VIJESTI IZ UDRUGE

23. ožujka 2024.

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE

U prostoru SD Sutinska Vrela, Podsusedski trg 14b, Podsused,  23. ožujka 2024. godine održana je redovna skupštinu Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske .

Na poćetku rada Skupštine Zamjenik predsjednika Udruge Miroslav Kobra,dipl.ing.polj. pozdravio je goste i sve članove Udruge.
Minutom šutnje odana je počast preminulom uzgajivaču matica i članu Upravnog odbora Dragutinu Jureši.
Od 47 članova Udruge skupštini je prisustvovalo 38 članova.

Skupština je usvojila Izvješće o radu udruge u 2023. godini, Financijsko izvješće za 2023.godinu, Izvješće Nadzornog odbora za 2023.godinu te Izvješće o provedbi Uzgojnog programa sive pčele u 2023.godini.

Skupština je usvojila i program rada i financijski plan za 2024. godinu.
Skupština je također donesla Odluku o visini članarine za 2024. godinu te Odliku o visini članskog udjela za provedbu Uzgojnog program u 2024. godini.
Članarina za 2024. godinu iznosi  40,00 eura, uplaćuje se na žiro račun Udruge.
Naknada za provedbu Uzgojnog programa u 2024.godini iznosi:
– za članove udruge 0,15 eura po proizvedenoj matici
– za uzgajivače koji nisu članovi Udruge  0,30 eura po proizvedenoj matici.

Skupština je izabrala jednog člana Upravnog odbora umjesto pokojnog Dragutina Jureše.
Izabran je Miroslav Antolčić,dipl.ing.elektrotehnike iz Velike Gorice.

Skupštini su prisustvovali gosti:   Darko Jurković, dipl.ing. – Rukovoditelj Odjela za ovčarstvo, kozarstvo i male životinje u HAPIH, Gordana Duvnjak,dipl.ing.agr. – voditeljica odijela u Ministarstvu poljoprivrede, Mr.sc. Nevija Čirko – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, morskom ribarstvu i ruralnom razvoju.

Uzgajivači matica su iskoristili prisustvo  Gordane Duvnjak,dipl.ing.polj. i Mr.sc. Nevije Čirko za pitanja o poticajima za matice u 2024.g. i narednom periodu. Dobili su važne informacije o intervencijama u sektoru pčelarstva te određenim pitanjma iz rada OPG-a.

Poslije sjednice skupštine održano je predavanje: Prof.dr.sc. Dragan Bubalo: Trutovi i sparivališta za matice

Izvješćuje:

Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

Graphic2

13. prosinca 2023.g.

POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA ZA 2023.GODINU

Danas je predsjednik Udruge Zdenko Crnković  potpisao Ugovor o sufinanciranju uzgojnih udruženja iz Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva zarazdoblje 2021. – 2023. godine.
Ugovor je potpisan u Ministarstvu poljoprivrede.

Ugovorom je Udruzi uzgajivača selekcioniranih matica pčela Ministarstvo poljoprivrede odobrilo iznos od 8.737,00 eura za sufinanciranje rada udruge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvješćuje:

Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

Graphic2

08. prosinca 2023.

Bjelovarski sajam danas je proslavio 30. rođendan!

Na Bjelovarskom sajmu u paviljonu broj 9 svečano je obilježeno 30 godina od osnivanja Bjelovarskog sajma.

Na rođendanu se okupilo više od 200 uzvanika, a među njima i biskup Vjekoslav Huzjak, zamjenica župana Marija Jungić, zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić, državni tajnik ministarstva poljoprivrede Zdravko Tušek te brojni drugi uvaženi gosti.

Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske dobila je priznanje Sajma za dugogodišnje prisustvo na sajmovima.

 

 

 

 

 

 

 

Izvješćuje:

Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

Graphic2

25. ožujka 2023.

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE

U prostoru SD Sutinska Vrela, Podsusedski trg 14b, Podsused,  25. ožujka 2023. godine održana je redovna skupštinu Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske .
Od 50 članova Udruge skupštini je prisustvovalo 42 član.

Skupština je usvojila Izvješće o radu udruge u 2022. godini, Financijsko izvješće za 2022.godinu, Izvješće Nadzornog odbora za 2022.godinu te Izvješće o provedbi Uzgojnog programa sive pčele u 2022.godini.

Skupština je usvojila i program rada u 2023. godini.
Skupština je također donesla Odluku o visini članarine za 2023. godinu te Odliku o visini članskog udjela za provedbu Uzgojnog program u 2023. godini.
Članarina za 2023. godinu iznosi  40,00 eura, uplaćuje se na žiro račun Udruge.
Naknada za provedbu Uzgojnog programa u 2023.godini iznosi:
– za članove udruge 0,15 eura po proizvedenoj matici
– za uzgajivače koji nisu članovi Udruge  0,30 eura po proizvedenoj matici.

Skupštini su prisustvovali gosti:  Dražen Kocet – predsjednik HPS, Darko Jurković, dipl.ing. – Rukovoditelj Odjela za ovčarstvo, kozarstvo i male životinje u HAPIH, Vatroslav Tissauer,dipl.ing.polj.,univ.spec.oec.,  rukovoditelj Odjela za razvoj i koordinaciju uzgojnih udruženja u HAPIH

Poslije sjednice skupštine održana sa predavanja:
a) Gordana Duvnjak,siol.ing.agr. –  Ministarstvo poljoprivrede Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar strateškog  plana zajedničke  poljoprivredne  politike RH 2023. – 2027.

b) Mr.sc. Nevija Čirko – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Mjeru 55.1.d.01. – Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela u sklopu sektorskih intervencija u sektoru pčelarstva unutar strateškog plana poljoprivredne politike RH za razdoblje 2023. – 2027.g.

Uzgajivači matica su kroz predavanja i pitanja predavačima dobili važne informacije o intervencijama u sektoru pčelarstva te poboljšanju zahtijeva za intervencije.

Izvješćuje:

Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

 

 

Graphic2Graphic2Graphic2Graphic2

 

 

 

26. ožujka 2022.

Udruga uzgajivača delekcioniranih matica pčela Hrvatske izdala  je PRIRUČNIK za edukaciju uzgajivača matica. Svaki uzgajivač će primiti po jedan primjerak.

Autor Priručnika :
doc.dr.sc. Marin Kovačić

26. ožujka 2022.

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA

UDRUGE UZGAJIVAČA SELEKCIONIRANIH MATICA PČELA HRVATSKE

U prostoru SD Sutinska vrela u Posusedu, 26. ožujka 2022. godine održana je izbornu skupštinu Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske .Izvješće o radu Udruge u 2021. godini podnio je predsjednik Zdenko Crnković.
Važnije činjenice iz izvješća predsjednika Udruge:
Uzgajivači matica  u 2021. g. imaju populaciju od oko 8.500 pčelinjih zajednica.
U 2020. godini uzgojeno je 46.014 komada matica a u 2021. godini 48.967 komada matica. Uzgoj matica u 2021. godini u odnosu na 2020.godinu je povećan za 6,4 %.
U 2021. god. imamo 7 novih  uzgajivača koji ispunjavaju uvjete iz uzgojnog programa, te su registrirani u pokusnoj proizvodnji. Pozitivna je činjenica da u Udruzi ima sve više mladih uzgajivača matica, a za 2022. godinu imamo najave novih zahtijeva za registraciju.

