Kolokviji

Hrvatsko genetičko društvo ima dugu tradiciju održavanja znanstveno-stručnih kolokvija, a popis svih predavača i tema možete pronaći ovdje, počevši s najnovijima:

 • 466. kolokvij (Svečani kolokvij povodom 70. godišnjice otkrića strukture molekule DNA) – 05. 12. 2023.  prof. dr. sc. Nenad BanInstitut za molekularnu biologiju i biofiziku, ETH Zürich, “Otkrivanje fascinantne mašinerije za proizvodnju proteina u ljudskim stanicama”
 • 465. kolokvij – 14. 07. 2023.  dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, Laboratorij za evolucijsku genetiku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, “Evolucija biološke kompleksnosti – slučaj biofilmova”
 • 464. kolokvij – 03. 05. 2023. dr. sc. Francesca Berini, Group of Microbial Biotechnology Department of Biotechnology and Life Sciences University of Insubria, Italija, “Nanoantibiotics to fight multidrug resistant infections by Gram positive bacteria”
 • 463. kolokvij – 15. 07. 2022. dr. sc. Evelin Despot-Slade, Laboratorij za nekodirajuće DNA, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, “Evolucija holocentromere u nematodama”
 • 462. kolokvij – 20. 06. 2022. Goran Pipalović, mag. chem., Laboratorij za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku, Institut Ruđer Bošković, Zagreb,  “Skriveni regulatorni elementi u C-termnalnoj domeni paralognih proteina SSB bakterije Streptomyces coelicolor
 • 461. kolokvij – 12. 05. 2022. Dr. sc. Francesca Berini, University of Insubria,Varese, Italija,”Exploring actinomycetes biodevirsity for the discovery of novel antibiotics: traditional and innovative approaches”
 • 460. kolokvij – 06.04.2022. dr. sc. Željka Pezer Sakač, Institut Ruđer Boškoivć, Zagreb “Epigenetska modifikacija H3K9me3 na raspršenim satelitnim DNA elementima u genomima čovjeka i miša”
 • 459. kolokvij – 21. 01. 2022. dr. sc. Sabine Langie, Maastricht University, Nizozemska, “Studying nutritional modulation of DNA repair: the value of the comet-based in vitro DNA repair assay”
 • 458. kolokvij – 12. 11. 2021. Prof. dr. sc. Wolfgang Fritzsche, Leibniz Institute of Photonic Technology (IPHT), Jena, Germany, “Bioanalytics using plasmonic nanostructures”
 • 457. kolokvij – 01. 12. 2021. dr. sc. Marko Gerić, Jedinica za mutagenezu, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, “Citogenetičke promjene u pedijatrijskoj populaciji izloženoj rendgenu sinusa”
 • 454. kolokvij – 14. 03. 2018. dr.sc. Ivana Vrhovac Madunić, Jedinica za molekulsku toksikologiju, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, “Ekspresija i novootkrivene lokalizacije prijenosnika natrija i glukoze SGLT1 u različitim organima miševa upotrebom knock out modela; spolne razlike i razlike među vrstama”
 • 453. kolokvij – 29.05.2017. dr.sc. Maja Šemanjski, University od Tuebingen, Tuebingen, Germany, “Quantitative proteomics and its applications in studying bacterial persistence in E. coli”
 • 452. kolokvij – 16.03.2017. dr.sc. Andrea Ambriović Ristov, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, “Ekspresija integrina αvβ3 u stanicama karcinoma pločastog epitela jezika čovjeka Cal27 čini stanice otpornima na protutumorske lijekove putem gubitka ekspresije pSrc(Y418)”
 • 451. kolokvij – 02.06.2016. mag. ing. Bojan Žunar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za biokemijsko inženjerstvo, “Genetička transformacija i karakterizacija kvasca Brettanomyces (Dekkera) bruxellensis”
 • 449. kololokvij – 23.10.2015. dr. sc. Ivan Biruš, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za sjemenarstvo, “Epigenetička vs.genetička raznolikost stenoendemične kratkozupčaste kadulje (Salvia brachyodon Vandas)”
 • 448. kolokvij – 21.05.2015. – dr.sc. Ivan Radosavljević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Botanički zavod, Biološki odsjek, Zagreb, “Genetska struktura i filogeografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.): posljednjih 20,000 godina
 • 447. kolokvij – 16.04.2015. – dr.sc. Petar Tomev Mitrikeski, Institut za istraživanje i razvoj održivih ekosustava, Zagreb; Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb, “Horizontalni prijenos genetičkog materijala u kvasca… Ok, ali kako ulazi DNA?”
 • 446. kolokvij – 26.02.2015. – dr.sc. Igor Stuparević, Laboratorij za biokemiju, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, “Epigenetička regulacija transkripcije tijekom mitotičkog rasta i mejotičkog razvoja
 • 445. kolokvij – 12.12.2014. – dr.sc. Ivor Janković, Institut za anttropologiju, Zagreb, “Hrvatski Neandertalci: suvremene spoznaje”
 • 444. kolokvij – 12.06.2014. – dr.sc. Anamarija Štafa, Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, “Uloga helikaze Mph1 tijekom replikacije izazvane dvolančanim lomom
 • 443. kolokvij – 15.05.2014. – dr.sc. Željka Pezer Sakač, Laboratorij za evolucijsku genetiku, Zavod za molekularnu biologiju, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb, “Strukturne varijacije u genomu divljeg miša (Mus musculus domesticus)”,
 • 442. kolokvij – 19.03.2014. – dr.sc. Vanda Juranić, Zavod za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet, Rijeka, “Analiza transkriptoma mišjeg citomegalovirusa”
 • 442. kolokvij – 19.03.2014. – mr.sc. Marta Popović, Laboratorij za molekularnu ekotoksikologiju, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, “Molekularna karakterizacija novog transportnog proteina, Oatp1d1 (Organic anion-transporting polypeptide 1d1) zebrice (Danio rerio)
 • 441. kolokvij – 13.11.2013. – dr.sc. Tomislav Vladušić, Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, “Strukturne promjene određenih gena u humanim tumorima zametnih stanica testisa”
 • 440. kolokvij – 25.04.2013. – dr.sc. Franz Klein, Chromosome Biology, Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna, Austrija, “Smc5/6-Mms21: how a multitalented complex provides genomic stability”
 • 439. kolokvij – 14.03.2013. – Slađana Bursać, dipl.san.ing., Zavod za Molekularnu medicinu i biotehnologiju, Medicinski fakultet Rijeka Sveučilište u Rijeci, “Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma”
 • 438. kolokvij – 15.03.2012. – dr.sc. Ignacija Vlašić, Laboratorij za evolucijsku genetiku, Institut “Ruđer Bošković”,  Zagreb, Genetički uvjeti visokog konstitutivnog SOS odgovora u mutantu recA730 bakterije Escherichia coli
 • 438. kolokvij – 15.03.2012. – dr.sc. Jurica Žučko, Kabinet za bioinformatiku, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, ZagrebPovećavanje raznolikosti poliketid sintaza modeliranjem homologne rekombinacije u uvjetima in silico i određivanje pozicija izloženih snažnom evolucijskom pritisku
 • 437. kolokvij – 16.02.2012.- dr.sc. Berislav Lisnić, Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, “Palindromske sekvencije – izvor genetičke nestabilsnoti”,
 • 436. kolokvij – 08.11.2011. – dr.sc. Ana Bielen, Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, “Genomi streptomiceta – bogat izvor gena za biosintezu hidrolitičkih GDS(L) enzima”,
 • 435. kolokvij – 16.03.2011. –  dr.sc. Nikolina Škrobot Vidaček, Laboratorij za molekularnu i staničnu biologiju, Zavod za molekularnu biologiju, Institut Ruđer Bošković, “Naglo skraćivanje telomera u normalnim ljudskim fibroblastima
 • 434. kolokvij – 24.11.2010. – dr.sc. Ivana Ratkaj, Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci, «Transkriptomski profil fibroblasta/miofibroblasta uzgojenih iz tkiva oboljelih od dupuytrenove kontrakture»
 • 433. kolokvij – 10.03.2010Snježana Jurić, dipl.ing., Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za elektronsku mikroskopiju, Zavod za molekularnu biologiju, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb, «Uloge domena ITEP i RHO proteina TROL u redoks- i retrogradnim signalnim putevima u kloroplastima Arabidopsisa»
 • 432. kolokvij – 13.01.2010. – dr.sc. Anamarija Štafa, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zavod za biokemijsko inženjerstvo, Laboratorij za biologiju, Zagreb, «Genetičke promjene pri zamjeni gena u kvascu Saccharomyces cerevisiae»
 • 431. kolokvij – 17.03.2009. – Antonio Starčević, dipl.ing., Zavod za biokemijsko inžinjerstvo, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb «ClustScan i CompGen»
 • 430. kolokvij –  09.12.2008. – prof. Carlo V. Bruschi, ICEGB,Trst, Italija, «The chromosomal Bridge-induced translocation (BIT) system of yeast reveals the early molecular events underlying the onset of Gross Chromosomal Rearrangements”
 • 429. kolokvij –  12. 11.2008. – dr.sc. Tamara Čimbora Zovko, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, “Uloga RhoB u staničnom odgovoru na cisplatinu”
 • 428. kolokvij –  20.05.2008. – dr.sc. Lorena Perić, Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, Rovinj, “Deoksiribonukleaze u tkivima dagnji Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819, te njihova aktivnost tijekom apoptoze “
 • 427. kolokvij –  23.04.2008. – dr.sc. Mirna Ćurković Perica, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu “Biološka kontrola raka kore pitomog kestena u Hrvatskoj”,
 • 426. kolokvij – 12.03.2008. – dr.sc. Tomislav Domazet-Lošo, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, «Genomska filostratigrafija: novi pristup u rekonstrukciji evolucijske povijesti»
 • 425. kolokvij – 13.02.2008. – doc.dr.sc.Ivan-Krešimir Svetec, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Zagreb, «Mehanizmi nastanka duplikacija u genomu kvasca»
 • 424. kolokvij – 23.11.2007. – prof.dr.sc. Igor Štagljar, Terrence Donnelly Centre for Cellular and Biomolecular Research (CCBR), Department of Biochemistry & Department of Molecular Genetics, University of Toronto, Toronto, Canada, «Yeast as a test-tube for drug discovery: lessons from the opportunistic human pathogen Pseudomonas aeruginosa»
 • 423. kolokvij – 07.11.2007. Marta Sofia Sà Ferreira, CIIMAR – Center for Marine and Environmental Research, in Porto, Portugal, “Biomarkers levels in flounder (Platichthys flesus) and mullet (Mugil cephalus) chronically exposed to organic contaminants in river douro estuary, north of Portugal.”
