Broj 4


Metalurgija 43 (4) 265 – 348 (2004)

Izvorni znanstveni radovi
G. Kugler, M. Knap, H. Palkowski, R. Turk – Određivanje aktivacijske energije za proračun pri toploj preradi svojstava metala (str.267-272) PDF 148 KB
Lj. Slokar, T. Matković, P. Matković – Mikrostruktura i tvrdoća Co-Cr-Ti legura za dentalne odljevke (str.273-277) PDF 156 KB
I. Mamuzić, V. Drujan – Matematički model valjanja cijevnice (str.279-285) PDF 155 KB
Prethodna priopćenja
L. Vokorokos, P. Blišťan, S. Petrík, N. Ádám – Uporaba usporednog računalnog sustava za modeliranje geoloških fenomena u sustavu zemljopisnih informacija (GIS) (str.287-291) PDF 154 KB
I. Štyriaková, I. Štyriak, T. Sasvari – Ekstrakcija elemenata iz sulfidnih i silikatnih koncentrata odabranom izolatom bakterija (str.293-297) PDF 141 KB
A. Pietriková, M. Búgel, M. Golja – Pripremanje praha SiO2 luženjem serpentina (str.299-304) PDF 140 KB
A. Aláčová, J. Ficeriová, M. Golja- Mehanokemija i priprema nanokristaliničnih materijala (str.305-309) PDF 167 KB
I. Budić, G. Solenički – Utjecajni parametri na homogenost aluminijske metalne pjene AlSi12 metala (str.311-314) PDF 121 KB
M. Jurković, I. Mamuzić, E. Karabegović – Plastično oblikovanje lima nestišljivim fluidom (str.315-322) PDF 664 KB
V. Marušić, I. Vitez, I. Kladarić – Tribološka svojstva kočnih papuča s povišenim udjelom fosfora (str.323-327) PDF 189 KB
Z. Kolumbić, D. Krumes, I. Vitez – Elektrokemijska mjerenja na pilot uređaju za istraživanje korozije toplo pocinčanih cijevi (str.329-333) PDF 316 KB
K. Kovalová, I. Mamuzić, M. Buršák – Utjecaj metode cikličnog opterećivanja na umor otvrdnute površine čeličnih limova (str.335-338) PDF 161 KB
M. Cehlár – Upravljanje tehnologijama drvnog otpada s ciljem korištenja energije (str.339-342) PDF 86 KB
Strukovni radovi
P. Peterka, J. Krešák, S. Kropuch – Defektoskopska ispitivanja čeličnih pletenih užadi (str.343-344) PDF 66 KB
J. Krešák, P. Peterka, S. Kropuch – Mehanička ispitivanja čeličnih užadi i čeličnih žica (str.345-347) PDF 74 KB
Ostalo
I. Mamuzić – Minutes of the Meeting of Editorial Board of the Journal Metalurgija (str.278-278) PDF 28 KB