Stručni skup u Zagrebu 2019

Stručni skup programa GLOBE, 25. i 26. III. 2019.

Radionice koje sudionici mogu birati 25. III. poslije podne (nastavak 26. III. ujutro)

Sažetci

A/ Atmosfera

Sudionici će analizirati podatke temperature zraka s dvije školske postaje u Njemačkoj koje
su veoma blizu, ali su na različitim nadmorskim visinama. Istražit će kako se temperatura
zraka mijenja s visinom u atmosferi te koristiti koncept „gradijenta“ u ovom slučaju
vertikalnog temperaturnog gradijenta.
Pored toga će se koristiti podatci o temperaturi zraka prema radio-sondažnim mjerenjima u
Zagrebu i Splitu prema www.meteo.hr

B/ Biosfera (pokrov)

Sudionici će iskustveno proći pripremnu fazu istraživanja, krećući od promatranja i
postavljanja problema, oblikovanja istraživačkih pitanja i hipoteza, do nacrta istraživanja.
Provest će se aktivnosti koje učenicima pomažu razumjeti čemu služe biometrijski podaci te
zašto su važni podaci o biomasi.

C/ Pedosfera (tlo)

U ovoj radionici naglasak je na pretraživanju baze podataka radi njihovog korištenja za
učeničke istraživačke projekte, pri čemu je moguće povezivati i uspoređivati podatke iz
područja različitih GLOBE sfera. U drugom dijelu radionice provest će se malo istraživanje, uz
primjenu koraka istraživačkog učenja.

D/ Hidrosfera (voda)

Na temelju podataka iz GLOBE baze, sudionici će definirati problem i primijeniti sve korake
istraživačkog učenja za njegovo rješavanje. Bit će riječi o povezanosti pojedinih fizikalno-
kemijskih parametara vode i njihovom utjecaju na živi svijet te o načelima znanstvenog
istraživanja i najčešćim pogreškama koje se pojavljuju.
Sažetci.doc