 • 422. kolokvij – dr.sc. 09.07. 2007. Aline V. Probst, Laboratory of Nuclear Dynamics and Genome Plasticity, Institut Curie, Paris, France, “Organization and establishment of heterochromatin”
 • 421. kolokvij – 20.06.2007. dr. sc. Ivana Novak, GlaxoSmithKline istraživački centar Zagreb d.o.o., «Arhitektura kromosoma u mejozi»
 • 420. kolokvij – 16.05.2007. dr.sc. Vanja Klepac-Ceraj, Harvard Medical School, Department of Microbiology and Molecular Genetics, Boston, MA, SAD: “Prozor u mikrobnu raznolikost“
 • 419. kolokvij – 28.03.2007. dr. sc. Tomislav Domazet-Lošo, Laboratorij za molekularnu genetiku eukariota Zavod za molekularnu biologiju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb: «Genomska filostratigrafija – novi pristup u makroevolucijskim istraživanjima»
 • 418. kolokvij – 07.03.2007. dr. sc. Silvija Bilokapić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zavod za biokemiju,  Zagreb: «Uloga cinkovog iona u aktivnom mjestu atipične arhealne seril-tRNA-sintetaze: strukturna i biokemijska analiza»
 • 417. kolokvij – 21.02.2007. dr.sc. Ksenija Zahradka, Institut Ruđer Bošković, Zagreb: «Preživljenje bakterije Deinococcus radiodurans  u ekstremnim uvjetima: spašavanje rekombinacijom”
 • 416. kolokvij – 17.01.2007. prof.dr. Giorgio Bressan, Department of the Histology, Microbiology and Medical Biotechnology University of Padua: “Emilins as regulators of TGF-beta in vascular homeostasis
 • 415. kolokvij – 06.12.2006. dr.sc. Damir Đermić, Institut Ruđer Bošković: «Uloga egzonukleaza u rekombinaciji i popravku DNA recD mutanata bakterije Escherichia coli
 • 414. kolokvij – 22.11.2006. dr.sc. Davor Zahradka, Institut Ruđer Bošković, Zagreb: „Mutacije sbcB15 i DsbcB aktiviraju dva tipa RecF puta rekombinacije kod bakterije Escherichia coli
 • 413. kolokvij – 08.11.2006. dr.sc. Višnja Bačun-Družina, izv.prof., Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: “Evolucija bakterije Escherichia coli u mješovitim kulturama enterobakterija tijekom produljene stacionarne faze”
 • 412. kolokvij – 25.10.2006. dr.sc. Dušica Vujaklija, izv.prof., Institut “Ruđer Bošković” Zagreb: “Novel Tyrosine Substrates in Bacteria”
 • 411. kolokvij – 19.10.2006. prof.dr.sc. David A. Hopwood, FRS, Dept. of Molecular Biology, John Innes Centre, Norwich, UK: “Making novel antibiotics by genetic engineering”
 • 410. kolokvij – 17.05.2006. dr.sc. William A. Irwin, PLIVA Research Institute Ltd., The Unexpected Pathologies in Collagen VI Deficiency Muscular Dystrophies: “In Vitro and In Vivo Results”
 • 409. kolokvij – 12.04.2006. dr.sc. Mihaela Perić, PLIVA Istraživački Institut d.o.o., Zagreb: «Utjecaj aktivnog izbacivanja antibiotika i ribosomskih mutacija na osjetljivost sojeva Haemophilus influenzae na makrolide”
 • 408. kolokvij – 15.03.2006. dr.sc. Ružica Bruvo, Institute for Animal Evolution and Ecology, University of Münster: “Seks ili partenogeneza? Alternativni načini razmnožavanja u slatkovodnih virnjaka Schmidtea (Dugesia) polychroa”
 • 407. kolokvij – 15.02.2006. dr.sc. Martina Podnar Lešić, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb: “Filogeografska analiza krške (Podarcis melisellensis) i primorske (P. sicula) gušterice”
 • 406. kolokvij – 30.11.2005. dr.sc. Krunoslav Brčić-Kostić, Institut «Ruđer Bošković», Zagreb: «Neutralne mutacije i mehanizam adaptacije»
 • 405. kolokvij – 12.10.2005. dr. sc. Stribor Marković, PLIVA Istraživački Institut d.o.o., Zagreb: Glukokortikoidi – molekularni mehanizmi djelovanja i njihova klinička posljedica.
 • 404. kolokvij – 01.06.2005. dr. sc. Oliver Vugrek, Zavod za molekularnu medicinu, IRB, Zagreb: HiperSAH, novo genetsko oboljenje;
 • 403. kolokvij – 04.05.2005. dr. sc. Siniša Volarević, Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci: Odgovor stanica miša na pogrešku u sintezi ribosoma in vivo;
 • 402. kolokvij – 08.04.2005. dr. sc. Paul F Long, School of Pharmacy, University of London, UK: Heterologous expression of marine natural products;
 • 401. kolokvij – 06.04.2005. dr. sc. Silva Hećimović, Zavod za molekularnu medicinu, IRB, Zagreb: Molekularna genetika Alzheimerove bolesti;
 • 400. kolokvij – 16.03.2005. dr.sc. Anamaria Brozović, Zavod za molekularnu biologiju, IRB Zagreb: A kako se to stanice sa stečenom otpornosti na citostatike bore protiv cisplatine?;
 • 399. kolokvij – 16.02.2005. dr. sc. Hrvoje Petković, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Slovenija: Rational design of novel natural antibiotics by biosynthetic engineering;
 • 398. kolokvij – 19.01.2005. dr. sc. Brankica Mravinac, Zavod za molekularnu biologiju, IRB, Zagreb: Visokoponovljene DNA vrsta Tribolium audax i T. madens – sličnost u različitosti;
 • 397. kolokvij – 01.12.2004. mr. sc. Vlatka Petrović, Zavod za molekularnu biologiju, IRB, Zagreb: Nastanak novih satelitskih DNA u genomu: slučaj školjkaša Donax trunculus;
 • 396. kolokvij – 22.10.2004. prof. Tod F. Stuessy, Department of Higher Plant Systematics and Evolution, Institute of Botany, University of Vienna, Austria Anagenetic: Speciation in Islands: An Alternative to the Classical Model of Adaptive Radiation;·         395. kolokvij – 21.10.2004 prof. Mary Rosabelle Samuel, Department of Higher Plant Systematics and Evolution, Institute of Botany, University of Vienna, Austria: Molecular phylogenetics of Leontodon and related genera (Lactuceae, Asteraceae):
 • 394. kolokvij – 14.07.2004. mr. sc. Sanjica Jakopec, Zavod za molekularnu biologiju, IRB, mr. sc. Sanjica Jakopec: Diazeni: novi potencijalni citostatici za liječenje tumora;
 • 393. kolokvij – 16.06.2004. dr. sc. Mirjana Pavlica, Zavod za molekularnu biologiju, Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Primjena komet–testa i mikronukleus-testa u biomonitoringu vodenog okoliša;
 • 392. kolokvij – 01.06.2004. prof. Julian Davies, FRS, Department of Microbiology and mmunology, University of British Columbia, Canada: Antibiotics and gene expression;
 • 391. kolokvij – 19.05. 2004. dr. sc. Ino Čurik, Agronomski fakultet, Zagreb: Mikrosatelitna raznolikost, struktura populacije i protok gena u populaciji lipicanca;
 • 390. kolokvij – 26.04. 2004. dr.sc. Nenad Malenica, Institute for Applied Genetics and Cell Biology, University for Applied Life Sciences and Natural Resources, Vienna, Austria: «Geni uključeni u polarni transport auksina i njihova uloga u razvoju biljnog organizma»
 • 389. kolokvij – 14.04.2004. dr.sc. Ivan Ahel, Zavod za molekularnu biologiju, Institut «Ruđer Bošković», Zagreb: «Evolucija domena za popravak kod aminoacil-tRNA-sintetaza razreda»
 • 388. kolokvij – 17.03.2004. mr.sc. Ivana Ivančić-Baće, Zavod za molekularnu biologiju, Prirodoslovno-matematikči fakultet, Zagreb: «Interakcija rekombinacijskih puteva RecBCD i RecF u bakteriji Eschericia coli»
