31. prosinca 2018.

O GLOBE PROGRAMU

Zamisao o znanstveno obrazovnom programu GLOBE (Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) obznanio je na Dan planeta Zemlje 1994. godine tadašnji američki potpredsjednik Al Gore. Na isti je dan (22. travnja) 1995. godine program pokrenut u SAD, a vlade mnogih zemalja diljem svijeta tih su dana s američkim predstavnicima potpisale sporazume o provođenju programa GLOBE. Hrvatska je bila među prvim zemljama koje su pristupile ostvarivanju tog svjetskog programa (sporazum je potpisan 13. travnja 1995.). Supotpisnici Sporazuma o implementaciji programa GLOBE u Hrvatskoj su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a neposredna provedba povjerena je Zavodu za školstvo Republike Hrvatske (današnja Agencija za odgoj i obrazovanje).

Glavni nositelj programa GLOBE u SAD je Univerzitetska korporacija za atmosferska istraživanja (UCAR), a partneri su NASA – američka državna uprava za atmosferu i svemir, Nacionalna fondacija za znanost, Univerzitet države Colorado i US State Department. U program je danas uključeno preko 100 zemalja, s ukupno preko 20.000 škola, a na svakom od kontinenata (pa čak i na Antarktiku) postoji bar jedna GLOBE škola.

Nakon 15 godina provedbe u Hrvatskoj je u Program GLOBE uključeno preko 100 škola pa smo po postotku uključenih škola među prvima u svijetu. Veliki broj naših škola vrlo aktivno i kreativno ostvaruje programske zadaće, redovito obavljajući mjerenja i unoseći svoje rezultate u jedinstvenu svjetsku bazu podataka. Time je Hrvatska osvojila izniman ugled i simpatije u svjetskoj GLOBE mreži.

Program GLOBE predviđa redovita i kontinuirana učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole. Mjerenja i opažanja obavljaju se na području atmosfere, vode, tla i pokrova, a rezultati istraživanja se međusobno upotpunjuju i povezuju, čime se ostvaruje program cjelovitog praćenja stanja okoliša. Prikupljeni se rezultati unose u zajedničku bazu podataka na GLOBE serveru, koja je otvorena i putem Interneta dostupna svim posjetiteljima na adresi : www.globe.gov

Tim znanstvenika, angažiranih za suradnju s programom GLOBE, izrazio je veliko zanimanje za učenička mjerenja i opažanja, očekujući da će pridonijeti boljem i potpunijem razumijevanju ekoloških odnosa i promjena u globalnom okolišu.

Sudjelujući u programu učenici na konkretnim primjerima primjenjuju školska teoretska znanja te iskustvenim učenjem stječu nove spoznaje o cjelovitosti okoliša, razvijajući pritom pozitivne stavove, ali i samosvijest temeljenu na svom aktivnom sudjelovanju.

U razradi metodologije GLOBE mjerenja i pratećih edukativnih materijala sudjelovali su renomirani stručnjaci. Rezultati redovito provođene višegodišnje evaluacije i anketiranja nastavnika iz cijelog svijeta potvrđuju da ostvarivanje programa GLOBE svakako pridonosi podizanju kvalitete i osuvremenjivanju nastave, posebice u području prirodoslovlja i geografije te u nizu drugih predmeta.

Što je potrebno školi koja se želi uključiti?

Postati GLOBE škola znači da će se ime škole i osnovni podaci pojaviti na svjetskom popisu škola na GLOBE web stranici (www.globe.gov ), da će podaci ekoloških mjerenja, koje je škola unijela ulaziti u GLOBE bazu podataka i biti dostupni i vidljivi na Internetu u obliku numeričkih tablica, grafikona i zemljovida, odnosno da će se moći koristiti za izradu GLOBE prikaza i vizualizacija. To također znači da će škola pomoću GLOBE elektronske pošte (GLOBE Mail) moći uspostavljati vezu s ostalim GLOBE školama iz cijelog svijeta, kao i sa znanstvenicima zaduženim za određena područja istraživanja.

Škola koja se želi uključiti u program mora zadovoljiti neke preduvjete:

1. pristup Internetu,

2. imati bar jednog nastavnika – voditelja osposobljenog na GLOBE tečaju,

4. postupno nabaviti potrebnu mjernu opremu te redovito, točno i pravilno obavljati mjerenja, a podatke unositi u bazu putem Interneta.

Tečajeve za nastavnike voditelje organizira i provodi Agencija za odgoj i obrazovanje. Termini tečaja objavljuju se u Katalogu stručnih skupova.

Predavači na tečajevima su ovlašteni GLOBE instruktori, koji su završili međunarodni GLOBE workshop, uz stručnjake, specijaliste za pojedina područja.

Po završetku tečaja, učitelj/ nastavnik treba ravnatelja i kolege izvijestiti o svojim saznanjima u svezi s programom GLOBE te zajedno s njima procijeniti mogućnosti za njegovo ostvarivanje. Interdisciplinarnost, opsežnost, dinamika i vremenski kontinuitet programa, podrazumijevaju dosta izvannastavnog rada, kao i materijalne troškove škole (oprema, redovito usavršavanje GLOBE voditelja).

Ukoliko se ravnatelj, nastavničko vijeće i učenici opredijele za provođenje programskih aktivnosti, škola šalje osnovne podatke državnom koordinatoru. Na temelju izjave državnog koordinatora o osposobljenosti GLOBE voditelja, školi se dodjeljuje status GLOBE škole.

Mjerna se oprema može nabavljati postupno. Sa mjerenjima se može početi onim redom i dinamikom koji najviše odgovaraju uvjetima škole i zanimanju sudionika. Uz mali trošak moguće je nabaviti jednostavnu opremu i započeti tek jedno ili dva mjerenja. Kad se ona uhodaju, program se proširuje. Nastavnik voditelj, čije se ime ističe uz informaciju o školi na GLOBE serveru, odgovoran je za točnost, redovitost i pouzdanost podataka koji se unose u bazu.

Savladavanje mjernih tehnika i metodologije istraživanja te unošenje podataka tek su prvi koraci uspješnog ostvarivanja programa GLOBE. Puni se njegov smisao i vrijednost nalaze u korištenju baze podataka za izradu samostalnih učeničkih ili školskih istraživačkih projekata te u mogućnostima neposredne elektroničke komunikacije unutar svjetske GLOBE mreže.