Contacts

Udruga Hrvatskih građevinskih fakulteta,
Fra Andrije Kačića Miošića 26,
10 000 Zagreb
tel: +385 1 4639 222,
fax: +385 1 4828 050