Uzgojni program u 2021. godini proveden je u cijelosti.
Registrirani uzgajivači matica su:
– na vrijeme prijavili matice majke i trutovske zajednice za upis u matičnu knjigu
– dostavili planove uzgoja i potrebe identifikacijskih brojeva
– u predviđenom  terminu dostavili po 12 matica u test,
– dostavili uzgojnu knjigu po mjesecima
– ispunili uvjete iz Uzgojnog programa i Pravilnika
– LICENCU su dobili svi uzgajivači koji su ispunili  propisane uvjete.
– svi uzgajivači su dobili Potvrdu kojom se potvrđuje da uzgajivač ispunjava sve uvjete propisane odobrenim Uzgojnim programom u 2020. / 2021. pčelarskoj godini. a radi ostvarivanja poticaja iz Nacionalnog pčelarskog programa.

Udruga je u 2021.g. radila na implementaciji Uzgojnog program a zajedno sa HAPIH Osijek

Udruga se u 2021. godini financirala iz članarine, naknade za Uzgojnu kartu i sredstava dobivenih od Ministarstva poljoprivrede.

U 2021. godini Udruga nije sudjelovala na sajmovima i izložbama zbog COVID-19.

U 2021.g. Upravni i Nadzorni odbor imali su 9  sjednica sa tekućom problematikom Udruge.
Izvješće o financijskom poslovanju udruge u 2021.godini. podnio je Miroslav Kobra.

Voditelj uzgojnog programa dr.sc. Marin Kovačić podnio je izvješće o provedbi uzgojnog programa u 2021. godini.

Usvojen je Program rada za 2022. godinu te utvrđena članarina od 300,00 kuna za 2022. godinu.

S obzirom da je skupština bila izborna, razriješeni su dosadašnji članovi tijela Udruge, a u nova tijela izabrani su:
UPRAVNI ODBOR
1.
Zdenko Crnković, predsjednik
2. Miroslav Kobra, zamjenik predsjednika
3. Nikola Agelić, član
4. Dragutin Jureša, član
5. Miroslav Filko, član
NADZORNI ODBOR
1.
Ivan Pavlović, predsjedni
2. Branko Miletić, član
3. Smiljan Korać, član
SUD ČASTI
1.
Ivan Legat, predsjednik
2. Zlatko Pemper, član
3. Ivica Grgurić, član
LIKVIDATOR
– Miroslav Kobra

Nakon održane skupštine Udruge održana je edukacija uzgajivača matica.
Predavanja su održali:

 • dr.sc. Ivana Tlak Gajger (Veterinarski fakultet u Zagrebu): Dobre pčelarske prakse za prevenciju nozemoze.

 • dr.sc. Aleksandar Uzunov (Fakultet poljoprivrednih znanosti i prehrane u Skopju, Makedonija): Relevantnost kvalitetne ocjene uzgojnih vrijednosti za genetsko poboljšanje pčela

Izvjestio:

Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. – zamjenik predsjednika Udruge

 

Graphic2

23. listopada 2021.

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE

U prostoru Bjelovarskog sajma u Gudovcu , 23. listopada 2021. godine održana je redovna skupštinu Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske .
Od 50 članova Udruge skupštini je prisustvovalo 31 član. Jedan dio članova udruge nije mogao biti prisutan jer nisu imali Covid potvrdu, a nekoliko članova je izostalo zbog osobnih razloga.

Skupštini su prisustvovali gosti: Doc.dr.sc. Janez Prešern – Kmetijski institut Slovenije, Željko Vrbos – predsjednik HPS, Dr.sc. Mato Čačić – Načelnik sektora za stočarsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede, Davor Pašalić,dr.vet.med.- Predstojnik Centra za stočarstvo u HAPIH Osijek, Darko Jurković, dipl.ing. – Rukovoditelj Odjela za ovčarstvo, kozarstvo i male životinje u HAPIH, Vatroslav Tissauer,dipl.ing.polj.,univ.spec.oec.,  rukovoditelj Odjela za razvoj i koordinaciju uzgojnih udruženja u HAPIH

Poslije sjednice skupštine održana sa stručna predavanja:
Doc.dr.sc. Janez Prešern (voditelj sektora pčelarstva u Kmetijskom Institutu  Slovenije):
–  Predstavljanje projekta BeeConSel- međunarodni projekt testiranja kontroliranog sparivanja matica u našim uvjetima
–  Uloga Kmetijskog Instituta u provođenju Uzgojnog programa u Sloveniji

 Doc.dr.sc. Marin Kovačić (voditelj uzgojnog programa):
–  Vođenje uzgojnih knjiga, prijava majčinskih i trutovskih zajednica, ocjena zajednica.

Zamjenik predsjednika Udruge

Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

22. siječnja 2021.

NOVO SJEDIŠTE UDRUGE

Dosadašnje sjedište Udruge bilo je u ulici Pavla Hatza 5/III ( HPS ) a od osnivanja Udruge 29.01.1999.g.
S obzirom na potrebu adekvatnijeg riješenja sjedišta Udruge upućen je  Zahtijev za izmjenu sjedišta Udruge Odjelu za registraciju udruga Grada Zagreba u skladu sa odlukom Skupštine Udruge.
Adresa sjedišta Udruge:

                                                                             Svetošimunska 25
                                                                             10000 Zagreb

Prostor je u sklopu Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a u vlasništvu HAPIH Osijek.

Isto tako ured Udruge seli se na novu aresu ( Žitnjak ):

                                                                              Slavonska avenija 20b
                                                                              10000 Zagreb

U narednom kraćem periodu doći će također do izmjena adrese i e-maila za kontakt za uzgajivače matica, o ćemu će uzgajivači biti upoznati na vrijeme.

Zamjenik predsjednika Udruge:

Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

Graphic2

20. siječnja 2021.

NOVOSTI U PROVEDBI UZGOJNOG PROGRAMA SIVE PČELE

Od  01. siječnja 2021. godine specifičnih aktivnosti u upravljanju Uzgojnim programom vodi HAPIH Osijek

Sa Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu iz Osijeka predsjednik Udruge Zdenko Crnković potpisao je dana  20. siječnje 2021. godine Ugovor o provedbi specifičnih aktivnosti u upravljanju Uzgojnim programom za uzgojno valjane matice pčela pasmine siva pčela Apis mellifera carnica u Republici hrvatskoj.
Ugovor je potpisan temeljem dosadašnjih razgovora sa HAPIH Osijek i odluka Skupštine Udruge.

 Odlukom Skupštine Udruge HAPIH je određen za provedbu svih tehničkih aktivnosti sukladno stavku 5. članka 9. Zakona o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“ broj 115/18) i Rješenja Povjerenstva za priznavanje uzgojnih udruženja ili organizacija. Ugovorom su ugovorene Specifične tehničke aktivnosti u upravljanju uzgojnim programom   prema stavku 2. članka 9. Zakona o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“ broj 115/18):

– vođenje matičnih knjiga,

– vođenje uzgojne dokumentacije,

– testiranje matica

– uspostava i vođenje baze podataka i sl.

Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme s mogućnošću otkaza od 6 mjeseci.

Od 01. siječnja 2021. godine – novi Voditelj Uzgojnog programa

Temeljem Odluke Upravnog odbora Udruge od 17.12.2020. godine za Voditelja uzgojnog programa imenovan je dr.sc. Marin Kovačić iz Darde.
Dr.sc. Marin Kovačić je asistent Katedre za pčelarstvo i zoologiju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.
Doktorirao je obranom doktorske disertacije „Utjecaj selekcije na osobine medonosne pčele (Apis mellifera carnica) na području Hrvatske“.
Registrirani je uzgajivač matica i član Nadzornog odbora Udruge.

Zamjenik predsjednika Udruge:
Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

Graphic2

30. prosinca 2020.

SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je Udruzi financijska sredstva za sufinanciranju provedbe Uzgojnog programa sive pčele, a u skladu sa Pravilnikom o provedbi mjera potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stoačrstva za 2020. godinu ( NN br. 91/2020 ).
Udruzi je odobreno 70.015.44 kuna.
Sredstva se mogu koristiti za:
* Mjera (a ) – Administrativne troškove uvođenja i vođenja matičnih knjiga
* Mjera (b) –  Troškove ispitivanja koja provode uzgojna udruženja ili koje treće strane provode u njihovo ime, radi utvrđivanja genetske kakvoće ili testa na vlastiti rast i razvoj
* Mjera (c) –  Troškove edukacije i informiranja uzgajivača stoke o provedbi uzgojnih programa i organizacija stručnih skupova za uzgajivače
* Mjera (d) –  Sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija i skupova iz područja provedbe uzgojno-selekcijskog rada u stočarstvu

Udruga je dužna dostaviti službeno ovjereni izvještaj o utrošku sredstava Programa za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u roku od 30 dana od isteka trajanja Ugovora o sufinanciranju.

Zamjenik predsjednika Udruge:
Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

 

Graphic2

12. prosinca 2019.

Predsjednik Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske, Zdenko Crnković,
potpisao je 12. prosinca 2019.g.  Ugovor o sufinanciranju uzgojnih udruženja u 2019. godini
u Ministarstvu poljoprivrede.

Udruzi je odobreno 68.000,00 kuna za sufinanciranje provedbe Uzgojnog programa sive pčele u 2019. godini.

Ministrica Marija Vučković potpisala je sedamnaest ugovora za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja ukupne vrijednosti gotovo 1,7 milijuna kuna, što je milijun više nego 2018. godine. Ugovori su rezultat javnog poziva koji je provelo Ministarstvo poljoprivrede s ciljem učinkovitijeg ostvarivanja uzgojnih ciljeva. Sufinancira se provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja u svrhu procjene uzgojne vrijednosti, unaprjeđenja i očuvanje pasmina stoke.  Očekivani rezultat javnog poziva je unaprjeđenje uzgojnih programa i učinkovitija provedba svih metoda i postupaka definiranih u uzgojnim programima u cilju genetskog unaprjeđenja populacije stoke za bitna proizvodna svojstva kao što su proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda i drugih stočarskih proizvoda.

„Imamo bogato gensko naslijeđe u vidu velikog broja pasmina čije su brojke stabilne i rastu, zahvaljujući primijenjenim mjerama agrarne politike i organizirane provedbe uzgojnih programa. Svjesni smo uloge i zasluga uzgojnih udruženja u očuvanju naših pasmina te je ovo jedan od načina na koji potičemo nastavak njihovog uspješnog rada.“ – zaključila je ministrica Vučković prilikom uručenja ugovora.

 

Korisnici potpora su uzgojna udruženja u stočarstvu priznata od strane Ministarstva poljoprivrede, a potpora se dodjeljuje uzgojnim udruženjima koja ispunjavaju propisane uvjete. Pristupanjem Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije i prihvaćanjem njene pravne stečevine, u provedbi uzgojnih programa veća važnost pripisuje se uzgojnim udruženjima. U pripremnom razdoblju za ulazak u članstvo Europske unije započela je prilagodba postojećih uzgojnih udruženja, ali i osnivanje novih, koja postaju nositelji uzgojnih programa u Hrvatskoj.

 

Zamjenik predsjednika Udruge – Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

 

Graphic2

09. ožujka  2019.

20 GODINA OD OSNIVANJA
UDRUGE UZGAJIVAČA SELEKCIONIRANIH MATICA PČELA HRVATSKE

Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske iz Zagreba održala je svečanu sjednicu Skupštine Udruge 09. ožujka 2019. godine u Zagrebu ( Zagrebtower ) povodom 20 godina od osnivanja udruge.

Svečanu sjednicu vodio je predsjednik Udruge Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.
Osvrt na 20 godina rada udruge iznijela je dr.sc. Marica Dražić, jedan od osnivača udruge.
Začeci registriranog uzgoja matica u Republici Hrvatskoj datiraju iz 1990. godine kada je Pčelarski savez Hrvatske prema Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva uputio  zahtjev u svezi premija za kvalitetni rasplodni pomladak pčela na inicijativu Dr. sc. Zdravka Laktića,  Mr. sc. Zlatka Dominikovića  i Tatjane Brence – Lazarus, dipl. ing. polj.
No početak registriranog uzgoja matica u Republici Hrvatskoj datira od 1992. godine kada je registriran prvi uzgajivač matica Milisav Korać iz Vraždina u Poljoprivrednom centru Hrvatske u Zagrebu.
Od 1995. godine Hrvatski stočarsko selekcijski centar uvodi  testiranje matica pčela u suradnji sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu (organizacija uzgajivača, publiciranje izvješća, organizacija testiranja matica, morfometrijske analize , analize rezultata iz field testa  ).
Temelj za osnivanje udruge uzgajivača matica i uzgojno selekcijski rad u pčelarstvu je donošenje Program gojidbenog stvaranja pčela u Republici Hrvatskoj (Dominiković i sur., 1997) koji je  donesen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 24. travnja 1997. godine.

 

Udruga je osnovana na osnivačkoj skupštini 29. siječnja 1999. godine u Zagrebu u sjedištu Hrvatskog pčelarskog saveza. Skupštinu je organizirala radna skupina  Dr. sc. Zdravko Laktić, Ivan Volović i Tatjana Brence – Lazarus. U udrugu se učlanilo desetak uzgajivača matica.
                  Udruga donosi 2005. godine svoj Uzgojni program sive pčele ( Miroslav Kobra,dipl.ing.polj., Prof.dr.sc. Nikola Kezić, Dr.sc. Marica Dražič ) te udruga dobiva 13. srpnja 2005. godine suglasnost Ministarstva poljoprivrede za bavljanje uzgojno selekcijskim radom odnosno dozvolu za uzgoja uzgojno valjanih matica pčela.
              Ciljevi Udruge od osnutka su:
– razvoj i unapređenje uzgoja i slekcije i testiranja selekcioniranih pčelinjih matica na području Republike Hvratske,
– poduzimanje mjera za zaštitu domaće ( autohtone ) selekcionirane pasmine  pčelinjih matica – sive  pčele  ( Apis mellifera carnica ) na domaćem i inozemnom tržištu,
– provođenje mjera zaštite okoliša,
– stalna briga oko unapređenja gospodarskih uvjeta za uzgoj, zdravstvenu zaštitu i plasman domaćih selekcioniranih pčelinjih matica.
Od tada pa do danas Udruga provodi Uzgojni program sive pčele nastojeći da hrvatskim pčelarima ponudi što kvalitetnije matice.
U tom cilju udruga za svoje članove – uzgajivače matica organizira kontinuirano edukacije – savjetovanja te struče ekskurzije – posjete uzgajivačima matica i pčelarskim institutima drugih država Europske unije.
Udruga danas ima 55 članova – uzgajivača matica  iz svih dijelova Republike Hrvatske. Uzgajivači matica u 2018. godini uzgojili su 51.000 matica pčela za hrvatsko tržište s tendencijom daljnjeg rasta uzgoja.
U 2018. godini Udruga postala je  članica „Internation Honey Bee Breeding Network “ međunarodne mreže uzgojnih udruženja čiji je cilj unapređenje uzgoja i selekcije matica pčela.
U daljnjem radu cilj udruge je u 2019. godini ulazak u svjetsku internet bazu podataka uzgojenih matica Instituta za istraživanje u Hohen Neuendorfu u Njemačkoj (www.beebreed.eu ), kao i ocjenjivanje uzgojne vrijednosti naših matica u istom institutu, što bi omogućilo pojavljivanje naših matica na europskom tržištu.

