Koho pedagogija

Izlagači će upoznati sudionike s programom GLOBE i mogućnostima uključivanja u program GLOBE  za vrtiće, osnovne i srednje škole.

Međunarodnim projektom “GLOBE Program Elementary K-4” povezuju se odgojitelji i učitelji razredne nastave s edukatorima, znanstvenicima i GLOBE učiteljima iz cijele vertikale odgojno-obrazovnog sustava i tako se stvara otvorena GLOBE zajednica učenja.