Pravilnik

UO Hrvatskog genetičkog društva, Zagreb temeljem članka 18. Statuta HGD-a donosi slijedeće

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA ZA DODJELU NAGRADE „Željko Trgovčević

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1

U svrhu poticanja kvalitetne i međunarodno priznate znanstvene i stručne aktivnosti istraživača u području molekularne biologije Hrvatsko genetičko društvo utvrđuje uvjete za dodjelu Nagrade „ŽeljkoTrgovčević”.

2. POSEBNE ODREDBE

Članak 2

Nagrada je ustanovljena odlukom Znanstvenog vijeća Odjela biologije Instituta “Ruđer Bošković” od 26. siječnja 2001. godine i odlukom Godišnje skupštine Hrvatskog genetičkog društva od 5. ožujka 2001. godine. Nagradu dodjeljuje Hrvatsko genetičko društvo. Nagrada se sastoji od medalje s likom akademika Željka Trgovčevića i novčanog iznosa od 500 EUR (netto). Iznos nagrade se može povećati prema financijskim mogućnostima Hrvatskog genetičkog društva. Nagrada se dodjeljuje svake godine ukoliko postoje zaslužni kandidati.

Članak 3

Nagrada se dodjeljuje za vrijedan znanstveni rad u području molekularne biologije objavljen nakon završetka prethodnog natječaja za nagradu. Kandidat za nagradu treba biti hrvatski državljanin, ne stariji od 35 godina u trenutku objavljivanja natječaja. Treba biti zaposlen u visokoškolskoj ustanovi, u znanstvenom institutu ili u industriji u Hrvatskoj. Vrijednost rada kandidata ocjenjuje se na temelju osobnog doprinosa kandidata i znanstvene kvalitete rada objavljenog u vodećim znanstvnim časopisima iz područja molekularne biologije. Kandidata može predložiti svaki član Hrvatskoga genetičkog društva, a prijedlog na natječaj za Nagradu mora sadržavati:

  • životopis kandidata
  • znanstveni rad temeljem kojeg se kadidat prijavljuje na natječaj
  • obrazložen doprinos kandidata uz suglasnost svih koautora
  • potpisanu izjavu svih koautora da se slažu s prijavom rada za Nagradu „Željko Trgovčević

Članak 4

Nagradu uručuju predsjednik Hrvatskog genetičkog društva na Godišnjoj skupštini Društva, kojom prilikom nagrađeni treba održati predavanje iz područja objavljenog rada.

Članak 5

Natječaj će biti oglašen na web stranicama Hrvatskog genetičkog društva. Za rad s većim brojem autora važno je naglasiti udio doprinosa kandadata uz suglasnost ostalih koautora, a iz rada treba biti vidljiv znanstveni doprinos hrvatske institucije.

Članak 6

Upravni odbor Hrvatskog genetičkog društva imenuje Odbor za dodjelu nagrade. Članovi Odbora su predsjednik Hrvatskog genetičkog društva i četiri ugledna znanstvenika iz područja molekularne biologije koji su članovi Hrvatskog genetičkog društva. Mandat članova Odbora je tri godine.

Članak 7

Natječaj za dodjelu Nagrade Željko Trgovčević otvoren je mjesec dana, a nagrada se dodjeljuje na Godišnjoj skupštini Hrvatskog genetičkog društva. O nagradi, na temelju prijedloga Odbora za dodjelu nagrade Željko Trgovčević, odlučuje Upravni odbor Hrvatskog genetičkog društva.

Članak 8

Izmjena Pravilnika za dodjelu nagrade Željko Trgovčević usvojena je na 38. sjednici Upravnog odbora Hrvatskog genetičkog društva održanoj 31. listopada 2019. godine.

 

Zagreb, 31. listopada 2019.                                                             Predsjednik Hrvatskog genetičkog društva

Prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec