Broj 4


Metalurgija 48 (4) 213 – 284 (2009) 

Izvorni znanstveni radovi
K. Michalek, K. Gryc, J. Morávka – Fizikalno modeliranje skrućivanja taline u loncu s argonskim miješanjem (str.215-218) PDF 1 MB
K. Michalek, J. Morávka, K. Gryc – Matematička analiza procesa homogenizacije u loncu s argonskim miješanjem (str.219-222) PDF 260 KB
J. Vlček, V. Tomková, P. Babková, M. Vavro – Aktivno lužnati kompoziti dobiveni od troske željezne i čelične industrije (str.223-227) PDF 425 KB
J. Bažan, K. Stránský, D. Horáková – Kemijski sastav i morfologija oksidne keramike tijekom filtriranja aluminijem deoksidiranog čelika (str.229-233) PDF 1 MB
M. Pøíhoda, J. Molínek, R. Pyszko, M. Velička, M. Vaculík, J. Burda – Prijenos topline tijekom hlađenja vrućih površina pomoću vodenih sapnica (str.235-238) PDF 994 KB
R. Dudek, L’. Dobrovský, J. Dobrovská – Istraživanje površinske napetosti anorganskih talina temeljem njihovog kemijskog sastava i temperature (str.239-242) PDF 244 KB
T. Elbel, J. Hampl – Utjecaj aluminija i titana na mikrostrukturu i kvalitetu željeznih odljevaka s udjelom vermikularnog grafita (str.243-247) PDF 666 KB
M. Greger, M. Černý, L. Kander, J. Kliber – Struktura i svojstva titana za zubne umetke (implantate) (str.249-252) PDF 12 MB
B. Strnadel, K. Matocha – Utjecaj veličine uzorka na žilavost konstrukcijskih čelika (str.253-256) PDF 2 MB
J. Kliber, S. Aksenov, R. Fabík – Numerička studija deformacijskih karakteristika testa ravninske tlačne deformacije slijedom mikrostrukture (TRTD) (str.257-261) PDF 5 MB
M. Greger, V. Vodárek, L. Kander, M. Černý – Obrada čelika P2-04BCH kutno kanalnom ekstruzijom (KKE) (str.263-266) PDF 2 MB
R. Kocich, J. Kliber, M. Herout – Predviđanje deformacije i temperature metodom konačnim elemenata (MKE) tijekom valjanja cijevi na pilger – stanu (str.267-271) PDF 2 MB
R. Fabík, T. Kubina, S. Aksenov, K. Drozd, I. Schindler, J. Kliber – Vrednovanje novog modela proračuna kritične deformacije početka dinamičke rekristalizacije rabljenjem laboratorijskog valjanja (str.273-276) PDF 3 MB
Prethodno priopćenje
M. Velička, R. Pyszko, M. Pøíhoda, J. Molínek – Ispitivanje prijenosa topline u kalupu za kontinuirano lijevanje čelika (str.277-280) PDF 211 KB
Pregledni rad
D. Noskievičová – Statistička analiza izlaznih parametara procesa u visokoj peći pomoću ARIMA – kontrolnog dijagrama uz prijedlog metodologije određivanja kontrolnih granica (str.281-284) PDF 356 KB