Broj 2


 Metalurgija 49 (2) 73 – 144 (2010)

Izvorni znanstveni radovi
L’. Dorčák, J. Terpák, I. Podlubný, L. Pivka – Metode praćenja intenziteta toplinskog toka u stjenci visoke peći (str.75-78) PDF 277 KB
J. Terpák, L’. Dorčák, I. Koštial, L. Pivka – Smanjvanje troškova proizvodnje željeza promjenama parametara vjetra visoke peći (str.79-82) PDF 424 KB
R. Basan, M. Franulović, S. Smokvina Hanza – Procjena cikličkih krivulja naprezanje-deformacija niskolegiranog čelika na osnovi tvrdoće (str.83-86) PDF 323 KB
I. Peruš, M. Fazarinc, G. Kugler, P. Fajfar – O utjecaju ljudskog faktora na mehanička svojstva u istiskivanju aluminija na toplo (str.87-90) PDF 2 MB
F. Trebuňa, F. Šimčák, A. Gmiterko – Numeričko i eksperimentalno modeliranje nosivih elemenata teške metalurške opreme (str.91-94) PDF 3 MB
J. Klimeš – Formal concept analize za procjenu dodataka na proces galvanizacije (str.95-98) PDF 86 KB
L. Jurišica, A. Vitko – Ugrađivanje inteligencije u mehatroničke sustave (str.99-102) PDF 446 KB
C. Kratochvíl, L. Houfek, R. Grepl, V. Fuis – Analiza i modeliranje dinamičkih svojstava interaktivnog pogonskog sustava (str.103-106) PDF 229 KB
J. Ondrouch, P. Ferfecki, Z. Poruba – Aktivno prigušivanje vibracija krutog rotora kinematskom pobudom blaznica kliznih ležajeva (str.107-110) PDF 281 KB
Prethodna priopćenja
S. Aračić, D. Krumes, I. Vitez – Korozijsko trošenje niskougljičnog čelika C15E u 5 % NaCl i 5 % NaCl+SiO2 (str.111-114) PDF 1 MB
E. Krstić Vukelja, I. Duplančić, B. Lela – Kontinuirano lijevanje aluminijskih slitina – analiza parametara lijevanja (str.115-118) PDF 471 KB
I. Samardžić, Z. Kožuh, B. Mateša – Strukturna analiza eksplozijski spojenog trosloja: cirkonij-titan-čelik (str.119-122) PDF 1 MB
D. Bajić, S. Jozić, S. Podrug – Primjena plana pokusa u optimizaciji procesa glodanja (str.123-126) PDF 286 KB
Pregledni rad
M. Valasek – Visokoučinski modeli i simulacije – konstrukcijska osnova mehatroničkih sustava (str.127-131) PDF 270 KB
Ostalo
J. Črnko – Mijo Kundak (1939. – 2009.) (str.132-132) PDF 318 KB
3. međunarodna konferencija “Modeliranje mehaničkih i mehatroničkih sustava ” (str.133-134) PDF 314 KB
Zbornik sažetaka (str.135-144) PDF 143 KB