Izložba inovacija u građevinarstvu

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji UHGF-om i sa Savezom udruga inovatora organizira Izložbu inovacija u građevinarstvu koja će se održati krajem listopada. Izložba će biti u obliku plakata koji će biti postavljeni na panoima u predvorju Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Primjer plakata