Povodom 20 godina od osnivanja udruge Skupština udruge je dodijelila zaslužnim članovima i drugim osobama Priznanja i Zahvalnice.

a) Priznanja uzgajivačima matica – osnivačima Udruge,  za dugogodišnji predan rad i doprinos razvoju uzgoja matica pčela dobili su:

 1. Milisav Korać iz Varaždina
 2. Nenad Dominić iz Dubrovčana
 3. Ivan Legat iz Karlovca
 4. Dragutin Jureša iz Krapinskih Toplica
 5. Milan Jačimović iz Metkovića

b) Priznanja uzgajivačima matica s više od 15 godina uzgoja matica za dugogodišnji predan rad i doprinos razvoju uzgoja matica pčela, dobili su:

 1. Zvonimir Pajnić iz Bilja
 2. Zdenko Crnković iz Zagreba
 3. Nikola Vujnovac iz Varaždina
 4. Branka Kovačić iz Darde
 5. Ivan Pavlović iz Siska
 6. Ivica Grgurić iz Svinjičkog
 7. Dragutin Kovšca iz Zagreba
 8. Ivica Villjevac i Dervišage
 9. Zlatko Markovič iz Osijeka

c) Priznanja uzgajivačima matica višegodišnjim predsjednicima Udruge za predan rad i doprinos razvoju udruge i uzgoja matica pčela, dobili su:

 1. Vladimir Bilek iz Daruvara
 2. Miroslav Kobra,dipl.ing.polj. iz Grubišnog Polja

d) Priznanja počasnim članovima Udruge osnivačima Udruge za dugogodišnju stručnu potporu udruzi i doprinos razvoju selekcije i uzgoja matica pčela, dobili su:

 1. dr.sc. Nikola Kezić iz Zagreba
 2. sc. Marica Dražić iz Zagreba
 3. Gordana Duvnjak, dipl.ing.agr.

e) Zahvalnice osobama koje su inicirale osnivanje Udruge 29.01.1999. godine u Zagrebu, za doprinos razvoju uzgoja matica pčela u Republici Hrvatskoj, dobili su:

 1. Hrvatski pčelarski savez iz Zagreba
 2. Mr.sc. Zlatko Dominiković iz Vrbovca
 3. Tatjana-Brence Lazarus iz Zagreba

U ime svih na dodjeli Priznanja i Zahvalnica zahvalio se Mr.sc. Zlatko Dominiković uz kraći osvrt na povjest uzgoja matica u Republici Hrvatskoj.

Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.
Zamjenik predsjednika udruge

Graphic2

SAVJETOVANJE UZGAJIVAČA MATICA

Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske organizirala je 09. ožujka 2019. godine u Zagrebu ( Zagrebtower )  godišnje Savjetovanje uzgajivača matica pčela.
Udruga svake godine organizira ovakvo savjetovanje  prije početka sezone uzgoja matica.
Ove godine teme savjetovanja bile su:

1.  „Organizacija uzgoja matica u Sloveniji“
Izlagač: Dr. Peter Kozmus, Čebelarska zveza Slovenije –  strukovni  vođa priznate uzgojne organizacije Slovenije i Apimondia Vice President
2.  „Selekcija i uzgoja matica“

Izlagač: dr.sc. Marin Kovačić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
3. „Usklađivanje Uzgojnog programa sive pčele sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja“
Izlagač: Dr.sc. Marica Dražić, Gordana Duvnjak,dipl.ing.agr., Ministarstvo poljoprivrede RH

Uzgajivači matica imali su priliku upoznati organizaciju uzgoja matica u Sloveniji, upoznati se sa slovenskim uzgojnim programom, rezultatima uzgoja matica i tržištem matica u Sloveniji.
U 2018. godini 34 uzgajivača matica u Sloveniji uzgojili su 38.189 komada matica, od toga su isporučili slovenskim pčelarima 18.722 komada, unutar EU 16.211 komada te van EU 3256 komada. Cijena gospodarske matice je 15 EU, a rodovničkih matica 40 EU.

Dr.sc Marin Kovačić nedavno je obranio doktorsku disertaciju na temu selekcije i uzgoja matica te je uzgajivačima matica prezentirao rezultate svojeg istraživanja selekcije i uzgoja matica.

Krajem 2018. godine donesen je Zakon o uzgoju domaćih životinja ( NN 115/18 ), a ranije Uredba EU 2016/2012  koji se odnosi na uzgojna udruženja i uzgojne programe u stočarstvu RH i EU. Temeljem tih propisa dolazi do određenih izmjena Uzgojnog programa sive pčele koje je Dr.sc. Marica Dražić  prezentirala uzgajivačima matica.
Posebno se izmjena odnosi na označavanje oplođenih matica pčela.
Identifikacijski broj matice sadržavat će određene informacije: u kojoj zemlji je uzgojena, koja je uzgojna organizacija, registarski broj uzgajivača matica, uzgojni broj matice i godina uzgoja.
Ovakvo označavanje omogućiti će ulazak u svjetsku internet bazu podataka uzgojenih matica Instituta za istraživanje u Hohen Neuendorfu u Njemačkoj (www.beebreed.eu ), kao i ocjenjivanje uzgojne vrijednosti naših matica u istom institutu.

Uzgajivači su informirani i o osnivanju svjetske mreže uzgojnih udruženja koja je osnovana prošle godine – „International Honey Bee Breeding Network“. U ime Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske u Hohen Neuendorf, Njemačka,  učestvovala je u osnivanju Dr.sc. Marica Dražić, te je udruga postala osnivač ove međunarodne mreže uzgojnih udruženja sa uzgojnim udruženjima iz drugih europskih država.
Miroslav Kobra,dipl.ing.polj
Zamjenik predsjednika Udruge

Graphic2

13. prosinca 2018.

Podrška uzgojnim udruženjima u stočarstvu

Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić potpisao je danas, 13. prosinca 2018. godine s predstavnicima 15 uzgojnih udruženja u stočarstvu ugovore o sufinanciranju. Ugovori su rezultat javnog poziva koji je provelo Ministarstvo poljoprivrede, a njihova ukupna vrijednost je 679 tisuća kuna.
Sredstva su namijenjena sufinanciranju nabave opreme za provedbu postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja propisanih uzgojnim programom, DNK verifikaciju roditeljstva, označavanje životinja te genomsko testiranje. Isto tako, navedenim sredstvima sufinancirat će se plaće djelatnika uzgojnih udruženja te nabava uredskog materijala i opreme.

Priznatim uzgojnim udruženjima se omogućava  finaciranje provedebe Uzgojnih programa odnsodno uzgojno-selekcijski rad udruženja.

Ova sredstav će također koristiti za usklađivanje rada uzgojnih udruženja sa Zakon o uzgoju domaćih životinja koji će zamijeniit  Zakon o stočarstvu iz 1997. Novi  Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. Rok za usklađivanje je 6 mjeseci.

Ministar poljoprivrede Tolušić prilikom potpisivanja ugovora izjavio je:
„Stalno ponavljam da se samo udruživanjem može postići dobar rezultat. Danas smo dali podršku radu uzgojnih udruženja u sektoru stočarstva. Sufinanciramo im hladni pogon i tako smanjujemo troškove poslovanja. Ovo financiramo nacionalnim sredstvima, ali imamo cijeli niz mjera u Programu ruralnog razvoja RH gdje se potiču proizvođačke grupe i organizacije, pogotovo kada je u pitanju promocija proizvoda.

–  te dodao:

„Od 1. siječnja iduće godine na snazi će biti Zakon o uzgoju domaćih životinja koji je prošli tjedan usvojio Sabor, kojim želimo osigurati učinkovitu provedbu uzgojnih programa te unaprijediti uzgoj domaćih životinja i stočarsku proizvodnju u Hrvatskoj. Bez domaćih životinja nema kvalitetne i zdrave domaće hrane, a time i izvora prihoda za poljoprivrednu zajednicu u  ruralnom prostoru. U fokusu Zakona su uzgajivači domaćih životinja koji će voditi uzgojne programe. Samo udruženi i jaki uzgajivači mogu biti tržišno konkurentni. Zato smo za sljedeću godinu osigurali dvostruko više sredstava za uzgojna udruženja.“

Ugovor je u ime Udruge uzgajivača slekcioniranih matica pčela Hrvatske potpisao predsjednik Udruge Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.
Ministarstvo poljoprivrede sufinancrati će rad Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske  sa 26.207,00 kuna , koja će se koristiti u 2019. godini.

Predsje3dnik Udruge:

Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

Graphic2

08. travnja 2018.
 

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE UZGAJIVAČA SELEKCIONIRANIH MATICA PČELA HRVATSKE

U prostoru Zagrebtoewra, Radnička cesta 80, Zagreb, 08. travnja 2018. godine održana je izbornu skupštinu Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske .
Od 51 člana Udruge koji su dobili LICENCU za uzgoj matica u 2017. godini , skupštini je prisustvovalo 42 člana.
Izvješće o radu Udruge u 2017. godini podnio je predsjednik Miroslav Kobra, dipl.ing.polj.  Niže navedene su važnije činjenice iz izvješća predsjednika Udruge:
Uzgajivači matica  u 2017. g. imaju populaciju od oko 9.000 pčelinjih zajednica.
U 2016. godini uzgojeno je 33.267 matica a u 2017. godini 40.304 komada matica. Uzgoj matica u 2017. godini u odnosu na 2016.godinu je povećan za 21,1 %.
Procjena je da ova proizvodnja matica čini oko 15 % od ukupnih potreba za maticama pčela godišnje u RH, a s obzirom na broj pčelinjih zajednica.
U 2017. god. imamo 9 novih  uzgajivača koji ispunjavaju uvjete iz uzgojnog programa, te su registrirani u pokusnoj proizvodnji. Pozitivna je činjenica da u Udruzi ima sve više mladih uzgajivača matica, a za 2018. godinu imamo najave novih zahtijeva za registraciju.
Uvođenjem Nacionalnog pčelarskog programa došlo je do povećanog interesa pčelara za uzgoj selekcioniranih matica pčela, te je ocjena Udruge da Nacionalni pčelarski program ima bitnog utjecaja na pčelarstvo republike Hrvatske.
Procjena je da će doći u narednim godinama također do povećanja proizvodnje matica s obzirom na najave novog Nacionalnog pčelarskog programa 2019. – 2021. godine.

U mjeri Obnavljanja pčelinjeg fonda za 2017. godinu sudjelovalo je 43 uzgajivača matica, a isplaćeno im je ukupno 2.342,641,60 kuna. Odbijen je jedan zahtjeva za isplatu.
Uzgojni program u 2017. godini proveden je u cijelosti. Licencirani uzgajivači matica su:
–     na vrijeme prijavili matice majke i trutovske zajednice za upis u matičnu knjigu
–     dostavili planove uzgoja i potrebe identifikacijskih brojeva
–     u predviđenom terminu dostavili po 12 matica u test
–     dostavili uzgojnu knjigu po mjesecima
–     ispunili uvjete iz Uzgojnog programa i Pravilnika te su dobili Licence za  2017. godinu.
Svi uzgajivači su dobili povratne informacije o svojim maticama koje su bile u performans testu, kao i laboratorijske analize matica, kako bi temeljem tih podataka mogli odabrati matice  majke za uzgoj.
Određeni broj uzgajivača matica sudjelovao je na sajamskim priredbama i izložbama.
Potrebno je posebno istaknuti sudjelovanje na 14. Pčelarskom sajmu u Gudovcu u proljeće 2017. i 2018. godine.
Ove godine sudjelovali smo i na pčelarskom sajmu u Pazinu (u veljači) sa izlaganjem  „ Profesionalni uzgoj matica„ koje je održao predsjednik udruge Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. Za spomenutu je da je na istom pčelarskom sajmu izlaganje imao i stručni tajnik Udruge prof. dr.sc. Nilkola Kezić sa temom „Muke po bolestima“.
U 2016. godini uveden je UZGOJNA KRATA za svaku maticu koja je prodana nekom pčelaru, što znači da je Uzgojna karta svojevrsni pedigre za isporučenu maticu. S tom praksom nastavili smo i u 2017. godini.
U 2017.godini organizirano je stručno putovanje u Italiju. Posjetili smo pčelarski institut u Bolonji i nekoliko uzgajivača matica u okolici Bolonje. Na putovanje je išlo 30 uzgajivača matica.
Udruga se u 2017. godini financirala iz članarine, naknade za Uzgojnu kartu i sredstava dobivenih od Ministarstva poljoprivrede.  Javili smo se na natječaj Ministarstva poljoprivrede, te smo ostvarili  23.872,83 kuna koje ćemo iskoristiti u 2018. godini. Ovo su strogo namjenska sredstva koja ćemo koristiti u 2018. godini za provedbu Uzgojnog programa sive pčele.
S obzirom da je skupština bila izborna, razriješeni su dosadašnji članovi tijela Udruge, a u nova tijela izabrani su:
a) Upravni odbor
1. Miroslav Kobra,dipl.ing.polj. iz Grubišnog Polja – predsjednik
2. sc. Marica Dražić iz Zagreba – zamjenica predsjednika
3. Dragutin Jureša iz Krapinskih Toplica – član
4. Nikola Agelić iz Vrbanje – član
5. Miroslav Filko iz Dubrave Vrbovečke – član
b) Nadzorni odbor
1.
Zdenko Crnković iz Zagreba – predsjednik
2. Ivan Pavlović iz Siska – član
3. Smiljan Korač iz Varaždina – član
c) Sud časti
1.
Ivan Legat iz Karlovca – predsjednik
2. Zvonimir Pajnić iz Bilja – član
3. Nenad Dominić iz Dubrovčana – član

Predsjednik Udruge Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. predložio je osnovne smjernice Programa rada u 2018. godini gdje je posebno istaknuo da će se raditi na provedbi Uzgojnog programa u smislu daljnjeg poboljšanja kvalitete matica, posebno zdravstvenog stanja, te su uvedene obvezne pretrage na nozemozu i američku gnjiloću prema Naredbi za 2018. godinu.
U istom cilju Skupština je donesla odluku o sustavnoj kontroli provedbe Uzgojnog programa sive pčele kod 10 % uzgajivača matica svake godine. Odabrane uzgajivače posjetit će stručno povjerenstvo i izvršiti uvid u provedbu Uzgojnog programa i o tome izvijestiti Upravni odbor Udruge.
Također je naglasio da će se i dalje podržavati edukacija uzgajivača i pčelara, kao i sudjelovanje udruge na pčelarskim sajmovi i manifestacijama.

Skupština Udruge donijela je i preporučenu cijenu matica za 2018. godinu koja bi trebala iznositi 50,00 kuna bez PDV-a za jednu oplođenu  maticu. Utvrđena je realna tržna vrijednost matice od 120,00 kuna te uzgajivači jedan dio vrijednosti matice ostvaruju iz Nacionalnog pčelarskog programa.
Osim izborne skupštine isti dan održan je i stručni seminar uzgajivača matica sa prezentacijom ostvarenih rezultata u 2017. godini. Dr. sc. Marica Dražić, Gordana Duvnjak,dipl.ing.polj. i Jasna Daud,dipl.ing.polj.  u ime Hrvatske poljoprivredne agencije  iznijele su rezultate testiranja matica u 2017. godini za matice koje su stavljene u test 2016. godine, kao i plan testiranja u 2018. godini.
Matice su u performans testu ispitivane na prinos meda, rojivost, agresivnost, mirnoću na saću, higijensko ponašanje i brzinu razvoja zajednica. Matice su testirali pčelari i uzgajivači matica u tzv. „slijepom“ testu.
HPA je također  provela  morfološke i merističke analize (broj jajnih cjevčica, broj spermija u spermateci) matica svakog uzgajivača. Ove analize potvrdile su kvalitetu uzgojenih matica kroz broj ovariola, veličinu spermateke matice i broj spermija u spermateci.
Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. – uzgajivač maticaGraphic2

27. siječnja 2018.

