 • Nagy Biserka
 • Novak Despot Đurđica
 • Orbiter Vlado
 • Petranović Dina
 • Salaj-Šmic Erika
 • Sorić Jasna
 • Stipić Nikola
 • Sviben Marijan
 • Tomašković Marija
 • Valinger-Kapraljević Zdenka
 • Vasilj Đurđica
 • Vuletić Silvije