 • 387 kolokvij – 10.03.2004. dr.sc. Hansrainer Peitz, FB Biologie – LB Genetik, Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany: „Computer modelling of recombination in polyketide and non-ribosomal peptide biosynthetic clusters”
 • 386. kolokvij – 25.02.2004. prof.dr.sc. Paolo Bonaldo, Department of Histology, Microbiology and Medical Biotechnologies, University of Padova, Padova, Italy: «Mitochondrial dysfunction and apoptosis in myopathic mice with collagen VI deficiency: rescue by cyclosporin A»
 • 385. kolokvij – 28.01.2004. dr.sc. Davor Želježić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za mutagenez, Zagreb: «Procjena genotoksičnosti pesticida primjenom komet tehnike u uvjetima in vitro i in vivo»
 • 384. kolokvij – 17.12.2003. dr.sc. Krešimir Gjuračić, Functional Genomics, Therapeutic Area II, Research Division, PLIVA d.d. Zagreb: “Variable “POT” targeting within different functional yeast gene domains: ORFs are recombinational cold spots”
 • 383. kolokvij – 19.11.2003. prof. dr. Carlo V. Bruschi, Head of Microbiology Group, The International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, AREA Science Park Trieste, Italy: “Chromosomal hyperstructure analysis and fine genome manipulation in microbial systems”
 • 382. kolokvij – 15.10.2003. dr.sc. Tomislav Domazet-Lošo, Zavod za molekularnu genetiku, Institut “Ruđer Bošković”: «Geni bez porijekla – značajke i evolucija»
 • 381. kolokvij – 09.06.2003. dr. sc. Helena Ćetković, Zavod za molekularnu genetiku, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Primarna struktura i filogenetska analiza tirozin-kinaza iz morske spužve Suberites domuncula»
 • 380. kolokvij – 19.05.2003. mr. sc. Martina Podnar, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb: «Filogeografska analiza primorske gušterice Podarcis sicula (Rafinesque-Schmaltz, 1810)»
 • 379. kolokvij – 29.04.2003. prof.dr.sc. Peter Ruckenbauer, Predstojnik Instituta za agrobiotehnologiju u Tullnu, Austrija, Predsjednik EUCARPIA-e :”Applicability of molecular breeding techniques for the further improvements of cereal and oil pumpkin varieties”
 • 378. kolokvij – 11.04.2003. dr. Clare Sansom, Birkbeck College, London, UK: “In silico drug development: Enabling Technologies for the Pharmaceutical Industry”
 • 377. kolokvij – 31.03.2003. dr.sc. Ksenija Zahradka, Zavod za molekularnu genetiku, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Mehanizam popravka DNA radiorezistentne bakterije Deinococcus radiodurans»
 • 376. kolokvij – 12.02.2003. dr.sc. Ana Traven, Zavod za molekularnu genetiku, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Retrogradni signalni put mitohondrij-jezgra u kvascu Saccharomyces cerevisiae
 • 375. kolokvij – 29.01.2003. Mihaela Perić, dipl. ing. biologije, Divizija istraživanja, Novi lijekovi, Pliva d.d., Zagreb: «Genetičke karakteristike erm(A) gena u β-hemolitičkog streptokoka (Streptococcus pyogenes
 • 373. kolokvij-23.12.2002. Tomislav Domazet Lošo, dipl. ing., Institut za genetiku, Sveučilište u Kolnu, Njemačka: «Geni bez porijekla i evolucijske inovacije»
 • 374. kolokvij – 23.12.2002. dr. sc. Boris Lenhard, Center for Genomics and Bioinformatics, Karolinska Institutet, Stocholm, Švedska: “O miševima i ljudima: genomski portali i komparativna genomika»
 • 372. kolokvij – 18.12.2002. dr. sc. Jasenka Pigac, naslovni red.prof., Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Novi tip lipaze kod streptomiceta»
 • 371.kolokvij – 20.11.2002. dr.sc. Davor Zahradka, Zavod za molekularnu genetiku, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: Uloga RuvABC rezolvaze u rekombinacijskom popravku DNA kod bakterije Escherichia coli.
 • 370. kolokvij – 17.10.2002. dr.sc. Jörg Heierhorst, St. Vincent’s Institute of Medical Research, Melbourne, Australia: “A novel protein family with cell cycle and DNA damage response functions conserved from yeast to humans”
 • 369. kolokvij – 16.09.2002. dr.sc. Julian E. Davies, Department of Mirobiology and Immunology, University of British Columbia,Vancouver, Kanada: «What are antibiotics?”
 • 368. kolokvij – 04.07.2002. dr.sc. Stefano Marchetti, Università di Udine, Italy: «An industrially-viable production system of human placental b-glucocerebrosidase from transgenic plants»
 • 367. kolokvij – 27. 06 2002. dr.sc. Krešimir Gjuračić, Istraživanje i razvoj, Pliva, Zagreb: «Molekularni pristup za otkrivanje novih genskih produkata kvasca uključenih u proces genetičke rekombinacije»
 • 366. kolokvij – 14.05.2002. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, Zavod za molekularnu genetiku, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «TIC i TOC na vratima kloroplasta»
 • 365.kolokvij – 11.04 2002. dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, Laboratorij za genotoksične agense, Zavod za molekularnu genetiku, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: “Skračivanje drška vlakna adenovirusa tip 5»
 •  364. kolokvij – 07.03.2002. dr.sc. Zdravko Lorković, Institute of Medical Biochemistry Vienna Biocenter, Beč, Austrija: «Pre-mRNA splicing in plants – protein factors required for intron recognition»
 •  363. kolokvij – 19.02.2002. dr. Stephan M. Funk, Institute of Zoology, Zoological Society of London, London, Engleska: «Molecular tools for ecology, evolutionary biology and conservation management: principles and applications»
 • 362. kolokvij – 18.02.2002. dr. Clare Sansom, Birkbeck College, London, Engleska: «Bioinformatics approaches to vaccine design»
 • 361. kolokvij– 04.02.2002. dr.sc. Andreja Mikoč, Laboratorij za molekularnu genetiku, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Protein RecA iz bakterije Streptomyces rimosus»
 • 360. kolokvij – 28.01.2002. dr.sc. Branka Bruvo, Laboratorij za molekularnu genetiku eukariota, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Evolucija satelitskih DNA roda Pimelia
 • 359. kolokvij  – 17.12.2001. dr.sc. Dubravka Hranilović, Laboratorij za neurokemiju i molekularnu neurobiologiju, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Nasumična mutageneza na mišu: primjena u istraživanju molekularne podloge psihijatrijskih poremećaja»
 • 358. kolokvij–26.11.2001. dr.sc. Nevenka Meštrović, Laboratorij za molekularnu genetiku eukariota, , Zagreb: «Molekularna filogenija roda Tribolium  (Coleoptera, Insecta)»
 • 357.kolokvij  – 15.11.2001. prof.dr.sc. Vladimir Delić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zavod za molekularnu biologiju, Zagreb: «Molekularne osnove za otkrivanje mina i neeksplodiranih sredstava pomoću bakterija»
 • 356. kolokvij – 29.10.2001. mr.sc. Ana Traven, Laboratorij za gensku regulaciju, IRB, Zagreb: KOMUNIKACIJA IZMEĐU ORGANELA U STANICI: nedostatak funkcionalnih mitohondrija uzrokuje globalne promjene u ekspresiji jezgrinog genoma
 • 355. kolokvij – 19.10.2001. prof.dr.sc. Pierre L. Roubertoux, Génétique, Neurogénétique, Comportement, and University of Orléans; Is aggression in our genes?
