Broj 1


Metalurgija 41 (1) 1 – 64 (2002)

Izvorni znanstveni radovi
M. P. Tonkovič, L. Kosec, J. Lamut, V. Gontarev, Z. Samardžija – Mehanizam oksidacije legura Fe-C-Si-Al-Zr (str.17-22) PDF 330 KB
R. Turk, I. Peruš, M. Knap – Modeliranje i pouzdanost izračunatih krivulja tečenja (str.23-28) PDF 668 KB
Prethodna priopćenja
V. Mikloš, L. Fröhlich – Razdvajanje pirita i arsenopirita oksidiranjem sirovina tetrahedrita pod tlakom (str.29-32) PDF 130 KB
M. Štofková, M. Štofko – Smola s izmjenjivim ionima za separaciju Au i Ag iz razrijeđenih otopina tioureje (str.33-36) PDF 408 KB
T. Kvačkaj, I. Pokorný – Limovi za karoserije auta nove generacije (str.37-42) PDF 892 KB
M. Kundak, Đ. Nikolić – Analiza stanja u proizvodnji čeličnih bešavnih cijevi u Željezari Sisak (str.43-46) PDF 135 KB
R. Turk, P. Fajfar, R. Robič, I. Peruš – Predviđanje trošenja valjaka za toplo valjanje traka (str.47-51) PDF 207 KB
A. A. Milenin, A. N. Golovko, I. Mamuzić – Uporaba trodimenzionalne simulacije za razvoj matrica za ekstruziju aluminijskih profila (str.53-55) PDF 254 KB
Strukovni rad
M. Pivovarči, J. Kijac – Reduciranje nepoželjnih aditiva u kontinuirano lijevanom čeliku (str.57-60) PDF 95 KB
Ostalo
J. Črnko – U spomen Pavlu Pavloviću (str.61-63) PDF 84 KB