Broj 2


Metalurgija 44 (2) 81 – 160 (2005)

Izvorni znanstveni radovi
D. Rydz – Utjecaj faktora asimetrije i deformacije na kriterij optimizacije relativne brzine toka bimetalne trake St3S+0H13J (str.91-95) PDF 294 KB
A. Kavałek, A. Milenin, H. Dyja – Analiza utjecaja oblika matrice na stanje naprezanja u procesu istiskivanja alumijiskih profila s tankim stjenkama (str.97-101) PDF 209 KB
B. Pučko, V. Gliha – Charpy žilavost vibriranih mikrostruktura (str.103-106) PDF 119 KB
T. Šarić, R. Lujić, G. Šimunović – Primjena neuronskih mreža u planiranju održavanja metalurške opreme (str.107-112) PDF 133 KB
Prethodna priopćenja
D. Ćurčija, I. Mamuzić – Matematičko modeliranje izvlačenja metala (str.113-117) PDF 154 KB
I. Uygur, I. Dogan – Utjecaj TIG zavarivanja na mikrostrukturu i mehanička svojstva sučeljeno zavarenog nelegiranog titana (str.119-123) PDF 172 KB
K. Gawdzińska – Ispitivanje širenja akustičkih valova u kompozitnim metalnim materijalima ojačanim ugljikom (str.125-128) PDF 103 KB
W. Waszkielewicz, A. Malicka, Z. Skuza – Usluge, dostava i prijevoz u okviru ideje o rasterećivanju metalurškog poduzeća (str.129-131) PDF 64 KB
A. Topčić, Dž. Tufekčić, M. Jurković, N. Zaimović-Uzunović – Utjecaj procesnih parametara na silu kidanja dijelova proizvedenih procesom selektivnog laserskog sinteriranja (str.133-136) PDF 131 KB
Pregledni radovi
I. Vitez, D. Krumes, B. Vitez – UIC-preporuke za uporabu čelika za željezničke tračnice (str.137-140) PDF 130 KB
M. Holtzer – Primjena IPPC naputka u ljevačkoj industriji (str.141-146) PDF 111 KB
Strukovni radovi
G. Stradomski, D. Rydz, H. Dyja – Bimetalni lim St3S+Cu (str.147-150) PDF 113 KB
H. Avdušinović, A. Gigović – Morfologija i raspored MnS u niskoougljičnom čeliku (str.151-154) PDF 409 KB
R. Prusak, W. Waszkielewicz, R. Budzik – Katalog kvalifikacija napravljen u menadžmentu za upravljanje ljudskim resursima za radna mjesta u metalurškom poduzeću (str.155-159) PDF 104 KB
Ostalo
I. Mamuzić – Popis recenzenata časopisa Metalurgija u 2003. god. (str.160-160) PDF 20 KB
I. Mamuzić – Sedmi međunarodni simpozij Hrvatskog metalurškog društva, “Materijali i metalurgija” (str.83-89) PDF 123 KB