Broj 1


Metalurgija 49 (1) 1 – 72 (2010) 

Izvorni znanstveni radovi
G. Solenički, I. Budić, D. Ciglar – Određivanje koeficijenta toplinske vodljivosti kalupnih mješavina (str.3-7) PDF 204 KB
M. Muhič, J. Tušek, F. Kosel, D. Klobčar, M. Pleterski – Pukotine na kalupima (alatima) za tlačno lijevanje uslijed toplinskog umora (str.9-12) PDF 304 KB
W. Matysiak, B. Barišić, Ilija Mamuzić – Razrada tehnologije oblikovanja stožastih proizvoda od lima (str.13-17) PDF 185 KB
J. Terpák, L’. Dorčák, J. Revaj – Kontrola kvalitete elektroerozijske teksture (str.19-22) PDF 110 KB
S. Lasek, L. Střílková, V. Číhal, M. Blahetová – Elektrokemijsko ispitivanje stabilnosti pasivnog stanja i korozijske otpornosti supermartenzitnog nehrđajućeg čelika (str.23-27) PDF 369 KB
J. Bernetič, B. Bradaškja, G. Kosec, E. Bricelj, B. Kosec, F. Vodopivec, L. Kosec – Nastajanje niobij karbonitridnog eutektika u konstrukcijskom čeliku (str.29-32) PDF 183 KB
T. Matković, Lj. Slokar, P. Matković – Utjecaj sastava na strukturu i svojstva Ti-Co-Cr legura (str.33-36) PDF 181 KB
D. Steiner Petrovič, M. Jenko, A. Jaklič, A. Čop – Korelacija između sadržaja titana u čeliku i elektromagnetskih svojstava neorijentiranih elektrolimova (str.37-40) PDF 156 KB
Prethodna priopćenja
M. Pleterski, J. Tušek, L. Kosec, M. Muhič, T. Muhič – Lasersko reparaturno zavarivanje alata s različitim oblicima impulsa (str.41-44) PDF 333 KB
P. Jelić, L. Lazić, J. Črnko – Utjecaj brzine hlađenja na svojstva kalibrirnog valjka od legiranog željeznog lijeva (str.45-48) PDF 253 KB
F. Tehovnik, F. Vodopivec, B. Arzenšek, R. Celin – Utjecaj olova na toplo preoblikovanje austenitnog nehrđajućeg čelika s lijevanom strukturom (str.49-52) PDF 282 KB
V. Marušić, S. Aračić, I. Samardžić – Istraživanje utjecaja pripreme površine osnovnog materijala na svojstva toplinski naštrcanog sloja (str.53-56) PDF 274 KB
A. Karabulut – Određivanje odstupanja izmjere promjera pomoću metode konačnih elemenata i eksperimenta (str.57-60) PDF 257 KB
I. Leššo, P. Flegner, M. Šujanský, E. Špak – Istraživanje mogućnosti primjene metode vektorske kvantitacije za učinkovito upravljanje procesom rotacijskog bušenja stijena (str.61-65) PDF 291 KB
Pregledni rad
J. Kliber, R. Fabík, I. Vitez, K. Drozd – Kinetika rekristalizacije tijekom vrućeg oblikovanja čelika (str.67-71) PDF 194 KB
Ostalo
Zahvala recenzentima (str.72-72) PDF 30 KB