Ukratko o nama

Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta udruženje je svih građevinskih fakulteta koji u obrazovnom ciklusu koriste hrvatski jezik kao službeni jezik i registrirani su u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Na poticaj osječkog Građevinskog fakulteta, Udruga je utemeljena 20.lipnja 2008.godine u Rijeci, a prvim predsjednikom izabran je prof.dr.sc Mladen Radujković sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta. Udrugu čine slijedeće članice:

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru.