1. prosinca 2018.

Projekti

Tlo+voda=planet Zemlja

 

Projekt: “Tlo + voda = planet Zemlja” zamišljen je kao niz od nekoliko edukacijskih radionica zajedno s redovnim praćenjem odabranih hidroloških i pedoloških parametara tijekom godine s ciljem popularizacije znanstvenog rada i istraživanja među mladom populacijom.
Metode istraživanja i praćenja paramatara provoditi će se u skladu s GLOBE protokolima  unutar kojih su jasno definirani svi postupci, metode i željeni ishodi.

Popis svih protokola zajedno s dodatnim materijalima dostupan je za preuzimanje na:

https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/hydrosphere

https://www.globe.gov/do-globe/globe-teachers-guide/soil-pedosphere

 

Svi dobiveni podaci dobiveni u skladu s protokolima unijeti će se u međunarodnu bazu podataka, gdje će biti dostupni za korištenje široj javnosti.

https://vis.globe.gov/GLOBE/

 

U sklopu projekta predviđeno je praćenje sljedećih hidroloških parametara:

 • Otopljenost kisika u vodi
 • pH
 • Alkalinitet
 • Konduktivnost
 • Prozirnost vode
 • Količina nitrata
 • Količina nitrita
 • Temperatura vode

 

Kod praćenja tla pratili bi se sljedeći parametri:

 • Temperatura tla
 • pH tla
 • Vlažnost tla

 

 

U 2018. godini predviđeno je održavanje 3 radionice/predavanja na kojem bi se polaznike educiralo o važnosti prikupljanja navedenih podataka, njihovoj obradi i mogućnostima koji ti podaci mogu pružiti u kombinaciji s drugim podacima, a za što će se koristiti međunarodna GLOBE baza.

Osim konstantnog praćenja stanja izabrane vodene i pedološke lokacije i edukacija zainteresiranih pojedinaca o   mogućnostima praćenja kvalitete iste, planirana se i održavanje nekoliko edukacijskih radionica vezanih uz važnije ekološke datuma s kojima bi se započelo u 2018. godini s nastavkom na 2019. godinu:

 

Svjetski dan zaštite okoliša (4. listopad)

Svjetski dan močvarnih staništa (2. siječanj)

Svjetski dan voda (22. ožujak)

Dan zaštite prirode u RH (22. svibanj)

Svjetski dan oceana (8. lipanj)

 

Za sudjelovanje na dijelu projekta koji uključuje redovito praćenje odabrana je Šumarska i drvodjeljska škola iz Karlovca, a u ostale radionice i predavanja mogu se uključiti sve zainteresirane škole i pojedinci.

 

Generacija Next:

Uspostava mreže digitalnih meteoroloških senzora u sklopu

GLOBE programa

 

Kratki opis projekta

Projekt za cilj ima uspostavu mreže meteoroloških senzora diljem grada Karlovca s čime bi se nadopunila trenutna klasična meteorološka mreža postaja koje održavaju škole uključene u GLOBE projekt. GLOBE projekt međunarodni je program globalnog učenja i opažanja za dobrobit okoliša putem kojeg se škole diljem svijeta spajaju u jedinstvenu motriteljsku mrežu koja redovno prati promjenu mnoštva parametara. Glavna mjerenja i opažanja rade se iz područja meteorologije, hidrologije, pedologije i biometrije, a trenutno je projekt aktivan u preko 32 000 škola smještenih u 120 zemalja. Oprema ponuđena u natječaju bi zajedno s nabavkom dodatne opreme poslužila za uspostavu 6 mjernih točaka unutar grada Karlovca a na kojima bi se pratile promjene raznih parametara, a potom bi ti isti podaci poslužili kao podloga za projekt unutar koje bi se dobiveni podaci analizirali i uspoređivali s klasičnim mjerenjima koje provode lokalne GLOBE škole. Ukoliko se metoda pokaže korisnom, predviđa se nastavak projekta nabavkom dodatnih senzora te širenja postavljene mreže što bi za posljedicu imalo kvalitetnu pokrivenost grada senzorima i čime bi grad Karlovca bio korak bliže tituli “smart city”.

Tehnički opis projekta
Spajanjem dodatnih senzora na osnovnu Arduino MKR 1000 platformu složila bi se digitalna meteorološka stanica sposobna izmjeriti temperaturu, vlažnost i tlak zraka, te površinsku temperaturu, a dobiveni podaci koristili bi se u provedbi projekta.

Potrebna dodatna oprema
Grove – Temp & Humi & Barometer Sensor (BME280) x 6
Grove – Digital Infrared Temperature Sensor x 6
Ostala oprema potrebna za pravilno povezivanje svih senzora

Detaljan opis projekta (PDF)

 

Festival znanosti Karlovac

 
Udruga Znanstvenici amateri – ZNAM uz suradnju i pokroviteljstvo Grada Karlovca i Karlovačke županije u travnju 2018. godine uspješno je organizirala Festival znanost u Karlovcu.

Festival znanosti, manifestacija koja se u Hrvatskoj kontinuirano organizira od 2003. godine , namijenjena je učenicima, studentima i ostalim građanima s ciljem da im se približi znanost kao osnovni pokretač tehnološkoga napretka kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja.

To je izvrsna prilika za popularizaciju znanosti, programa i projekata pojedinih odjela, centara, skupina i pojedinaca znanstvenika iz različitih znanstvenih područja rada.

Glavni organizatori Festivala su British Council i Tehnički muzej iz Zagreba, a sve se događa i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ciljevi i publika Festivala znanosti su :
– djeca, učenici s ciljem da ih se približi znanosti, da im se pomogne shvatiti koliko je znanost važna i sveprisutna; te da ih se potakne da postanu budući znanstvenici
– nastavnici s ciljem da ih se inspirira na što kreativniji rad
– studenti prirodnih znanosti – da mogu vidjeti koliko je važno govoriti o znanosti na jasan i razumljiv način; i ostali studenti – da budu što obrazovaniji građani
– porezni obveznici s ciljem podizanja svijesti o znanosti i znanstvenim dostignućima u javnosti te važnosti ulaganja u znanost
– znanstvenici s ciljem da ih se potakne na dijalog između znanstvenika i javnosti radi boljeg međusobnog razumijevanja i povjerenja, te poticanje znanstvenika da govore o svom radu
– mediji: da se potakne veću zastupljenost znanstvenih sadržaja u medijima

Tema Festivala znanosti 2018. bila su „Otkrića“.
Festival se održao od 16. do 21. travnja 2018. u 22 grada diljem Hrvatske uključujući i Karlovac.

U Karlovcu se Festival održavao kroz samo tri dana, od 16. – 18. travnja budući da je to bila prva godina održavanja.
Cilj i moto Festivala u Karlovcu je glasio “Učinimo grad Karlovac gradom znanstvenih otkrića!”

Festival se održavao na sveukupno 6 lokacija (Aquatika, Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“, Osnovna škola Banija, Gimnazija Karlovac, Glazbena škola Karlovac, Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Veleučilište Karlovac)

Kao i prethodnih godina, sadržaji su bili različitih formata: predavanja, radionice, demonstracije, druženja s djecom i odraslima, prezentacije, i izložbe.

Na Festivalu znanosti u Karlovcu svoje programe predstavile su 23 organizacije sa sveukupno više od 100 predavača , kroz 52 različita sadržaja.

Cjelokupni program je bio otvoren za javnost i besplatan za sve posjetitelje, a detaljan raspored događanja moguće je pronaći na http://www.festivalznanosti.hr/2018/.