Aktivnosti

Osnovne aktivnosti Udruge su:

poticanje znanstvenog i istraživačkog rada te visokoškolskog i kontinuiranog obrazovanja
stručnjaka u području graditeljstva, što se ostvaruje kroz:
zastupanje zajedničkih interesa članica pred javnosti, državnim tijelima, tijelima izvršne vlasti, lokalne uprave i samouprave i komorama
stvaranje uvjeta koji osiguravaju ispunjavanje zadaća člannica udruge u području istraživanja i obrazovanja
osiguravanje kvalitete istraživanja i obrazovanja u polju građevinarstva, polju drugih temeljnih tehničkih znanosti i srodnim poljima
razmjenu informacija i iskustava među članicama
poticanje, promicanje i sudjelovanje u razvitku struke i akademske zajednice
bolje iskorištavanje ljudskih potencijala kroz okupljanje i razmjenu znanja i iskustva članova
pomoć mladima u razvoju i obrazovanju u struci
suradnju sa sličnim institucijama
suradnju s tijelima i studentskim udrugama u visokom obrazovanju
suradnju sa strukovnim sindikatom
suradnja sa srodnim udrugama u RH radi provođenja zajedničkih akcija i izmjene iskustava
suradnja sa sličnim strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu.