Broj 2


Metalurgija 47 (2) 73 – 144 (2008) 

Izvorni znanstveni radovi
F. Tehovnik, B. Arzenšek, B. Arh – Vlačna ispitivanja nehrđajućih čelika u temperaturnom intervalu 800 – 1200°C (str.75-79) PDF 1 MB
M. Čudina, J. Prezelj, I. Polajnar – Čujni zvuk kao signal za izravnu kontrolu elektrolučnog procesa zavarivanja (str.81-85) PDF 873 KB
M. Duđner, S. Aračić, I. Samarždić – Analize udarne radnje loma toplinski simuliranih uzoraka HSLA (str.87-91) PDF 2 MB
K. Šimunović, M. Franz, G. Marić – Istraživanje i procjena zaostalih naprezanja u plinski naštrcanim NiCrBSi slojevima (str.93-97) PDF 612 KB
N. I. Grechaniuk, I. Mamuzić, R. V. Minakova – Svojstvenost strukture, deformacije i razaranje sprešanog Cu-Mo-Zr-Y kompozitnog materijala (str.99-102) PDF 2 MB
R. Lujić, T. Šarić, G. Šimunović – Primjena genetičkih algoritma kod problema raspoređivanja tehnoloških operacija (str.103-107) PDF 993 KB
M. Sokić, I. Ilić, D. Živković, N. Vučković – Istraživanje mehanizma i kinetika procesa oksidacije halkopiritnog koncentrata (str.109-113) PDF 830 KB
I. Naglič, A. Smolej, M. Dobešrek – Pretapanje aluminiuma sa dodatkom inokulanta AlTi5B1 i AlTi3C0,15 (str.115-118) PDF 742 KB
Prethodna priopćenja
DJ. Mandrino, M. Godec, A. Kocijan, M Lamut, M. Torkar, M. Jenko – SEM, AES, WDS i korozijsko testiranje oksidnih i nitridnih zaštitnih slojeva oblikovanih toplinskom obradom nerđajućeg čelika (str.119-123) PDF 1 MB
V. Bačová, D. Jankura, D. Draganovská – Utjecaj cikličkog toplinskog naprezanja na svojstva plazmom prskanih keramičkih premaza (str.125-128) PDF 1 MB
E. Kormaníková, I. Mamuzić – Analiza deformacije laminatne ploče (str.129-132) PDF 650 KB
F. Trebuňa, F. Šimčák, J. Bocko, P. Šarga, P. Trebuňa, M. Pástor, J. Mihok – Vrednovanje zaostalih naprezanja u zavaru metodom bušenja otvora (str.133-137) PDF 1 MB
Strukovni radovi
J. Črnko, P. Jelić, M. Kundak, L. Lazić – Tehnološki pokazatelji rada kružne peći u uvjetima diskontinuirane proizvodnje (str.139-141) PDF 458 KB
B. Gajdzik – Koncentracija znanja i promjena upravljanja u metalurškoj tvrtci (str.142-144) PDF 642 KB