Broj 2


Metalurgija 40 (2) 65 – 124 (2001)

Izvorni znanstveni radovi
I. Koštial, P. Nemčovsky, J. Terpak, L. Dorčak – Optimalizacija procesa sinterovanja (str.67-70)
M. Tandler, L. Vehovar, A. Vehovar – Procjena trajanja austenitnih nehrđajućih čelika zbog pucanja materijala uzrokovanog naponskom korozijom (str.71-75)
Prethodna priopćenja
M. Holtzer – Određivanje kuta dodira i adhezijskog rada u sustavu: čelična talina – keramički materijal (str.77-80)
P. Mrvar, M. Trbižan, J. Medved – Očvršćavanje lijevanih alumlnijskih slitina istraživanih dilatacijskom analizom (str.81-84)
J. Grum, D. Zuljan – Procjena kakvoće reza dobivenog reznim laserom (str.85-89)
B. Grizelj, I. M. Kenter, P. Jović – Potpora računala primjenom CAD-CAM u planiranju alata i tehnološkom optimiranju (str.91-95)
M. Doberšek – Utjecaj silicija na strukturu slitine AgCu25Zn20-Cd20 (str.97-100)
M. Buršak, I. Mamuzić, J. Michel, J. Hidveghy – Čvrstoća i plastičnost toplo i hladnovaljanih visokočvrstih čeličnih limova izloženih atmosferskim utjecajima (str.101-105)
Strukovni radovi
I. Podlubny, I. Koštial, M. Kačenak, J. Terpak – Modelarni prikaz rasporeda površine tekućeg željeza u gnijezdu visoke peći (str.107-109)
A. Trišč – Raspored sumpora u procesu sinterovanja s reciklacijom otpadnih plinova (str.111-114)
L. Lukač, J. Rakoš – Mogućnosti uštede energije pri sušenju i predgrija-vanju livnog lonca za kontinuirano ljevanje (str.115-118)
F. Tehovnik, B. Koroušič, B. Arh, A. Rozman – Utjecaj sastava uloška (šarže) na proizvodnju visoko-kvalitetnih alatnih čelika (str.119-123)