SAVJETOVANJE UZGAJIVAČA MATICA

 

Prema najavi održano jer savjetovanje uzgajivača matica  Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hravtske u dvorani Zagretower ( 5 kat ), Radnička cesta 80, u Zagrebu.

Teme savjetovanja:

 1. Uzgoj matica – bolesti,  prof.dr.sc. Nikola Kezić
 2. Selekcija pčela na uzgojnim pčelinjacima, dr.sc. Maja Dražić
 3. Uzgojni program – zakonska regulativa, Gordana Duvnjak, dipl.ing.polj.
 4. Udruga – uzgojna organizacija, Miroslav Kobra, dipl.ing.polj.

Predavanje pod red.br. 2 i 3. možete pogledati u cijelosti.

Savjetovanju je prisustvovalo 53 uzgajivača matica.Graphic2

16. listopada 2017. – Zagreb

SJEDNICA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

Dana 16. listopada 2017. godine u Zagrebu u prostoriji HPA održana je sjednica Upravnog i Nadzornog odbora Udruge prema ukazanoj potrebi.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora i dva člana Nadzornog odbora.

Dnevni red sjednice:

 1. Izvješće o novčanim sredstvima dobivenim javnim pozivom uzgojnim organizacijama od Ministarstva poljoprivrede u iznosu      27.373,00 kuna
 2. Financijsko stanje Udruge na dan 16.10.2017.g. – informacija
 3. Imenovanje Stručnog tajnika Udruge ( čl. 37. Statuta Udruge )
 4. Imenovanje Voditelja Uzgojnog programa Udruge
 5. Edukacija članova Udruge
 6. Štampanje kataloga uzgajivača
 7. Prihvaćanje novih članova Udruge
 8. Pripreme za godišnju skupštinu Udruge
 9. Razno

Zaključci i odluke Upravnog odbora su:

 1. Utvrđuje se Izvješće o utrošku novčanih sredstava dobivenih javnim pozivom uzgojnim organizacijama od Ministarstva poljoprivrede ( krajem 2016. g.) u iznosu 27.373,00 kuna.

Sredstva su iskorištena za nabavu dva prijenosna računala, štampanje uzgojnih karti, te za stručno-edukacijski posjet Pčelarskom institutu u Bolonji i uzgajivačima matica iz okolice Bolonje. Izvješće će biti dostavljeno Ministarstvu poljoprivrede.

 1. Stanje žito-računa na dan 16.10.2017.g. je 47.054,56 kuna. Očekuje se da će ukupni priliv novčanih sredstava Udruge biti u 2017. godini  136.000,00 kuna. Ovakvo financijsko stanje omogućuje planiranje stručno-edukativnog putovanja članova Udruge u narednoj godini i druge aktivnosti.
 2. Upravni odbor donesao je Odluku da se za Stručnog tajnika Udruge imenuje prof. dr.sc.  Nikola Kezić.
 3. Upravni odbor donesao je Odluku da se razriješi dosadašnji Voditelj uzgojnog programa Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. na vlastiti zahtjev, te da se imenuje za Voditelja uzgojnog programa dr.sc.  Marica Dražić iz Zagreba. Imenovani voditelj Uzgojnog programa registrirat će se u Ministarstvu poljoprivrede sukladno Zakonu o stočarstvu i Pravilniku o uzgojnim organizacijama.
 1. UO i NO raspravljali su o edukaciji uzgajivača matica .

Zaključak je da se edukacija uzgajivača matica održi u Zagrebu u jednom terminu u razdoblju 10.01.2018. – 15.02.2018. Zadatak je predsjednika, stručnog tajnika i voditelja uzgojnog programa da odrede aktualne teme za edukaciju članova Udruge.

 1. Katalog uzgajivača matica će se štampati uz nekoliko ponuda, najkasnije do godišnje skupštine Udruge.
 2. Upravni odbor prihvatio je u članstvo nove uzgajivače matica koji su registrirani u 2017. godini, a bili su ove godine u pokusnoj proizvodnji.
 3. Naredna godišnja skupština Udruge je ujedno i izborna. Dosadašnjim tijelima Udruge istječe četverogodišnji mandat 11.04.2018. godine.
  Zaključak je da se članovi UO i NO konzultiraju sa uzgajivačima matica – članovima Udruge kako bi se mogli predložiti novi članovi za tijela Udruge u narednom mandatu.
 1. Predsjednik Udruge Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. izrazio je svoje razmišljanje o daljnjem radu Udruge:
  – Udruga ima sve veći broj članova što zahtijeva i određeni pristup organizaciji rada Udruge
  – Udruga je prerasla početne ciljeve i zadatke Udruge, te se može reći da je udruga uzgojna organizacija ali i poslovna udruga uzgajivača matica
  – U 2017. godini proizvedeno je gotovo 40.000 komada matica u vrijednosti gotovo 5 milijuna kuna ( sa 60,00 kuna poticaja države što su ostvarili svi uzgajivači u 2017.g. )
  – Poticaj države po Nacionalnom pčelarskom programu doveo je do povećanja broja uzgojenih matica i do povećanja broja uzgajivača, što će se dešavati i u narednom razdoblju ako sustav poticaje ostane isti
  – Nameće se i pitanje daljnjeg poboljšanje kvalitete matica kroz provedbu Uzgojnog programa, posebno kroz kontrolu rada uzgajivača od strane Udruge i HPA, kao i edukaciju uzgajivača za što su potrebni stručni ljudi i financijska sredstva
  – Priliv i odliv financijskih sredstava je izuzetno povećan što zahtijeva stalno praćenje i određene aktivnosti predsjednika Udruge
  – Postavlja se i pitanje daljnjeg volonterskog rada svih tijela Udruge, predsjednika, tajnika, članova UO i NO, stručnih kadrova – volontiranje više nije održivo
  O svemu ovom potrebno je da donese stav i odluke UO i NO kao i Skupština Udruge.
  Zaključka UO i NO je da se do izborne skupštine Udruge po ovim  pitanjima pripreme prijedlozi i dokumenti za raspravu i usvajanje.

Predsjednik Udruge – Miroslav Kobra,dipl.ing.polj.

Graphic201. travnja 2017.