 • 354. kolokvij – 18.10.2001. prof.dr.sc. Daniel Locker, Centre de Biophysisque Moléculaire, CNRS: DSP1 protein and epigenetic control of cell identity in Drosophila
 • 353. kolokvij – 09.07.2001. dr.sc. Aleksandra Fučić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb: Stabilnost markera u biodozimetriji
 • 352. kolokvij – 11.06.2001. mr. sc. Petar T. Mitrikeski. “Popravak dvolančanog loma u kvasca: mehanizmi izmjene i prijenosa lanaca DNA”
 • 351. kolokvij – 07.05.2001. dr.sc. Goran Valinger, Istraživanje i razvoj, Pliva, Zagreb: «Ciljana evolucija industrijskih enzima”
 • 349. kolokvij – 05.03.2001. mr.sc. Davor Želježić, Jedinica za mutagenezu, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb: «Analiza kromosomskih aberacija i komet tehnika u procjeni rizika profesionalne izloženosti pesticidima»
 • 350. kolokvij – 05.03.2001. dr.sc. Magdalena Grce, Zavod za molekularnu medicinu,Instituta “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Uloga papilomavirusa (HPV) u kancerogenezi vrata maternice»
 • 348. kolokvij – 19.02.2001. mr. sc. Marko Premzl, Zagreb, “Polimorfizam gena za prionski protein PRNP kod goveda u Hrvatskoj i goveđa spongiformna encefalopatija (BSE)”
 • 347. kolokvij – 05.02.2001. mr. sc. Ivan-Krešimir Svetec, Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, PBF, “Popravak dvolančanog loma homolognom rekombinacijom: utjecaj kratke nehomologne sekvencije na krajevima oštećene molekule”
 • 346. kolokvij – 11.12.2000. dr. sc. Miroslav Plohl, Zavod za molekularnu genetiku, IRB, Model evolucije satelitne DNA: hipoteza sačuvanih nukleotidnih sekvencija”
 • 345. kolokvij- 27.11.2000. dr. sc. Ksenija Zahradka, Zavod za molekularnu genetiku, IRB, “Gubitak rekombinogenosti profaga lambda u bakteriji Escherichia coli nakon UV zračenja”
 • 344. kolokvij- 23.10.2000. dr. sc. Sonja Levanat, Zavod za molekularnu medicinu, IRB,“Važnost Hedgehog/Patched (Shh/Ptch) signalnog puta tijekom razvoja i u nastanku raka”
 • 343. kolokvij – 10.07.2000. dr. sc. Nevenka Kopjar, Jedinica za mutagenezu, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb: “Primjena mikronukleus testa u straživanjima citogenetičkih učinaka antitumorskih lijekova u uvjetima in vitro
 • 342. kolokvij – 12.06.2000. dr. sc. Silva Hećimović, Zavod za molekularnu medicinu, IRB, Zagreb: “Dinamične mutacije  – uzrok niza nasljednih neuroloških oboljenja”
 • 341. kolokvij – 08.05.2000. dr. sc. Vlatka Zoldoš, Zavod za molekularnu biologiju, PMF, Zagreb: “Kloniranje razlika između dviju vrsta hrasta Q. robur i Q. suber
 • 339. kolokvij – 09.03.2000. prof.dr.sc. Mladen Krajačić, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Uzročnici bolesti manji od virusa»
 • 338. kolokvij – 16.12.1999. dr.sc. Alexander Stoll, LB Genetik, Universitat Kaiserslautern, Germany: «Isolation of Streptomyces terminal fragemnts and a strategy for the construction of a linear mini SCP1 cloning vector»
 • 337. kolokvij – 29.11.1999. dr.sc. Nataša Perić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Ciljanom mutagenozeom do novih poliketidnih struktura»
 • 336. kolokvij – 25.10.1999. dr.sc. Sonja Durajlija Žinić, Zavod za molekularnu genetiku, Institut «Ruđer Bošković», Zagreb: «Makromolekularna organizacija heterokromatina iz vrste Tribolium madens (Insecta, Coleoptera)
 • 334. kolokvij – 16.06.1999. prof.dr. Franz Klein, Cytology and Genetics Institute of Botany, University of Vienna, Vienna, Austria: «A central role for cohesins during meiosis»
 • 335. kolokvij – 16.06.1999. dr.sc. Mary Marija Sopta, Zavod za molekularnu genetiku, Institut «Ruđer Bošković», Zagreb: «Rast i dioba stanica eukariota – zagrebačka perspektiva»
 • 340. kolokvij – 16.06.1999. dr.sc. Ivica Rubelj, Zavod za molekularnu genetiku, Institut «Ruđer Bošković», Zagreb: «Uloga telomera u staničnom starenju i imortalizaciji»
 • 333. kolokvij – 09.06.1999. prof.dr. Zdenko Rengel, The University of Western Australia, Faculty of Agriculture, Soil Science and Plant Nutrition, Australia: «Gene expression and phosphorus uptake in Arabidopsis»
 • 332. kolokvij – 24.05.1999. dr.sc. Mariastefania Antica, Zavod za molekularnu medicinu, Institut «Ruđer Bošković», Zagreb: Kloniranje gena za U2snRNP-A protein i njegova ekspresija tijekom razvoja limocita»
 • 331. kolokvij – 10.05.1999. prof.dr.sc. Milivoj Boranić, Institut «Ruđer Bošković», Zagreb: «kultura stanica ljudske kože»
 • 330. kolokvij – 29.03.1999. dr.sc. Ivica Rubelj, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Molekularni mehanizmi staničnog starenja – od teorije do otkirća»
 • 314. kolokvij – 17.09.1997. prof.dr.sc. Hildgund Schrempf, FB Biologie/Chemie, Universität Osnabrück Osnabrück, Deutschland: «Specific recognition and degradation of chitin by streptomycetes and implications for the interaction with fungi»
 • 302. kolokvij – 10.10.1996. prof.dr.sc. Miroslav Radman, Institut Jacques Monod, Pariz, Francuska: «Eksperimentalna evolucija: počeci i perspektive»
 • 301. kolokvij – 02.10.1996. prof.dr.sc. Zdenka Matijašević, Universty of Massachusets, medical School, Worcester, MA: «Oštećenje DNA i stanični ciklus»
 • 226. kolokvij – 20.12.1990. prof.dr.sc. Michael Young, University College of Wales, Aberystwyth, UK: «Does recombination between reiterated sequences in the Bacillus subtilis chromosome involve unequal crossing-over?»
 • 223. kolokvij – 26.11.1990. dr.sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Proteini stanične stijenke kvasca»
 • 222. kolokvij – 12.11.1990. dr.sc. Maja Osmak, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Male doze ionizirajućeg račenja mijenjaju biološki odgovor ozračenih stanica»
 • 220. kolokvij – 04.09.1990. dr.sc. Miroslava Protić, NIH, Department of Health and Human Services, USA: «Detekcija i karakterizacija XP E nuklearnog proteina iz stanica primata s jakim afinitetom za UV-oštećenu DNA»
 • 219. kolokvij – 25.06.1990. dr.sc. Anđelka Radojčić, Medicinski fakultet, Rijeka: «Sekvenca i ekspresija gena za klasu-I antigena glavnog sustava tkivne srodnosti placente štakora»
 • 218. kolokvij – 14.06.1990. dr.sc. George Haughn,  Biology Department, University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada: «Genetic analysis of floral development in Arabidopsis»
 • 217. kolokvij – 04.06.1990. dr.sc. Karmela Barišić, Max-Planck-Institut fur Biochemie, Martinsried bei Munchen, Munchen: «Ciklofilin: struktura i funkcija»
 • 216. kolokvij – 09.05.1990. dr.sc. Erol Zeiger,  National Institute of Environmental Healt Sciences Research Triangle Park, North Carolina, USA: «Novel approach to mutagenicity teting»
 • 215. kolokvij – 23.04.1990. dr.sc. Mary Sopta, Department  of Medical Genetics and Banting and Best, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada: «Role of RNA-polymerase II binding protein in transcription»
 • 214. kolokvij – 09.04.1990. dr.sc. Vjeko Dulić, Univerzitet Basel, Odjel biokemije, Basel: Što su nas kvasci naučili  o kontroli mitoze?
