Broj 1


Metalurgija 47 (1) 1 – 72 (2008) 

Izvorni znanstveni radovi
M. Godec, B. Šuštaršič, M. Jenko – Fe-Si-B čestice praha studirane EBSD analizom područja kod velikog uvećanja (str.9-12) PDF 1 MB
J. Slota, E. Spišák – Određivanje naprezanja tečenja hidrauličnim pokusom dubokog izvlačenja (str.13-17) PDF 855 KB
M. Buršák, I. Mamuzić, J. Michel’ – Prilog procjeni mehaničkih svojstava pri ispitivanju udarom (str.19-23) PDF 781 KB
S. Bockus, J. Vilys, V. Ciuplys, A. Ciuplys – Raspored zaostalih naprezanja u podpovršinskim slojevima ugljičnog čelika pri ispitivanju na vlak (str.25-28) PDF 579 KB
D. Hršak, G. Sučik, L. Lazić – Termofizička svojstva serpentinita (str.29-31) PDF 992 KB
J. Dvořáček, R. Sousedíková, L. Domaracká – Predviđanje bankrota industrijskih poduzeća (str.33-36) PDF 484 KB
V. Stoyka, F. Kovac, Y. Sidor – Učinak druge faze topologije čestica pri početnoj temperaturi abnormalnog rasta zrna kod Fe – 3% Si čelika (str.37-41) PDF 1 MB
Prethodna priopćenja
M. Łucarz – Utjecaj mehaničke regeneracije na trošenje zrna kvarcnog pijeska (str.43-45) PDF 693 KB
D. Blažević, M. Ikonić, T. Mikac – Algoritam za prevenciju ljepljenja čelika za stijenke kokile u procesu kontinuiranog lijevanja (str.47-50) PDF 995 KB
B. Kosec – Oštećenje kalupa za lijevanje aluminijskih legura (str.51-55) PDF 1 MB
 

N. P. Rudnitsky, I. Mamuzić – Čvrstoća anizotropnih kompozitnih materijala na temelju nikljevih mreža (str.57-59)

PDF 463 KB
Pregledni radovi
B. Gajdzik – Društveni i moralni izazovi za metalurška poduzeća (str.61-63) PDF 804 KB
Š. Molokáč, L. Grega, P. Rybár – Uređaj MRI – alternativa za skladištenje električne energije (str.65-68) PDF 2 MB
Strukovni rad
R. Celin, D. Kmetič – Pukotine na valjkastom ležaju (str.69-72) PDF 1 MB
Ostalo
I. Mamuzić – Materijali i metalurgija, 8. međunarodni simpozij, 2008. (str.3-8) PDF 468 KB
 
I. Mamuzić – Popis recenzenata članaka objavljenih u časopisu Metalurgija u 2007. godini (str.64-64) PDF 412 KB