SKUPŠTINA UDRUGE

UDRUGE UZGAJIVAČA SELEKCIONIRANIH MATICA PČELA HRVATSKE

           Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske 1. travnja 2017. godine održala je redovnu skupštinu u Zagrebu u prostoru Češkog narodnog doma Češke besede Zagreb.
Od 42 člana Udruge skupštini je prisustvovalo 34 član.
Izvješće o radu Udruge u 2016. godini podnio je predsjednik Miroslav Kobra, dipl.ing.polj.
Uzgajivači matica  u 2016. g. imaju populaciju od oko 8.000 pčelinjih zajednica.
Proizvodnja matica kod uzgajivača koji su tražili potporu za obnavljanje pčelinjeg fonda  bila je u 2016. godini 33.267 komada što je povećanje za 12,1 %. u odnosu na 2015. godinu.
Procjena je da ova proizvodnja matica čini  oko 15 %  ukupno potrebnih matica pčela godišnje u RH, a s obzirom na broj pčelinjih zajednica.
U  2016. god. imamo 3  nova  uzgajivača koji ispunjavaju uvjete iz uzgojnog programa, te su registrirani u pokusnoj proizvodnji. Pozitivna je činjenica da u Udruzi ima sve više mladih uzgajivača matica, a za 2017. godinu imamo novih zahtijeva za registraciju.
Nakon 2010. godine došlo je do  povećanja proizvodnje matica u RH na što je utjecao Nacionalni pčelarski program 2014. – 2016. godine. Procjena je da će doći u narednim godinama također do povećanja proizvodnje matica s obzirom na novi Nacionalni pčelarski program  2017. – 2019. godine.
U mjeri Obnavljanja pčelinjeg fonda za 2016. godinu sudjelovao je 39  uzgajivač matica, a isplaćeno im je ukupno 1.431.866,20 kn.  Odbijena su 2 zahtjeva za isplatu.
Udruga je bila prisutna na većini pčelarskih sajmova, organizirala je edukaciju samih uzgajivača matica ali i pčelara kao korisnika matica.
Izvješća o radu, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora jednoglasno su prihvaćena.
Predsjednik Udruge Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. predložio je osnovne smjernice Programa rada u 2017. godini gdje je posebno istaknuo da će se  raditi na provedbi Uzgojnog programa u smislu daljnjeg poboljšanja kvalitete matica, posebno zdravstveno stanja, te su uvedene obvezne pretrage na nozemozu i američku gnjiloću prema Naredbi za 2017. godinu.
Upravni odbor je u 2016. godini  donesao odluku o uvođenju Uzgojne karte matice koja se izdaje svakom kupcu matica kao dokaz porijekla i odlika uzgojene matice, te će u 2017. godini svi kupci matica također  dobiti Uzgojnu kartu matice.
Također je naglasio da će se i dalje podržavati edukacija uzgajivača i pčelara , kao i sudjelovanje udruge na pčelarskim sajmovi i manifestacijama.
Skupština Udruge donijela je i preporučenu cijenu matica za 2017. godinu koja bi trebala biti 50,00 kuna bez PDV-a za jednu oplođenu maticu.
Osim redovne skupštine isti dan održan je i stručni seminar uzgajivača matica.
Dr. sc. Maja Dražić u ime Hrvatske poljoprivredne agencije iznijela  je rezultate testiranja matica u 2016. godini, za matice koje su stavljene u test 2015. godine, kao i plan testiranja u 2017. godini.
Matice su u performans testu ispitivane na prinos meda, rojivost, agresivnost, mirnoću na saću, higijensko ponašanje i brzinu razvoja zajednica. Matice su testirali pčelari i uzgajivači matica u tzv. „slijepom“ testu.
HPA je također  proveo  morfološke i merističke analize (broj jajnih cjevčica, broj spermija u spermateci) matica svakog uzgajivača. Ove analize potvrdile su kvaltet uzgojenih matica kroz broj ovariola, veličinu spermateke matice i broj spermija u spermateci.
Zaključak stručnog seminara je da se podaci o testiranju matica u 2016. godini javno objave na web stranicama Hrvatske poljoprivredne agencije i Udruge.
U prošloj godini nije bilo matica u testiranju koje nisu zadovoljile propisane odlike Uzgojnim programom.

Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. – uzgajivač matica

Graphic29. travanj 2016.

         REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE UZGAJIVAČA SELEKCIONIRANIH MATICA PČELA HRVATSKEIMG_2463IMG_2468IMG_2464
Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske 9. travnja 2016. godine održala je redovnu skupštinu u Zagrebu u prostoru Češkog narodnog doma Češke besede Zagreb.
Od 41 člana Udruge skupštini je prisustvovalo 33 član.
Izvješće o radu Udruge u 2015. godini podnio je predsjednik Miroslav Kobra, dipl.ing.polj.
Uzgajivači matica u 2015. g. imaju populaciju od oko 8.000 pčelinjih zajednica.
Proizvodnja matica kod uzgajivača koji su tražili potporu za obnavljanje pčelinjeg fonda bila je u 2015. godini 29.674 komada što je povećanje za 8,3 % u odnosu na 2014. godinu  Najveći uzgoj matica je na području Osječko-baranjske županije.

U 2015. god. imamo 5 novih uzgajivača koji ispunjavaju uvjete iz uzgojnog programa, te su registrirani u pokusnoj proizvodnji. Pozitivna je činjenica da u Udruzi ima sve više mladih uzgajivača matica.
Nakon 2010. godine došlo je do povećanja proizvodnje matica u RH na što je utjecao Nacionalni pčelarski program 2014. – 2016. godine.U mjeri Obnavljanja pčelinjeg fonda za 2015. godinu sudjelovao je 33 uzgajivač matica, a isplaćeno im je ukupno 1.191.857,33 kn. Odbijeno je 5 zahtjeva za isplatu.
Udruga je također nastojala da cijena matica u 2015. godini bude prihvatljiva pčelarima, s obzirom da su uzgajivači očekivali poticaj po matici kroz Nacionalni pčelarski program.
Udruga je bila prisutna na većini pčelarskih sajmova, organizirala je edukaciju samih uzgajivača matica ali i pčelara kao korisnika matica.
Izvješća o radu, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora jednoglasno su prihvaćena.
Predsjednik Udruge Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. predložio je osnovne smjernice Programa rada u 2016. godini gdje je posebno istaknuo da će se raditi na primjeni Pravilnika o upisniku uzgajivača matica i provedbi Uzgojnog programa u smislu daljnjeg poboljšanja kvalitete matica, zajedno sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom.
U tom smislu Upravni odbor udruge je donesao odluku o formiranju „Sekcije za selekciju pčela na tolerantnost na varoozu“ u okviru međunarodnog projekta „SmartBees“ kojeg vodi Institute for Bee Research Hohen Neuendorf , Berlin,Germany, te će određeni broj perspektivnih uzgajivača matica moći svoje matice uvrstiti u međunarodni sustav vrednovanja uzgojnih vrijednosti kojeg provodi taj institut. Učlanjenje uzgajivača u Sekciju je dobrovoljno.
Upravni odbor također je donesao odluku o uvođenju Uzgojne karte matice koja će se izdavati svakom kupcu kao dokaz porijekla i odlika uzgojene matice.
Također je naglasio da će se i dalje podržavati edukacija uzgajivača i pčelara , kao i sudjelovanje udruge na pčelarskim sajmovi i manifestacijama.
Skupština Udruge donijela je i preporučenu cijenu matica za 2016. godinu koja bi trebala biti 70,00 kuna bez PDV-a za jednu oplođenu maticu.
Osim Izborne skupštine isti dan održan je i stručni seminar uzgajivača matica.
Dr. Maja Dražić u ime Hrvatske poljoprivredne agencije iznijela je rezultate testiranja matica u 2015. godini, za matice koje su stavljene u test 2014. godine, kao i plan testiranja u 2016. godini.
Matice su testirane na prinos meda, rojivost, agresivnost, mirnoću na saću, higijensko ponašanje i brzinu razvoja zajednica.
Također su provedene morfološke i merističke analize (broj jajnih cjevčica, broj spermija u spermateci) matica svakog uzgajivača. Ove analize potvrdile su kvaltet uzgojenih matica kroz broj ovariola, veličinu spermateke matice i broj spermija u spermateci.
Zaključak stručnog seminara je da se podaci o testiranju matica u 2015. godini objave u Hrvatskoj pčeli.
U prošloj godini nije bilo matica u testiranju koje nisu zadovoljile propisane odlike Uzgojnim programom.
Graphic2

WP_20160206_00312. međunarodni pčelarski sajam u Gudovcu
6. i 7. veljače ove godine bili smo prisutni kao udruga na izložbenom prostoru 12. Pčelarskog sajma.
Organizatori sajma su bili Bjelovarski sajam d.o.o., Hrvatski pčelarski savez te Pčelarski savez Bjelovarsko-bilogorske županije.
Na sajmu je ove godine sudjelovalo 126 izlagača iz Hrvatske, BiH, Srbije, Slovenije, Poljske, Francuske, Ukrajine, Mađarske, i Finske.
U edukativnom dijelu sajma održano je desetak predavanja koje je pratio velik broj pčelara. Jedan od predavača bio je naš član Miroslav Antolčić prof. koji govorio je o uzgoju matica za vlastite potrebe.
Naš izložbeni prostor posjetio je ministar poljoprivrede prof. dr. sc. Davor Romić, predsjednik HPS Vladimir Bilek, Župan BBŽ Damir Bajs, gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec te direktor sajma Davorin Posavec.
Predsjednik Udruge Miroslav Kobra upoznao je ministra sa stanjem u uzgoju matica u Republici Hrvatskoj.

