9. svibnja 2019.

GLOBE projekti 2019

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – SEKCIJE – GLOBE 2019.

SEKCIJA br.
projekata
u sekciji
ŠKOLA PROJEKT
Atmosfera I. 7 OŠ Šime Budinića, Zadar Storm glass (Olujno staklo)
OŠ Dubovac, Karlovac Čuvajmo parkove i posadimo drveće
OŠ "Antun Mihanović" Slavonski Brod, Slavonski Brod Temperature zraka i utrošak energenata
Gimnazija Karlovac, Karlovac Utjecaj aerosola na promjenu površinske temperature i iskoristivost solarne energije
Prirodoslovna škola Split, Split Krivo je vrijeme?
OŠ "Valentin Klarin" Preko, Preko Meteorološke pojave u 2017. g. u Preku
OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok Vruća jesen zabočka
Atmosfera II. 8 Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Rijeka Što udišu mještani Marčelja?
OŠ Vladimir Nazor Virovitica, Virovitica Statistička obrada temperature zraka i usporedba podataka škola Virovitica i Virje za razdoblje od 1.1 2014. do 31.12.2018.
OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, Virje
OŠ Josip Pupačić, Omiš Utjecaj vremenskih uvjeta na količinu i sastav meda
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar, Zadar Jesenska suša
OŠ Banija, Karlovac Tko će skupiti više kiše?
OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko Igra bojama
OŠ Zadarski otoci Zadar, Zadar 2018. – to Zadarsko lito vilovito
OŠ Đurmanec, Đurmanec Korelacija aktivnosti oprašivača proljetnog drijemovca (Leucojum vernum L.) s mjernim podacima pojedinih meteoroloških elemenata
Voda 9 Medicinska škola Varaždin, Varaždin Ribe rijeke Plitvice
SŠ Petrinja, Petrinja Utjecaj skladištenja na flaširanu vodu
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti, Zagreb Luk i voda
OŠ Veli Vrh Pula, Pula Kakva je kvaliteta vode u potoku Valfabion?
OŠ Mahično, Karlovac Fizikalno – kemijske analize izvorišta općine Cetingrad i bunarskih voda Kalinovca
SŠ Mate Blažine Labin, Labin Amfore našeg podmorja
OŠ "Đuro Pilar" Slavonski Brod, Slavonski Brod Kvaliteta voda rijeke Save i njezinih pritoka na području Slavonskog Broda
OŠ Hugo Badalić Slavonski Brod, Slavonski Brod
SŠ Prelog, Prelog Korelacija godišnje temperature vode s temperaturom zraka. Utječu li klimatske promjene na porast temperature vode (primjer Drava)
XV. gimnazija, Zagreb Kiše i pigmenti
Pokrov 6 OŠ Eugena Kumičića, Slatina Slatinska sekvoja zaslužuje naklon
SŠ Čakovec, Čakovec Žućenje sitnolisne lipe u umjereno-toplo vlažnoj klimi Europe
Tehnička škola Daruvar, Daruvar Zastupljenost invazivnih svojti drveća i grmlja u Daruvaru i Virovitici
OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica, Virovitica
OŠ Ivana Kukuljevića Belišće, Belišće Utjecaj poluparazita imele na opstanak školskog parka
SŠ Vela Luka, Vela Luka Što suši naše šume?
SŠ "Braća Radić" Kaštel Štafilić, Kaštel Stari Osjetljivost masline (Olea europea L.) na niske temperature
Tlo 5 OŠ Ivana Filipovića Osijek, Osijek Koliko su zdrava naša tla?
OŠ Antuna Mihanovića Osijek, Osijek
Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica Antropogeni utjecaj na pH vrijednost tla u Virovitici
II. OŠ Čakovec, Čakovec Tlo na kojem "raste" Međimurska gibanica
III. OŠ Varaždin, Varaždin Utjecaj vegetacije na količinu razgrađene organske tvari i oslobođenog ugljikovog dioksida
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac, Karlovac Površinska temperatura različitih vrsta tla