Broj 2


Metalurgija 41 (2) 65 – 128 (2002)

Izvorni znanstveni radovi
J. Črnko – Sastav i svojstva hidrometalurški dobivenog praha TiO2 (str.67-70) PDF 537 KB
J. Micheľ, M. Buršák, I. Mamuzić – Svojstva puzanja mikrolegiranih čelika (str.71-76) PDF 523 KB
B. Piekarski, M. Garbiak – Utjecaj Nb i Ti na mikrostrukturu i mehanička svojstva lijevanog čelika 30 % Ni / 18 % Cr nakon žarenja (str.77-82) PDF 535 KB
J. Tušek – Elektrolučno zavarivanje pod prahom višestrukom žičanom elektrodom u uskom rasporu (str.83-88) PDF 501 KB
J. Tušek – Faktori koji utječu na oblik zavara kod elektrolučnog zavarivanja trostrukom žičanom elektrodom (str.89-92) PDF 401 KB
V. N. Danchenko, I. Mamuzić, P. V. Drozhzha – Prodor slanih maziva u područje kontakta cijevi i trna u stanovima kontinuirane valjaonice cijevi (str.93-97) PDF 242 KB
Prethodna priopćenja
P. Rybár, K. Kyseľová, M. Cehlár, M. Zacharov – Studija o hiperstenom augitnom andezitu s područja Ruskova u prirodnom obliku i pretaljivanje u atmosferskim uvjetima (str.99-103) PDF 379 KB
P. Rybár, F. Sekula, T. Lazar – Kontrolirano izgaranje vodika i kisika u plamenu pri visokom tlaku (str.105-107) PDF 236 KB
T. Kuffa – Poboljšavanje bazičnog ugljičnog vatrostalnog materijala antioksidantom zasnovanim na titanu (str.109-111) PDF 247 KB
K. Kostúr, M. Laciak – Model neizravnog mjerenja LD-postupka dobivanja čelika (str.113-116) PDF 239 KB
Strukovni radovi
P. Rybár, P. Tauš, R. Rybár, Ž. Kuzevičová, P. Rybárová, Š. Kuzevič, M. Cehlár – Korištenje ravnih solarnih kolektora u izgrađenim urbanim područjima (str.117-120) PDF 214 KB
K. Kostúr – Sistem upravljanja koksarom (str.121-124) PDF 206 KB
N. Grechanyuk, I. Mamuzić, P. Shpak – Suvremene elektrono-lučne tehnologije topljenja i isparavanja materijala u vakuumu, rabljenih u tvrtki “GEKONT”, Ukrajina (str.125-128) PDF 266 KB