SAMSUNG

Graphic2

REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE UZGAJIVAČA SELEKCIONIRANIH MATICA PČELA HRVATSKE
Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske 18. travnja 2015. godine održala je izbornu skupštinu u Zagrebu na Agronomskom fakultetu.
Od 41 člana Udruge skupštini je prisustvovalo 31 član.
Izvješće o radu Udruge u 2014. godini podnio je predsjednik Miroslav Kobra, dipl.ing.polj.
Uzgajivači su imali u 2014. g. oko 8.000 pčelinjih zajednica zajednica.
Proizvodnja matica bila je u 2014. godini 27.391 komada što je povećanje za 58,0 % u odnosu na ranije razdoblje.
Najveći uzgoj matica je na podrućju Osječko-baranjske županije.
Nakon 2010. godine ovo je prva godina povećanja proizvodnje matica u RH, na što je utjecao i Nacionalni pčelarski program 2014. – 2016. godine :
2010.  –  19.692 kom.
2011.  –   17.416 kom.
2012.  –   18.385 kom.
2013.  –  17.260 kom.
2014.  –  27.397 kom.

U 2014. god. imamo 9 novih uzgajivača koji ispunjavaju uvjete iz uzgojnog programa, te su registrirani u pokusnoj proizvodnji.
Kao što je poznato prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine i Pravilniku o provedbi programa uzgajivači su trebali ostvariti 50,00 kuna poticaja po matici u ukupnom iznosu 900.000,00 kuna.
U mjeri Obnavljanja pčelinjeg fonda za 2014. godinu sudjelovao je 31 uzgajivač matica, a isplaćeno im je ukupno 891.857,32 kn. Iznos po matici je cca 29,00 kuna. Odbijen je jedan zahtjev za isplatu. S obzirom da za 2015. godinu ostaje isti iznos predviđenih sredstava od 900.000,00 kuna, poticaj će ponovo biti na nivou 2014. godine.
Udruga je također nastojala da cijena matica u 2014. godini bude prihvatljiva pčelarima, s obzirom da su uzgajivači očekivali poticaj po matici kroz Nacionalni pčelarski program.
Udruga je bila prisutna na većini pčelarskih sajmova, organizirala je edukaciju samih uzgajivača matica ali i pčelara kao korisnika matica.
Izvješća o radu, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora jednoglasno su prihvaćena.
Predsjednik Udruge Miroslav Kobra, dipl.ing.polj. predložio je osnovne smjernice Programa rada u 2015. godini gdje je posebno istaknuo da će se raditi na primjeni Pravilnika o upisniku uzgajivača matica i provedbi Uzgojnog programa u smislu daljnjeg poboljšanja kvalitete matica, zajedno sa Hrvatskom poljoprivrednom agencijom.
Također je naglasio da će se i dalje podržavati edukacija uzgajivača i pčelara , kao i sudjelovanje udruge na pčelarskim sajmovi i manifestacijama. Jedna od odrednica treba biti i veće informiranje javnosti o radu udruge, posebno stručnog dijela provedbe Uzgojnog programa.
Uz vrlo dobru suradnju s Hrvatskom poljoprivrednom agencijom i Hrvatskim pčelarskim savezom nameće se svakako potreba i još bolje suradnje sa te stručnim i znanstvenim institucija u Hrvatskoj. Svakako bi bilo pozitivna i suradnja sa srodnim organizacijama u susjednim državama radi zajedničkog ostvarivanja određenih programa u okviru Europske unije.
Skupština Udruge donijela je i preporučenu cijenu matica za 2015. godinu koja bi trebala biti 80,00 kuna bez PDV-a za jednu oplođenu maticu. Do povećanja preporučene cijene matica došlo je zbog umanjenog poticaja u prošloj godini, što uzgajivači očekuju i u ovoj godini.
Skupština Udruge donijela je Odluku o donaciji 300 komada matica pčelarima županjske Posavine koji su stradali u poplavama. Donacija će pčelarima biti uručena preko PU „Cvelferija“ iz Vrbanje.
Osim Izborne skupštine isti dan održan je i stručni seminar uzgajivača matica.
O znanstvenim istraživanjima u pčelarstvu EU uzgajivače je upoznao prof. dr. Nikola Kezič.
Dr. Maja Dražić u ime Hrvatske poljoprivredne agencije iznijela je rezultate testiranja matica u 2014. godini, za matice koje su stavljene u test 2013. godine, kao i plan testiranja u 2015. godini.
U 2014. godini testirano je 366 matica svih registriranih uzgajivača u Republici Hrvatskoj.
Za morfološke i merističke analize (broj jajnih cjevčica, broj spermija u spermateci) iskorišteno je 141 matica. Ove analize potvrdile su kvaltet uzgojenih matica kroz broj ovariola, veličinu spermateke matice i broj spermija u spermateci.
Matice su testirane na prinos meda, rojivost, agresivnost, mirnoću na saću, higijensko ponašanje i brzinu razvoja zajednica.
Prvih pet uzgajivača; Miroslav Kobra, Pratnemer Nikola, Filko Miroslav, Pavlović Marija i Zvonimir Pajnić imaju najbolje ocijenjene za svoje matice po uzgojnoj vrijednosti iz testa u 2014. godine.
U prošloj godini nije bilo matica u testiranju koje nisu zadovoljile propisane odlike Uzgojnim programom.
Miroslav Kobra, dipl.ing.polj.

image004

18. travnja 2015.

 

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE U ZAGREBU

U prostorijama Agronomskog fakulteta u Zagrebu održana je godišnja Skupština Udruge.

U prvom dijeli rada Dr. sc. Maja Dražić iz Hrvatske poljoprivredne agencije iznijela je Izvješće o provedbi testiranja matica u 2014. godini kao i plan testiranja u 2015. godini.
Prof. Nikola Kezić upoznao je uzgajivače matica sa novostima u znanstvenim istraživanjima pčela u EU.

Dnevni red Skupštine:

I. HPA – Izvještaj o provedbi testiranja matica pčela i plan testiranja u 2015.

II. Godišnja skupština Udruge
1. Izbor tijela skupštine:
a) Izbor predsjedavajućeg skupštine
b) Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
c) Izbor Verifikacijske komisije
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine
5. Izvješće o radu Udruge u 2014. godini
a) Izvješće predsjednika udruge
b) Izvješće o financijskom poslovanju društva
c) Izvješće Nadzornog odbora društva
6. Rasprava o izvješćima i usvajanje izvješća za 2014. godinu
7. Usvajanje plana rada društva za 2015.godinu
8. Usvajanje članarine za 2015. godinu
9. Usvajanje novog Statuta udruge
10. Imenovanje likvidatora udruge  i suda časti
11. Usvajanje odluke o priznavanju putnih troškova
12. Usvajanje Pravilnika o upisniku uzgajivača matica i provedbi uzgojnog programa
13. Donacija matica poplavljenom području županjske Posavine
14. Razno
a) utvrđivanje preporućene cijene matica za 2015. godinu
b) Farm registar uzgajivača

image004

Comments

comments