Broj 3


Metalurgija 41 (3) 129 – 268 (2002)

Prethodna priopćenja
E. Kalinushkin, I. Mamuzić, Yu. Taran, L. Tykhonuk – Peritektični čelici: značajke strukture, tehnologije legiranja i primjene (str.131-138) PDF 293 KB
P. Rybár, T. Lazar, H. Hamrák, M. Demčák, D. Domaradský – Primjena visoko-temperaturnog i visoko-tlačnog reaktora (str.139-142) PDF 358 KB
Pregledni radovi
W. Schwenzfeier, M. Philipp, O. K. Harrer – Simulacija u metalurgiji (str.143-147) PDF505 KB
A. Smolej, E. Slaček, R. Turk – Stanje i razvoj nekih kovkih aluminjskih legura specijalne i opće namjene (str.149-155) PDF 292 KB
H. Hiebler – Razvoj i stanje LD-postupka (str.157-164) PDF 565 KB
I’. Mihok, G. Lešinský – Konrola okoliša u integriranim čeličanama (str.165-170) PDF 219 KB
R. Kawalla, W. Lehnert – Razvoj procesa, postrojenja i proizvoda u valjaonicama čeličnih šipki i žice (str.171-182) PDF 539 KB
K.-E. Hensger – Prerada modernih strukturnih čelika u CSP tvornicama (str.183-190) PDF 716 KB
M. Jenko, D. Mandrino, M. Milun – Auger-spektroskopija visoke resolucije u metalurgiji: moderna tehnika površinske analize (str.191-197) PDF 565 KB
D. Fleš – Materijali za novo tisućljeće – anorganski, polu-anorganski i organsko-anorganski hibridni polimer (str.199-205) PDF 268 KB
I. Vitez, I. Budić – Trendovi s europskih konferencija o kvaliteti (str.207-214) PDF 235 KB
Zbornik sažetaka sa skupa
  1. međunarodni simpozih Hrvatskog metalurškog društva SHMD 2002 aterijali i metalurgija – Sažeci predavanja (str.215-268)
PDF 869 KB