 • 213. kolokvij – 28.03.1990. mr.sc. Tamara Smokvina, Univeriste Paris Sud, Paris: «Integracioni element kod aktinomiceta, plazmid pSAM2»
 • 212. – 19.03.1990. mr.sc. Vesna Katavić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Transformacija biljnih somatskih stanica plazmidom Ri»
 • 211. kolokvij – 07.03.1990. prof.dr.sc. Ljubiša Topisirović, Institut za genetičko inženjerstvo, Beograd: «Molekularna genetika mlečno-kiselinskih bakterija»
 • 210. kolokvij – 20.02.1990. dr.sc. Branka Vasiljević, Institut za genetičko inženjerstvo, Beograd: 2Kloniranje gena za rezistenciju na gentamicin (grm) iz bakterije micomonospora purpurea»
 • 209. kolokvij – 22.01.1990. dr.sc. Dragan Savić, Centar za genetičko inženjerstvo, Beograd: «Molekularna osnova mutageneze u E. coli deficitarnoj za DNK polimerazu i: moguća uloga GTCC sekvence»
 • 208. kolokvij – 09.11.1989. prof.dr.sc. Miroslav Radman, Institut Jacques Monod, Universite Paris 7, Paris, Francuska: «Interakcija popravka i rekombinacija DNA u evoluciji vrsta»
 • 207. kolokvij – 06.11.1989. mr.sc. Berndt zantler, Heilmittelwerke Wien: «GIBCO/BRL products for tissue culture, molecular biology and microbiology – a product line of heilmittelwerke Wien»
 • 206. kolokvij – 11.10.1989. dr.sc. Michael Resnik, NIEHS – Research Triangle Park, USA: «Overcoming the recombination barrier between divergent chromosomes»
 • 205. kolokvij – 26.06.1989. dr.sc. Miloje Čobeljić, VMA, Beograd: «Primjena molekularne genetike u epidemiološkim istraživanjima crijevnih zaraznih bolesti»
 • 204. kolokvij – 12.06.1989. dr.sc. Stanka Romac, Institut “Boris Kidrić”, Vinča: «PCR = in vitro amplifikacija DNA i RNA – moguće primjene»
 • 203. kolokvij – 29.05.1989. dr.sc. Branka Pavlović, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Koordinativna regulacija glikolitskih gena»
 • 202. kolokvij – 04.05.1989. prof.dr.sc. Wolfram Hörz, Institut für Physiologische Chemie LMU, München: «The role of the chromatin structure in gene regulation»
 • 201. kolokvij – 24.04.1989. prof.dr.sc. Radovan Komel, Biokemijski institut Medicinskog fakulteta, Ljubljana: «Kloniranje i transfer gena za steroidnu 1,2-dehidrogenazu Nocardiae opacae»
 • 200. kolokvij – 10.04.1989. prof.dr.sc. Željko Kućan, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Za molekularniju molekularnu biologiju»
 • 199. kolokvij – 27.03.1989. dr.sc. Branko Miletić: «Problemi redukcionističkog pristupa u biologiji (polemika Perutz-Popper)»
 • 198. kolokvij – 13.03.1989. mr.sc. Ivica Rubelj, Prirodoslovno-matimatički fkultet, Zagreb: «Studij kompleksa tirozinske tRNA i tirozil tRNA sintetaze iz kvasca Saccharomyces cerevisiae»
 • 197. kolokvij – 20.02.1989. dr.sc. Biserka Nagy, središnji institut za tumore, Zagreb: «Određivanje specifičnosti mutacija na gpp lokusu «shuttle» vektora integriranog u kromosomsku DNA»
 • 196. kolokvij – 16.01.1989. dr.sc. Suzana Marušić-Galešić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Struktura i funkcija gama-delta receptora na T limfocitima»
 • 195. kolokvij – 12.12.1988. dr.sc. Đurđica Ugarković, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Karakterizacija glavne satelitske DNA brašnara (Tenebrio mobitor)»
 • 194. kolokvij – 21.11.1988. mr.sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Integrativni plazmidi u istraživanju rekombinacije i popravka DNA kod kvasca Sacchraomyces cerevisiae»
 • 193. kolokvij – 14.11.1988. dr.sc. Drago Petrannović, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «DNA ligaza u nastanku delecija»
 • 192. kolokvij – 17.10.1988. dr.sc. Mirjana Petranović, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Popravak krivo sparenih baza u ekstraktima oocita Xenopus laevis»
 • 191. kolokvij – 09.09.1988. prof.dr.sc. Hildgund Schrempf, Universität München, Instittu für Genetik und Mikrobiologie, Njemačka: «Characterization of unstable genes and DNA amplification in Streptomyces lividans»
 • 190. kolokvij – 05.09.1988. dr.sc. Guido Krupp, Sveučilište u Kielu, Njemačka: «Enzymatic RNA synthesis»
 • 189. kolokvij – 06.07.1988. dr.sc. Jerry D. Cohen, US Department of Agriculture, Beltsville, Maryland, USA: «Genetic and insturmental methods for the study of plant hormones»
 • 188. kolokvij – 20.06.1988. dr.sc. Marija Abramić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Peptidaze humanih eritrocita»
 • 187. kolokvij – 06.06.1988. mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Posttranskripcijsko sazrijevanje preteča mRNA»
 • 186. kolokvij – 23.05.1988. dr.sc. Charles H. Michler, Forestry Sciences Laboratory, USDA, Rhinelander, USA: «Selection of somaclonal variants of hybrid poplar with increased tollerance to broad spectrum herbicides»
 • 185. kolokvij – 16.05.1988. dr.sc. Nenad Juretić: «Struktura gena za dva heterotropna izoenzima aminotransferaze»
 • 184. kolokvij – 09.05.1988. prof.dr.sc. Marija Alačević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Razvoj genetičkog inženjerstva i biotehnologije u Kubi»
 • 183. kolokvij – 05.05.1988. prof.dr.sc. Philip E. Hartman, Department of Biology, The Johns Hopkins University: «Active oxygen in microbial world and molecular defence mechanisms»
 • 181. kolokvij – 21.03.1988. dr.sc. Radovan Valinger, Pliva Istraživački institut, Zagreb: «Kloniranje gena in vivo rekombinacijom u kvascu Saccharomyces cerevisiae»
 • 180. kolokvij – 07.03.1988. dr.sc. Jasna Sorić, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Modifikacija ekspresije staničnog i virusnog src-onkogena»
 • 179. kolokvij – 22.02.1988. dr.sc. Ivana Weygand-Đurašević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Sličnosti i različitosti aminoacil-tRNA sintetaza»
 • 178. kolokvij – 08.02.1988. dr.sc. Željko Trgovčević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Spajanje formalne i molekulske genetike»
 • 177. kolokvij – 11.01.1988. dr.sc. Željko Trgovčević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Uloga genetike u razvoju znanosti i društva»
 • 176. kolokvij – 21.12.1987. mr.sc. Senka Džidić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Popravak krivosparenih baza u DNA»
 • 175. kolokvij – 07.12.1987. dr.sc. Vlado Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Biografija jednog kvasca, sažetak predavanja održanih na FEBS Cours of Biochemistry and Genetics of Yeast, Spetembar 1987, Jerez de la Frontera, Španjolska»
 • 174. kolokvij – 23.11.1987. Tanja Naranđa, dipl.inž., Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Određivanje mjesta vezanja paktamicina i streptomicina na rRNA»
 • 173. kolokvij – 16.11.1987. Ivan Plavec, dipl.inž, Institut für Molekularbiologie,, ETH, Zürich: «Primjena retroviranlnog sistema u gen terapiji»
 • 172. kolokvij – 26.10.1987. dr.sc. Vera Gamulin, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Ribosomi – fosilni enzimi?»
 • 171. kolokvij – 12.10.1987. dr.sc. Vera Gamulin, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Geni za tRNA iz bakterije Streptomyces rimosus»
 • 170. kolokvij – 14.09.1987. mr.sc. Branka Pavlović, Institut für physiologische Chemie LMU München, Germany: «Struktura kromatina aktivnog GADPH promotora iz kvasca Saccharomyces cerevisiae»
 • 169. kolokvij – 15.06.1987. Renata Žunec, dipl.inž, Centar za tipizaciju tkiva KBC Rebro, Zagreb: «Konstrukcija genetske karte kraćeg kraka šestog humanog kromosoma pomoću RFLP-a»
 • 168. kolokvij – 18.05.1987. dr.sc. Ira Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Virusi imunodeficijencije ljudi (HIV)»
 • 167. kolokvij – 20.04.1987. dr.sc. Jasenka Pigac, Pliva istraživački institut, Zagreb: «Kloniranje OTCR gena i gena za biosintezu oksitetraciklina (OTC) in vivo»
 • 166. kolokvij – 06.04.1987. dr.sc. Ivana Weygand-Đurašević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Geni za serinske tRNA sintetaze iz kvasca»
 • 164. kolokvij – 23.02.1987. dr.sc. Krešo Pavelić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Pretvorba transformiranih stanica u normalne: san ili zbilja?»
 • 163. kolokvij – 09.02.1987. prof.dr.sc. Željko Kućan, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «O sperminu, tRNA i čitanju genetičke šifre»
 • 165. kolokvij – 09.02.1987. Silva Meštrić, dipl.inž., Pliva istražćivački institut, Zagreb: «Karakterizacija genomskih klonova vezivnog proteina pilića»
 • 162. kolokvij – 26.01.1987. dr.sc. Jasna Sorić, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Djelovanje onkogena i njihovih produkata na staničnu transformaciju: 36 k daltona supstrat transformirajučeg proteina sarc onkogena – inhibitor fosfolipaze A2?»
 • 161. kolokvij – 12.01.1987. dr.sc. Jasna Sorić, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Djelovanje onkogena i njihovih produkata na staničnu transformaciju»
 • 160. kolokvij – 15.12.1986. dr.sc. Ana Ferle-Vidović, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Kronobiologija: Principi i primjena»
 • 159. kolokvij – 17.11.1986. dr.sc. Miroslav Protić-Sabljić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Mutageneza dvojnih vektora: Pirimidinski dimeri su premutagene lezije u stanicama sisavaca»
 • 158. kolokvij – 03.11.1986. dr.sc. Daslav Hranueli, Pliva Istraživački institut, Zagreb: «Kloniranje strukturnog gena za kretinin imidohidrolazu (usponi i padovi)»
 • 157. kolokvij – 20.10.1986. dr.sc. Miroslav Protić-Sabljić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Studij mutageneze u stanicama sisavaca pomoću dvojnih DNA vektora»
 • 156. kolokvij – 16.10.1986. prof.dr.sc. G.D. Efremov, Nacionalna referentna laboratorija za hemoglobinopatije, Odelenja za biohemiju, Zemljodjelski fakultet, Skopje, Makedonija: «Tehnologija rekombinantne DNA u medicini»
 • 155. kolokvij – 25.06.1986. dr.sc. Željko Trgovčević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Paradoksalni biološki efekti recB C enzima»
 • 154. kolokvij – 09.06.1986. dr.sc. Ira Kućan, Universite Libre de Bruxeles: «Kloniranje retrovirusa»
 • 153. kolokvij – 26.05.1986. dr.sc. Ljubinka Vitale, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Inhibitori cisteinskih proteinaza»
 • 152. kolokvij – 28.04.1986. dr.sc. Šumski Šimaga, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Enzimske imunoanalize – mogućnosti primjene»
 • 150. kolokvij – 01.04.1986. prof.dr.sc. Duško Ehrlich, Institut Jacques Monod, Universite Paris 7, Paris, Francuska: «Nastanak delecija na ishodištu replikacije DNA»
 • 148. kolokvij – 25.03.1986. dr.sc. Jasenka Pigac, Pliva Istraživački institut, Zagreb: «Streptomyces rimosus “Zagrebački soj” – novo ruho starog znanca»
 • 147. kolokvij – 10.03.1986. dr.sc. Vera Gamulin, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «In vitro mutageneza: konstrukcija insercijskih i delecijskih mutacija u genu za tRNASer i tRNAAGA iz kvasca»
 • 146. kolokvij – 24.02.1986. dr.sc. Miroslav Plohl, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Uloga intracelularnnih proteinaza u staničnoj proliferaciji i reparaciji radiolezija»
 • 151. kolokvij – 24.02.1986. mr.sc. Nela Lerš, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Karakterizacija plazmidnih profila u epidemijskim sojevima enterobakterija»
 • 145. kolokvij – 13.02.1986. mr.sc. Željko Golubić, Pliva istraživački institut, Zagreb: «VI međunarodni simpozij o afinitetnoj kromatografiji i srodnim tehnikama – Pag, 1-6.09.1985.»
