O nama

Udruga hrvatskih građevinskih fakulteta udruženje je svih građevinskih fakulteta koji u obrazovnom ciklusu koriste hrvatski jezik kao službeni jezik i registrirani su u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Na poticaj osječkog Građevinskog fakulteta, Udruga je utemeljena 20.lipnja 2008.godine u Rijeci, a prvim predsjednikom izabran je prof.dr.sc Mladen Radujković sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta. Udrugu čine slijedeće članice:

  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
  • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
  • Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Predsjednik Udruge: prof. dr. sc. Maja Prskalo, GF Mostar

Potpredsjednik Udruge: prof. dr. sc. Neven Kuspilić, GF Zagreb