Broj 1


Metalurgija 43 (1) 001-068 (2004)

Izvorni znanstveni radovi
M. Buršák, I. Mamuzić, J. Micheľ – Utjecaj brzine zatezanja na žilavost tankog vučenog lima (str.13-17) PDF 247 KB
Z. Bonačić-Mandinić, I. Budić, G. Solenički –
Utjecaj zrnatosti kalupnog pijeska na pojavu napetosti u kalupu (str.17-22)
PDF 341 KB
J. Medved, V. Gontarev, L. Kosec, P. Mrvar – Unutarnja oksidacija Cu-Se legura (str.29-33) PDF 276 KB
I. Uygur, B. Gulenc – Utjecaj sastava zaštitnog plina pri MIG postupku zavarivanja na mehanička svojstva niskougljičnih čelika (str.35-40) PDF 142 KB
V. Goryany, I. Mamuzić, T. Hlyntseva, V. Radsinsky –
Stvaranje struktura u čeličnoj traci toplinskim očvršćivanjem (str.41-44)
PDF 215 KB
Prethodna priopćenja
V. Grozdanić, A. Markotić – Trodimenzijski matematički model taljenja čeličnog otpatka u konvertorskoj talini (str.45-48) PDF 83 KB
M. Oruč, R. Hadžalić – Pojava minimuma sposobnosti kovanja pri mjedi CuZn28 u šipkama namijenjenim za duboko izvlačenje (str.49-53) PDF 188 KB
M. Golja, M. Buršák – Naprezanje tečenja i plastičnost legiranih čelika (str.55-58) PDF 101 KB
Pregledni rad
I. Mamuzić – Hrvatska metalurgija – prošlost, sadašnjost, budućnost (str.3-12) PDF 303 KB
Strukovni radovi
V. J. Kijac, P. Kováč, E. Steranka, V. Masek, P. Marek – Današnje stanje međulonca s pokrivnim troskama u ljevaonici slabova (str.59-62) PDF 116 KB
A. Begić, J. Malina, T. Matković – Usporedba korozijskih svojstava nekih zubnih slitina (str.63-67) PDF 169 KB