 • 144. kolokvij – 27.01.1986. mr.sc. Miroslav Plohl, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Utjecaj magnezija i spermina na reakciju aminoaciliranja tRNATyr iz kvasca»
 • 143. kolokvij – 13.01.1986. dr.sc. Biserka Nagy, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Antimutageno i antikancerogeno djelovanje radioprotektora»
 • 142. kolokvij – 24.12.1985. prof.dr.sc. Duško Ehrlich, Institut Jacques Monod, Universite Paris 7, Paris, Francuska: «Rearanžmani genoma kod bakterija»
 • 141. kolokvij – 18.11.1985. dr.sc. Miroslava Protić-Sabljić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Upotreba DNA shuttle vectora za studij popravka DNA i indukcije mutacija u ljudskim stanicama u kulturi»
 • 140. kolokvij – 04.11.1985. dr.sc. Drago Petranovoić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Rekombinacijska reaktivacija zračenjem inaktiviranog bakteriofaga lambda»
 • 139. kolokvij – 22.10.1985. prof.dr.sc. Maurice Errera, Universite Libre de Bruxelles, Bruxelles, Bergium: «The effect of small doses of ionizing radiation on deoxyribonucleic acid»
 • 138. kolokvij – 21.10.1985. dr.sc. David Frendewey, Institute of Cell and Tumor Biology, Heidelberg, Germany: «Stepwise assembly of splicing complexes in vitro»
 • 137. kolokvij – 30.09.1985. mr.sc. Jasna Franekić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Kvasac Saccharomyces cerevisiae kao genetički sistem za praćenje mutacija, rekombinacija i neodjeljivanja»
 • 136. kolokvij – 16.09.1985. prof.dr.sc. Alina Taylor, Head of the department of biochemistry, Universtity of Gdansk, Poland: «Molecular aspects of the phage-effected bacterial lysis» i prof.dr.sc. Karol Taylor, Head of the department of molecular biology, University of Gdansk, Poland: «Molecular biology at the University of Gdansk»
 • 135. kolokvij – 03.06.1985. dr.sc. Maja Osmak, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Djelovanje malih doza filtriranog UV-svjetla na stanice u kulturi»
 • 134. kolokvij – 20.05.1985. dr.sc. Radovan Borojević, Federal University Rio de Janeiro, Brasil: «Diferencijacija stanica u patologiji vezivnog tkiva»
 • 133. kolokvij – 13.05.1985. dr.sc. William F. Marzluff, Florida State University, USA: «Regulation of histone gene expression in mouse»
 • 132. kolokvij – 11.04.1985. dr.sc. Duško Ehrlich, Institut Jacques Monod, Universite Paris 7, Paris, Francuska: «Nestabilnost genetičkog materijala u bakterijama – stabilnost kloniranih gena»
 • 131. kolokvij – 25.03.1985. Nela Lerš, inž., Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Karakterizacija plazmidskog profila u epidemijskim sojevima enterobakterija»
 • 130. kolokvij – 11.03.1985. mr.sc. Đurđica Ugarković, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Fotokemijske reakcije transfer-ribonukleinskih kiselina»
 • 129. kolokvij – 20.02.1985. prof.dr.sc. Miroslav Radman, Institut Jacques Monod, Universite Paris 7, Paris, Francuska: «Korekcija grešaka u DNA: mehanizmi i molekularna specifičnost»
 • 128. kolokvij – 11.02.1985. dr.sc. Jasenka Pigac, Pliva Istraživački institut, Zagreb: «Strukturna nestabilnost plazmida pZG1 u sojevima Streptomyces lividans i Streptomyces rimosus»
 • 127. kolokvij – 21.01.1985. dr. Marijana Krsnik-Rasol, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Crown-gall biljni tumori»
 • 126. kolokvij – 17.01.1985. dr.sc. Krešimir Pavelić, Roswellt Park Memorial Institute, Buffalo, USA: «In vitro metoda izvanstaničnog matriksa – novi model za kultivaciju stanica tumora i istraživanje mehanizma metastaziranja»
 • 125. kolokvij – 07.01.1985. Suzana Marušić, liječnik, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Monoklonska protutijela – proizvodnja i primjena»
 • 124. kolokvij – 17.12.1984. dr.sc. Srećko Sladoljev, Imunološki institut, Zagreb: «Potiskivanje reakcije davaoca protiv primaoca monoklonskim protutijelima u miševa»
 • 123. kolokvij – 03.12.1984. dr.sc. Ira Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Hibridotestovi nukleinskih kiselina i njihova primjena»
 • 122. kolokvij – 19.11.1984. dr.sc. Daslav Hranueli, Pliva istraživački institut, Zagreb: «Meder-Rhodin A – prvi “hibridni” antibiotik konsturiran primjenom tehnologije genetskog inženjerstva»
 • 121. kolokvij – 29.10.1984. prof.dr.sc. Željko Kućan, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Fritz Lipmann – prvih 85 godina života (uz dijapozitive sa simpozija na jezeru Kawaguchi)»
 • 120. kolokvij – 22.10.1984. prof.dr.sc. chris H. Borman, Hilleshog, Cell & Tissue Culture and Lund University, Sweden: «Cell and tissue culture as a tool in improvement of economic crop plants»
 • 119. kolokvij – 15.10.1984. Senka Džidić, inž., Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Novi pogledi na mutagenezu ultraljubičastim svjetlom u E. coli»
 • 118. kolokvij – 26.09.1984. dr.sc. Jasenka Pigac, Zora Toman, inž., i dr. Radovan Valinger, Pliva Istraživački institut, Zagreb: «Utisci sa kursa “Microbial breeding”, Spoleto, 3-8.09.1984.»
 • 117. kolokvij – 19.06.1984. dr.sc. Željko Trgovčević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb i prof.dr. Ruža Heneberg, Poljoprivredni fakultet, Zagreb: «100 godina od smrti Gregora Mendela»
 • 116. kolokvij – 13.06.1984. dr.sc. A. Garcia-Bellido, Centro de Biologia Molecular, Faculty de Ciencia, Universitdad Autonoma de Madrid, Madrid: «Gene regulation in developmental pathways»
 • 115. kolokvij – 04.06.1984. dr.sc. Vera Gamulin, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Prvi rezultati rada na rekombinantnoj DNA u Zagrebu: konstrukcija dvojnog vektora za sistem E. coli – Streptomyces sp.»
 • 114. kolokvij – 28.05.1984. dr.sc. Jasenka Pigac, Pliva istraživačkči institut, Zagreb: «Fuzija i transformacija protoplasta kao preduvjet za uspješno uvođenje rekombinantne DNA u Streptomyces sp.»
 • 113. kolokvij – 14.05.1984. dr.sc. Zdenka Matijašević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Molekularna dozimetrija etilmetansulfonata i procesi popravka u bakterijskoj stanici»
 • 111. kolokvij – 19.04.1984. prof.dr.sc. Miroslav Radman, Institut Jacques Monod, Universite Paris, Francuska: «Korekcija grešaka u DNA»
 • 112. kolokvij – 19.04.1984. dr.sc. Stanley Krugman, Ministry of Agriculture, Washington D.C., USA: «Genetičko inženjerstvo u istraživanju šumskog drveća»
 • 110. kolokvij – 02.04.1984. dr.sc. J.L. Feitelson, John Innes Institute, Norwich, Great Britain: «Cloning of an antibiotic production gene from Streptomyces coelicolor»
 • 109. kolokvij – 19.03.1984. Zoran Toman, inž., Pliva Istraživački institut, Zagreb: «Prilog izučavanju amplifikacije gena kod bakterije B. Subtilis»
 • 108. kolokvij – 05.03.1984. dr.sc. Jasenka Pigac, Pliva istraživački institut, Zagreb: «Razvoj istraživanja genetike industrijskih mikroorganizama od 1970-te do danas»
 • 107. kolokvij – 28.02.1984. prof.dr.sc. Enriqe Pimentel, Centro Nacional de Genetics e Humana y Experimental, Caracax, Venezuela: «Oncogenes as potential human tumor markers»
 • 106. kolokvij – 20.02.1984. dr.sc. Mladen Korbelik, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Intracelularne proteinaze i diobeni ciklus eukariotskih stanica»
 • 105. kolokvij – 09.01.1984. dr.sc. Erika Salaj-Šmic, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Lizogenizacija bakterije Escherichia coli ozračene ultraviolenim svijetlom»
 • 104. kolokvij – 19.12.1983. dr.sc. Vlatko Silobrčić, Imunološki zavod, Zagreb: «Dostignuća i perspektive imunologije»
 • 103. kolokvij – 21.11.1983. prof.dr.sc. Gavro Tamburašević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb i dr. Radovan Valinger, Pliva Istraživački institut, Zagreb: «55 godina od otkrića penicilina»
 • 102. kolokvij – 15.11.1983. dr.sc. Bogomil Dimitrijević, Institut “Boris Kidrić”, Vinča: «Uloga MMTV provirusa u kancerogenezi mliječne žlijezde»
 • 101. kolokvij – 14.11.1983. dr.sc. Bogomil Dimitrijević, Institut “Boris Kidrić”, Vinča: «Molekularni mehanizmi aktivacije onkogena»
 • 100. kolokvij – 20.10.1983. dr.sc. Đusko Ehrlich, Institut Jacues Monod, Universite Paris 7, France: «Najnovija dostignuća genetičkog inženjerstva; okrugli stol: Položaj i perspektiva molekulske genetike i biologije u Hrvatskoj i Jugoslaviji»
 • 099a. kolokvij – 10.10.1983. dr.sc. Sibila Jelaska, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Korištenje biotehnologije u razvitku poljoprivrede i farmaceutskoj industriji u SAD-u (posjeta Weyerhauser i Co., ARCO i IPRI)»
 • 099. kolokvij – 13.09.1983. dr.sc. Božidar Stavrić, Health Protection Branch, Tunney’s Pasture Ottawa, Canada: «Prirodni toksini u hrani sa posebnim osvrtom na mutagene»
 • 098. kolokvij – 10.06.1983. prof.dr.sc. Ljubiša Topisirović, Institut “Boris Kidrić”, Vinča: «Molekulski mehanizmi bakterijske rezistencije na antibiotike; dr.sc. Ivan Jurić, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb: Primjene populacione genetike u selekciji domaćih životinja»
 • 097. kolokvij – 23.05.1983. prof.dr.sc. Marija Alačević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Novosti s Biotech 83 (London, 4-6-05.1983.)»
 • 096. kolokvij – 09.05.1983. prof.dr.sc. Chris H. Borman, Lund University, Sweden: «The potentials and limitations of tissue culture in conifer tree inprovement»
 • 095. kolokvij – 25.04.1983. prof.dr.sc. Željko Kućan, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Trideset godina dvostruke zavojnice DNA»
 • 094. kolokvij – 11.04.1983. Zdenko Rengel, inž., Pliva Istraživački Institut, Zagreb: «Rast i regeneracija u somatskoj kulturi ječma»
 • 093. kolokvij – 28.03.1983. dr.sc. Mirjana Petranović, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Ugibanje ozračenih bakterija – gentički program i molekularni mehanizam»
 • 092. kolokvij – 10.03.1983. prof.dr.sc. A.H.E. Emery, University of Edingurgh, U.K.: «Rekombinantna DNA – nove genetske spoznaje i njeno značenje u medicinskoj praksi i prevenciji genetskih bolesti»
 • 091. kolokvij – 28.02.1983. dr.sc. Jasna Ban, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Kombinirana antituomrska kemoterapija in vitro»
 • 090. kolokvij – 15.02.1983. prof.dr.sc. Miroslav Radman, Institute Jacques Monod, Universite Paris, Paris: «Mehanizmi genetske nestabilnosti»
 • 089. kolokvij – 07.02.1983. prof.dr.sc. Zdravko Martinić, Poljoprivredni fakultet: «Fotoperiodizam pšenice – značenje u oplemenjivanju i proizvodnji»
 • 088. kolokvij – 24.01.1983. dr.sc. Đurđa Novak, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Fagocitna sposobnost makrofaga u glodavaca s eksperimentalnim dijabetesom»
 • 087. kolokvij – 10.01.1983. prof.dr.sc. Ruža Heneberg, Poljoprivredni fakultet, Zagreb: «Soja – genetički potencijali i mogućnosti njihovog korištenja»
 • 086. kolokvij – 27.12.1982. dr.sc. Daslav Hranueli, Pliva Istraživački institut, Zagreb: «Prijenos genetskog materijala kod streptomiceta»
 • 085. kolokvij – 06.12.1982. prof.dr.sc. Željko Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Simpozij o genetičkim postupcima u medicinskoj i industrijskoj mikrobiologiji – Lunteren 1982»
 • 084. kolokvij – 22.11.1982. dr.sc. Branko Lugović, Zavod za zaštitu zdravlja SRH: «Kulture stanica – mogućnost primjene u virusologiji»
 • 083. kolokvij – 08.11.1982. dr.sc. Vera Gamulin, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «O genima za tRNa iz kvasca Schizosaccharomyces pompe»
 • 082. kolokvij – 18.10.1982. dr.sc. Ira Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Dojmovi s EMBO simpozija “Genetics flux” (Heidelberg, SR Njemačka, 3-7.10.1982.)»
 • 081. kolokvij – 17.09.1982. prof.dr.sc. J.A. Roper, Department of Genetics, University of Sheffild: «Genetic instability in fungi»
 • 080. kolokvij – 15.09.1982. dr.sc. Antun Han, argonne National Laboratory: «Mutageneza u animalnim stanicama zračenih UV-svjetlom»
 • 078. kolokvij – 29.06.1982. dr.sc. Željko Trgovčević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Dinamika popravljanja oštećene DNA»
 • 077. kolokvij – 10.05.1982. dr.sc. Ira Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Strukturne promjene nukleinskih kiselina izazvane ultravioletnim zračenjem»
 • 076. kolokvij – 26.04.1982. dr.sc. Marija Abramić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Cisteinske proteinaze i  njihovi inhibitori»
 • 079. kolokvij – 26.04.1982. prof.dr.sc. Arnold L. Demain, Massachusetts Institute of Technology: «New trends in biotechnology»
 • 075. kolokvij – 14.04.1982. prof.dr.sc. Miroslav Radman, Department de Biologie Moleculaire, Universite Libre de Bruxelles: «Kromosomske preraspodjele u deferencijaciji»
 • 074. kolokvij – 12.04.1982. dr.sc. Radovan Valinger, Pliva Istraživački Institut, Zagreb: «Uloga aberacije kromosoma u mitotičkoj nestabilnosti plijesni»
 • 073. kolokvij – 29.03.1982. dr.sc. Brahm Srivastava, Brown University, Providence, RI., USA: «Plasmids and virulence of Vibrio collerae»
 • 072. kolokvij – 15.03.1982. Senka Džidić, dipl.inž. Zagreb: «Ascobolus immersus – sistem za proučavanje intragenske rekombinacije»
 • 071. kolokvij – 15.02.1982. dr.sc. Drago Petranović, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Djelotvornost enzimskih mehanizama za popravak DNA»
 • 070. kolokvij – 23.12.1981. prof.dr.sc. Miroslav Radman, Departement de Biologie Moleculaire, Universite Libre de Bruxelles: «Mehanizmi barijabilnosti i stabilnosti genetičke informacije: primjer gena imuno-sistema»
 • 069. kolokvij – 07.12.1981. Zoran Zgaga, dipl.inž., Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «Da li je i kod eukariota ispravak nesparenih baza  usmjeren metilacijom DNA?»
 • 068. kolokvij – 16.11.1981. doc.dr.sc. Slobodan Barbarić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb: «O biosintezi i ulozi ugljikohidratnog dijela glikoenzima»
 • 067. kolokvij – 02.11.1981. dr.sc. Branko Brdar, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Plazminogen aktivator: “SOS” odgovor na DNA oštećenje?»
