Broj 3


Metalurgija 51 (3) 289 – 432 (2012)
51 (3)

Izvorni znanstveni radovi
G. Ryzińska, R. Śliwa – Teorijska i eksperimentalna istraživanja ekstruzije Pb-Al kompozitnog materijala (str.293-297) PDF
B. Oleksiak, A. Blacha-Grzechnik, G. Siwiec – Primjena flotacijskog procesa u dobivanju srebra iz otpada nastalog tijekom proizvodnje poluproizvoda od srebra (str.298-300) PDF
T. Vuherer, P. Maruschak, I. Samardžić – Ponašanje grubozrne zone utjecaja topline zavara tijekom cikličkog opterećenja (str.301-304) PDF
Prethodna priopćenja
D. Klobčar, M. Muhič, M. Pleterski, J. Tušek – Termo-mehaničke pukotine uslijed toplinskog umora na novom i lasersko zavarenom alatu za tlačno lijevanje (str.305-308) PDF
M. Zeleňák, J. Valíček, S. Hloch, D. Kozak, I. Samardžić, M. Harničárová, J. Klich, P. Hlaváček, R. Cincio – Usporedba mehaničkih svojstava površinskih slojeva pomoću testova nano i mikro utiskivanja (str.309-312) PDF
D. Bombač, M. Terčelj, M. Fazarinc, P. Fajfar – Poboljšavanje svojstava brzoreznog čelika 1.3302u vrućem stanju (str.313-316) PDF
C. Kolmasiak – Kinetika isparavanja kroma iz toplinski otpornog čelika pod smanjenim tlakom (str.317-320) PDF
J. Piątkowski, B. Gajdzik, T. Matuła – Kristalizacija i struktura lijevane A 390.0 legure iz taline zagrijane na povišenim temperaturama (str.321-324) PDF
P. Besta, A. Samolejová, K. Janovská, R. Lenort, J. Haverland – Utjecaj štetnih elemenata pri proizvodnji sirovog željeza u odnosu na ulaznu i izlaznu materijalnu bilancu (str.325-328) PDF
B. Matić, J. Tepić, S. Sremac, V. Radonjanin, D. Matić, P. Jovanović – Razvoj i ocjena modela za predikciju temperature površine kolničke konstrukcije (str.329-332) PDF
S. Vesković, Ž. Đorđević, G. Stojić, J. Tepić, I. Tanackov – Potreba i efekti dinamičkih sustava za detekciju defekata točkova željezničkih vozila (str.333-336) PDF
Pregledni radovi
M. Holtzer, R. Dańko, S. Żymankowska-Kumon – Ljevačka industrija – sadašnje stanje i budući razvitak (str.337-340) PDF
R. Fabík, J. Kliber, Ilija Mamuzić, T. Kubina, S. A. Aksenov – Primjena metode konačnih elemenata (MKE) pri matematičkom modeliranju toplog valjanja plosnatih i šipkastih proizvoda (str.341-344) PDF
D. Malindžák – Primjena principa logike u metalurškoj proizvodnji (str.345-348) PDF
V. Todić, M. Zeljković, J. Tepić, M. Milošević, D. Lukić – Tehnoekonomska metoda za ocjenu i izbor fleksibilnih tehnoloških sustava (FTS) (str.349-353) PDF
I. Bostan, V. Grosu – Gospodarski učinak zabrane državne pomoći rumunjskoj čeličnoj industriji (str.354-356) PDF
P. Pałucha – Izdvojeni problemi razvoja industrije čelika u Poljskoj (str.357-360) PDF
L. Mixtaj, J. Naščáková, E. Weiss, R. Weiss, M. Zawada – Procjena povratka investicija za predloženo rabljenje solarnih sustava u Poljskoj (str.361-364) PDF
E. Weiss, R. Weiss, J. Naščáková, P. Červenka, R. Turisová – Procjena i usporedba povratka ulaganja predloženog rabljenja solarnih sustava u Češkoj i Slovačkoj (str.365-368) PDF
Strukovni radovi
B. Gajdzik, R. Wieszala – Mjerenje razine buke internih prometnica proizvodne metalurške tvrtke (str.369-372) PDF
A. Samolejová, R. Lenort, M. Lampa, A. Sikorova – Posebnosti metalurške industrije za implementaciju Lean principa (str.373-376) PDF

251 (3) 289 – 432 (2012)
89 – 432 (2012) 51 (3) 289 – 432 (2012)