Broj 1


Metalurgija 51 (1) 1 – 144 (2012)

Ostalo
Mamuzić Ilija – Uspjesi obvezuju: tisak Monografije s »Bibliografijom časopisa Metalurgija 1962.-2012.« (str.5-8) PDF
Izvorni znanstveni radovi
J. Winczek, A. Kulawik – Dilatrometrijska i analiza tvrdoće čelika C45 popuštanog uz različite brzine zagrijavanja (str.9-12) PDF
M. Pleterski, T. Muhič, D. Klobčar, L. Kosec – Procjena mikrostrukture alatnog čelika za hladni rad nakon pretaljivanja pulsirajućim laserom (str.13-16) PDF
J. Tušek, L. Kosec, A. Lešnjak, T. Muhič – Nanošenje električnom iskrom za popravak alata (str.17-20) PDF
B. Sovilj, I. Sovilj-Nikić, D. Ješić – Utjecaj specifične veze između materijala i prevlake na tribološke i zaštitne karakteristike proizvoda (str.21-24) PDF
B. Oleksiak, G. Siwiec – Odstranjivanje olova iz industrijske i sintetičke Cu-Pb-Fe legure argonskim pročišćavanjem (str.25-27) PDF
M. Janjić, M. Vukčević, V. Mandić, D. Pavletić, N. Šibalić – Mikrostrukturni razvitak AlSi1MgMn slitine tijekom zavarivanja trenjem (str.29-33) PDF
P. Kovač, L. Sidjanin, D. Rajnović, B. Savković, J. Wannasin – Utjecaj mikrostrukture na proces nastajanja strugotine za konvencionalnu i polutekuću lijevanu Al-Cu leguru (str.34-38) PDF
K. Brillová, M. Ohlídal, J. Valíček, S. Hloch, D. Kozak, Ž. Ivandić – Analiza topografije površina titanove legure nakon rezanja vodenim mlazom pomoću spektralne analize (str.39-42) PDF
J. Valíček, S. Hloch, I. Samardžić, M. Kušnerová, M. Zeleňák – Utjecaj poprečne brzine na nepravilnosti površine dobivene abrazivnim rezanjem vodenim mlazom (str.43-46) PDF
U. Köklü – Optimiranje kvalitete reza i hrapavosti površine Al 7 476-T7 351 legure obrađene WEDM postupkom uz primjenu “gray-based / sivo temeljene” Taguči metode (str.47-50) PDF
R. Staniek, A. Gessner, J. Zielnica, W. Ptaszyński, A. Myszkowski, O. Ciszak, A. Stoić – Analize naprezanja i pomaka suvremenog postolja tokarilice metodom konačnih elemenata (MKE) (str.51-54) PDF
Prethodna priopćenja
P. Bigoš, J. Kuľka, M. Mantič, J. Čurilla – Neprekidno mjerenje lokalnih naprezanja na plaštu gnijezda visoke peći i ukupnog širenja plašta (str.55-58) PDF
S. Biernat, A. W. Bydałek, P. Schlafka – Analiza vjerojatnosti procjene ekološke prikladnosti troske korištenjem baze podataka (str.59-62) PDF
G. Fedorko, A. Pribulová, P. Futáš, D. Baricová, P. Demeter –
Kompaktiranje lebdeće prašine iz kupolne i elektrolučne peći (str.63-66)
PDF
R. Przyłucki, S. Golak, B. Oleksiak, L. Blacha – Utjecaj parametara indukcijske elektro peći na brzinu masenog prijenosa u tekućoj fazi (str.67-70) PDF
B. Kosec, B. Karpe, I. Budak, M. Ličen, M. Đorđević, A. Nagode, G. Kosec – Učinkovitost i kvaliteta indukcijskog zagrijavanja i kaljenja osovina startera dizel motora (str.71-74) PDF
V. Todić, J. Tepić, M. Milošević, D. Lukić, M. Hadžistević – Modeliranje odljevaka u RPPP sustavu za dijelove klipno-cilindarskog sklopa motora sa unutarnjim sagorjeva njem (str.75-78) PDF
J. Michel, M. Buršák, Ilija Mamuzić – Degradacija mehaničkih svojstava na puzanje otpornog CrMo čelika rabljenog pri uvjetima puzanja (str.79-82) PDF
S. Zlá, J. Dobrovská, B. Smetana, M. Žaludová, V. Vodárek, K. Konečná – Termofizikalna i strukturalna studija IN 792-5A niklove superlegure (str.83-86) PDF
B. Škorić, D. Kakaš, D. Ješić, M. Gostimirović, A. Miletić – Karakterizacija dupleks tvrdih prevlaka sa dodatnom ionskom primjenom (str.87-90) PDF
A. Samolejová, J. Feliks, R. Lenort, P. Besta – Hibridni sustav za podršku odlučivanja opskrbe željeznom rudom (str.91-93) PDF
R. Samur, A. Demir – Postojanost na trošenje i koroziju novih frikcijski postojanih materijala za automobilsku industriju (str.94-96) PDF
B. Oleksiak, A. Blacha – Studija uklanjanja srebra iz otpadaka nakita flotacijskim procesom (str.97-100) PDF
B. Gajdzik, R. Wieszala, T. Wieczorek – Identifikacija i iskorištavanje cestovne prašine (str.101-104) PDF
M. Gostimirović, P. Kovač, D. Ješić, B. Škorić, B. Savković – Stanje površinskog sloja materijala obratka kod visokoučinskog brušenja (str.105-108) PDF
P. Frąckowiak, W. Ptaszyński, A. Stoić – Nova geometrija i tehnologija oblikovanja hipoidnih zupčanika na CNC glodalici (str.109-112) PDF
D. Kovačević, M. Soković, I. Budak, A. Antić, B. Kosec – Optimalni model metode konačnih elemenata (MKE) konstrukcije strijele plovnog bagera (str.113-116) PDF
Pregledni radovi
E. Ragan, J. Dobránsky, P. Baron, T. Olejár – Materijal matrica za tlačno lijevanje (str.117-120) PDF
B. Smetana, S. Zlá, M. Žaludová, J. Dobrovská, P. Kozelský – Primjena visokotemperaturne DTA za mikrolegirane čelike (str.121-124) PDF
S. Hloch, J. Valíček, I. Samardžić, D. Kozak, M. Kušnerová – Klasifikacija tehničkih materijala prema klasama obradivosti kod hidroabrazivnog rezanja (str.125-128) PDF
B. Gajdzik – Ekološka procjena metalurških tvrtki nakon privatizacije i restrukturiranja (str.129-132) PDF
R. Stefko, B. Slusarczyk, B. Kot, C. Kolmasiak – Transformacija raspodjele čeličnih proizvoda u Poljskoj i Slovačkoj (str.133-136) PDF
Strukovni radovi
D. Noskievičová, R. Kucharczyk – Djelotvorna primjena statističke kontrole procesa (SKP) rezanja uzdužno namotanih limova na škarama (str.137-140) PDF
A. Haxhiaj, E. Haxhiaj – Optimizacija količine koksa i aglomerata u proizvodnji olovo u “Water-Jacket” peći (str.141-144) PDF