 • 066. kolokvij – 19.10.1981. dr.sc. Željko Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Struktura i funkcija ribosoma»
 • 065. kolokvij – 07.09.1981. prof.dr.sc. J.A. Roper, Department of Genetics, The University of Sheffield, England: «Genetička nestabilnost gljiva»
 • 064. kolokvij – 08.06.1981. Ferenc Hernadi, Institute of Pharmacology, University of Medical School, Debrecen: «Research for durgs to overcome antibiotic resistance»
 • 063. kolokvij – 12.05.1981. mr.sc. Vesna Ivaković, Columbia Universtity: «Mutageneza i kancerogeneza benso(a)pirenom»
 • 060. kolokvij – 20.04.1981. dr.sc. Jasna Ban, Laboratorij za eksperimentalnu kancerologiju, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Osobitosti enzimatskih procesa tumorskih stanica u kemoterapiji»
 • 061. kolokvij – 20.04.1981. Zora Toman, dipl.inž., Bruxelles: «Novi bakterijski test za otkrivanje karcinogenih tvari»
 • 059. kolokvij – 09.03.1981. dr.sc. Ivana Weygand Đurašević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb:» Konformacijske promjene tRNA»
 • 058. kolokvij – 09.02.1981. dr.sc. Mirjana Petranović, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Letalni geni bakterije Escherichia coli»
 • 057. kolokvij – 22.12.1980. prof.dr.sc. Miroslav Radman, Departement de Biologie Moleculaire, Universite libre de Bruxelles: «Kromosomske promjene u karcinogenezi i u normalnoj diferencijaciji»
 • 056. kolokvij – 15.12.1980. dr.sc. Ljubinka Vitale, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Peptidaze humanih eritrocita koje razgrađuju angiotenzin»
 • 055. kolokvij – 24.11.1980. dr.sc. Željko Trgovčević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Replikacija oštećene DNA»
 • 054. kolokvij – 17.11.1980. dr.sc. Sibila Jelaska, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Kloniranje gospodaarski važnih biljaka u kulturi tkiva»
 • 053. kolokvij – 22.09.1980. dr.sc. Željko Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «EMBO-FEBS tRNA eork-shop, Strasbourg – novosti o tRNA»
 • 052. kolokvij – 25.06.1980. mr.sc. Jasna Sorić, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Plazminogen aktivator i onkogena transformacija»
 • 051. kolokvij – 09.06.1980. prof.dr.sc. S. Gamulin, Medicinski fakultet, Zagreb: «Steroidni hormoni u karcinomu dojke»
 • 050. kolokvij  – 14.04.1980. dr.sc. Željko Trgovčević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Priča o proteinu X (njegova uloga u rekombinaciji i popravku DNA)»
 • 049. kolokvij – 26.03.1980. dr.sc. Iva Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Mapiranje nekih mutanata bakteriofaga øX 174»
 • 048. kolokvij – 27.02.1980. dr.sc. Radovan Valinger, Istraživački institut Pliva, Zagreb: «Diferencijacija plijesni»
 • 046. kolokvij – 30.01.1980. prof.dr.sc. Marija Alačević, Tehnološki fakultet, Zagreb: «I životni ciklus i genetika gljiva»
 • 047. kolokvij – 30.01.1980. prof.dr.sc. Marija Alačević, Tehnološki fakultet, Zagreb: «I životni ciklus i genetika gljiva»
 • 045. kolokvij – 09.01.1980. dr.sc. Olga Carević, Zavod za zaštitu zdravlja, Zagreb: «Zaštitno djelovanje D-penicilamina (metalcaptase) kod otrovanja s kloriranim insekticidima»
 • 044. kolokvij – 19.12.1979. dr.sc. Jasna Ban, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Biološko djelovanje 1-metil-1-nitrozouree»
 • 043. kolokvij – 05.12.1979. dr.sc. Erika Salaj-Šmic, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «W-reaktivacija i njen značaj za popravak bakterijskog kromosoma»
 • 041. kolokvij – 07.11.1979. dr.sc. Daslav Hranueli, PLIVA Istraživački institut, Zagreb: «Odabrane metode u tehnologiji rekombinantne DNA»
 • 040. kolokvij – 20.06.1979. dr.sc. Daslav Hranueli, PLIVA Istraživački institut, Zagreb: «Streptomyces rimosus – modelni organizam među industrijskim streptomicetima»
 • 039. kolokvij – 06.06.1979. dr.sc. Vera Gamulin, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Studij strukture i funkcije tirozinske transfer ribonukleinske kiseline iz kvasca»
 • 038. kolokvij – 23.05.1979. dr.sc. Ana Ferle Vidović, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Stanice u kulturi kao test-sistem za maligni rast»
 • 037. kolokvij – 09.05.1979. dr.sc. Miroslav Radman, Departement de Biologie Moleculaire, Universite libre de Bruxelles: «Usporedba i tumačenje kromosomskih promjena induciranih karcinogenima sa spontanim kromosomskim aberacijama kod nasljednih bolesti s visokom učestalošću raka»
 • 036. kolokvij – 03.05.1979. dr.sc. Robert W. Chambers, Universtiy School of Medicine, New York, USA: «A new system for studying the molecular mechanisms of mutations by carcinogens»
 • 035. kolokvij – 25.04.1979. dr.sc. Željko Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Poavratak radiobiologiji nakon desetgodišnje pauze: “timinski dimeri” i mutageneza»
 • 033. kolokvij – 07.03.1979. dr.sc. Vera Zgaga, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Primjena genetičkog inženjerstva u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima»
 • 032. kolokvij – 21.02.1979. dr.sc. Eika Salaj-Šmic, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Genetička analiza efikasnosti popravka DNA u bakteriji Escherichia coli»
 • 031. kolokvij – 14.02.1979. dr.sc. Biserka Nagy, Središnji institut za tumore i slične bolesti, Zagreb: «Zajedničko djelovanje zračenja i adriamicina na stanice u kulturi»
 • 030. kolokvij – 24.01.1979. dr.sc. Draško Šerman, Medicinski fakultet, Zagreb: «Diferencijacija stanice»
 • 029. kolokvij – 10.01.1979. dr.sc. Jasenka  Pigac, Istraživački institut Pliva, Zagreb: «Genetičko križanje fuzijom protoplasta kod mikroorganizama»
 • 028. kolokvij – 27.12.1978. dr.sc. Duško Ehrlich, Institute of Research in Molecular Biology, University of Paris, France: «Najnovija dostignuća genetičkog inženjerstva»
 • 027. kolokvij – 20.12.1978. Zoran Toman, dipl.inž., University Bruxelles: «Konstrukcija novog bakterijskog mutanta pogodnog za otkrivanje mutagenh i kancerogenih tvari»
 • 026. kolokvij – 06.12.1978. dr.sc. Sibila Jelaska, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb: «Regulacijski mehanizmi deferencijacije u kulturi biljnog tkiva»
 • 025. kolokvij – 18.10.1978. dr.sc. Antun Švajger, Medicinski fakultet, Zagreb: «Međustanične veze»
 • 023. kolokvij – 21.06.1978. dr.sc. Željko Trgovčević, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Nova svojstva postreplikacijskog popravka DNA»
 • 022. kolokvij – 24.05.1978. prof.dr.sc. Željko Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Bakteriofag øX 174: Malo DNA – mnogo informacije»
 • 021. kolokvij – 10.05.1978. prof.dr.sc. Stjepan Gamulin, Laboratorij za kliničku patofiziologiju, Klinika Rebro, Zagreb: «Molekularni mehanizam djelovanja steroidnih hormona»
 • 020. kolokvij – 19.04.1978. prof.dr.sc. Nikola Škreb, Zavod za biologiju, Medicinski fakultet, Zagreb: «Teratogeni karcinom kao model za ispitivanje diferencijacije i karcinogeneze»
 • 019. kolokvij – 05.04.1978. dr.sc. Branko Brdar, Središnji institut za tumore i slične bolesti,  Zagreb: «Preneoplastičko oštećenje eukariotske stanice»
 • 018. kolokvij – 22.03.1978. prof.dr.sc. Giuseppe Sermonti, University di Perugia, Istituto di istologia ed embriologia, Perugia: «A critical view of evolution»
 • 017. kolokvij – 07.03.1978. prof.dr.sc. Nikola Škreb, Zavod za biologiju, Medicinski fakultet, Zagreb: «Značaj razvojne genetike u sisavaca T-locus»
 • 016. kolokvij – 22.02.1978. dr.sc. Romeo Deponte, Pliva – Istraživački institut, Zagreb: «Albumini iz pšeničnog brašna koji inhibiraju ά-amilaze»
 • 015. kolokvij – 25.01.1978. dr.sc. Marijan Bošnjak, Pliva – Istraživački institut, Zagreb: «Modeliranje fermentacijske kinetike»
 • 014. kolokvij – 11.01.1978. dr.sc. Drago Petranović, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Bakterijska stanica efikasnije popravlja kromosomsku od episomske DNA»
 • 013. kolokvij – 26.05.1977. dr.sc. Branimir Miletić, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Biološki argumenti monodovih filozofskih postavki»
 • 012. kolokvij – 18.05.1977. dr.sc. Antun Han, Argonne national Laboratory, Argonne, Illinois, USA: «Studij procesa maligne transformacije pomoću kultura embrinalnih stanica sisavaca»
 • 011. kolokvij – 12.05.1977. prof.dr.sc. Giuseppe Sermonti, Cattedra di genetica, Instituto di istologia ed embriologia, Perugia: «Resistance to antibiotics in Streptomyces»
 • 010. kolokvij – 21.04.1977. dr.sc. Željko Kućan, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Molekularna osnova supresor mutacija»
 • 009. kolokvij – 07.04.1977. prof.dr.sc. Ana Šarić, Poljoprivredni fakultet, Zagreb: «Biljni virusi s podjeljenim genomom»
 • 008. kolokvij – 24.03.1977. dr.sc. Stjepan Gamulin, Medicinski fakultet, Zagreb: «Funkcionalna stanja ribosoma»
 • 007. kolokvij – 10.03.1977. mr.sc. Zdenka Matijašević, Saponia: «Primjena testova mutageneze za otkrivanje kemijskih kancerogena iz okoline»
 • 004. kolokvij – 20.01.1977. dr.sc. Vera Zgaga, Institut “Ruđer Bošković”, Zagreb: «Lizogenizacija virulentnim virusom f2?»
 • 002. kolokvij – 23.12.1976. mr.sc. Daslav Hranueli, Pliva, Zagreb: «Sporulacija bacila kao primitivan oblik stanične direrencijacije»