Broj 3


Metalurgija 43 (3) 141-264 (2004)

Izvorni znanstveni radovi
F. Vovopivec – Deformacijsko starenje konstrukcijskih čelika (str.143-148) PDF 186 KB
E. V. Pereloma, I. B. Timokhina, A. I. Nosenkov, J. J. Jonas – Uloga dodataka Cr i P u razvoju mikrostrukture i teksture u žarenim niskougljičnim čelicima (str.149-154) PDF 265 KB
Pregledni radovi
H. Hiebler, J. F. Plaul – Plazma vodikovo redukcijsko pretaljivanje – opcija za izradu čelika u budućnosti (str.155-162) PDF 257 KB
M. Gojić – Današnje stanje i razvoj postupaka proizvodnje čelika (str.163-168) PDF 127 KB
R. Kawalla, W. Lehnert – Kvalitet putem deformacije (str.169-179) PDF 295 KB
V. M. Drujan, I. Mamuzić – Tehno – ekonomski pokazatelji proizvodnje bešavnih cijevi (str.181-186) PDF 114 KB
V. A. Grynkevych, I. Mamuzić, V. M. Danchenko – O razvoju metoda kompjuterske simulacije procesa oblikovanja metala (str.187-192) PDF 118 KB
L’. Mihok – Sustav upravljanja kakvoćom – novi pristup prema ISO 9000/2000 (str.193-198) PDF 120 KB
Ostalo Other
I. Mamuzić – U spomen V. M. Drujanu (str.142-142) PDF 31 KB